Nakon usvajanja zakona: Šta su od imovine prijavili funkcioneri u Kantonu Sarajevo

Nakon usvajanja zakona: Šta su od imovine prijavili funkcioneri u Kantonu Sarajevo
12
Er. M.
3.12.2019. u 19:34
29
komentara
12

dijeljenja
Nakon usvajanja zakona: Šta su od imovine prijavili funkcioneri u Kantonu Sarajevo Foto: I. Š./Klix.ba
Nosioci javnih funkcija u Kantonu Sarajevo prijavili su da posjeduju imovinu vredniju od 85 miliona KM i godišnje prihode više od 24 miliona KM, piše u Informaciji o provođenju Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo.
Zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo na sjednici koja je zakazana za 11. decembar 2019. godine izjasnit će se o Informaciji o provođenju Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo, a koju je kantonalnim zakonodavcima dostavio Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS.

Kako je navedeno, Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS do sada je zaprimio 917 prijava imovine nosilaca javnih funkcija, a koje je podijelio na izabrane dužnosnike, nosioce izvršnih funkcija i savjetnike. Izabranim dužnosnicima smatraju se zastupnici u Skupštini KS, vijećnici u Gradskom vijeću Grada Sarajevo i vijećnici u općinskim vijećima na teritorij KS. Izabrani dužnosnici poslali su 264 prijave imovine.Nosiocima izvršnih funkcija smatraju se predsjednik Vlade KS, članovi Vlade KS, gradonačelnik Sarajeva, općinski načelnici na teritorij KS, direktori i zamjenici direktora agencija, fondova, javnih preduzeća, javnih ustanova i institucija čiji je osnivač KS, članovi skupština, upravnih i nadzornih odbora direkcija, zavoda, javnih ustanova, javnih preduzeća i drugih institucija u KS koji su izabrani i imenovani ili je za njihov izbor ili imenovanje data saglasnost zakonodavnog organa KS ili gradskog i općinskog vijeća ili Vlade KS. Nosioci izvršnih funkcija poslali su 645 prijava.

Savjetnicima se smatraju savjetnici izabranih dužnosnika i nosilaca izvršnih funkcija koji se imenuju po lex specialis propisima. Ukupno osam savjetnika je prijavilo imovinu.

Ukupna vrijednost prijavljene nepokretne imovine nosilaca javnih funkcija je 72 miliona i 537 hiljada KM. Od tog iznosa više od 53 miliona KM je vrijednost imovine nosilaca izvršnih funkcija, više od 19 miliona KM je imovina izabranih dužnosnika, dok je imovina savjetnika u vrijednosti od 147.600 KM.Prema nivoima vlasti, vrijednost ukupno prijavljene nepokretne imovine nosilaca javnih funkcija s kantonalnog nivoa je 53 miliona i 207 hiljada KM, vrijednost nepokretne imovine nosilaca javnih funkcija gradskog nivoa je 3 miliona i 320 hiljada KM, dok je vrijednost nepokretne imovine nosilaca javnih funkcija na općinskom nivou nešto veća od 16 miliona KM. Zastupnici u Skupštini KS ukupno su prijavili 3 miliona i 855 hiljada KM vrijednosti nepokretne imovine.

Ukupna vrijednost prijavljene pokretne imovine svih nosilaca javnih funkcija iznosi 12 miliona i 713 hiljada KM. Od tog iznosa, vrijednost imovine nosilaca izvršnih funkcija je osam miliona i 712 hiljada KM, izabranih dužnosnika tri miliona i 938 hiljada KM, a vrijednost prijavljene pokretne imovine savjetnika 61.500 KM.

Prema nivoima vlasti, vrijednost ukupno prijavljene pokretne imovine nosilaca javnih funkcija s kantonalnog nivoa je 9 miliona i 233 hiljade KM, gradskog nivoa 427.600 KM, a općinskog nivoa nešto više od tri miliona KM. Zastupnici u Skupštini KS su ukupno prijavili više od milion KM vrijednosti pokretne imovine.

Što se tiče prihoda, ukupni godišnji prihodi nosilaca javnih funkcija koji su prijavili imovinu iznose više od 24 miliona KM, od čega se više od 17 miliona KM odnosi na nosioce izvršnih funkcija. Prihodi izabranih dužnosnika su 6 miliona i 851 hiljadu KM, dok su prihodi savjetnika 201.024 KM.Prema nivoima vlasti, prijavljeni prihodi nosilaca javnih funkcija s kantonalnog nivoa, u koje spadaju zastupnici u Skupštini KS, direktori, predsjednici i članovi skupština, nadzornih i upravnih odbora agencija, javnih preduzeća, javnih ustanova i institucija čiji je osnivač KS, koji su izabrani ili imenovani, za čiji je izbor ili imenovanje data saglasnost od Skupštine KS, su 17 miliona i 245 hiljada KM.

Godišnji prihodi gradonačelnika, vijećnika u Gradskom vijeću Grada Sarajeva, direktora, predsjednika i članova skupština, upravnih i nadzornih odbora gradskih javnih preduzeća i ustanova su veći od milion KM, dok su prijavljeni godišnji prihodi načelnika općina na teritorij KS, vijećnika u općinskim vijećima na teritorij KS, direktora, predsjednika i članova skupština i nadzornih i upravnih odbora općinskih javnih preduzeća i ustanova pet miliona i 784 hiljade KM. U informaciji se navodi i da su zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo ukupno prijavili milion i 450 hiljada KM godišnjih prihoda.
Prijavi grešku


Komentari (29)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...