Veće plaće
15

Nakon dogovora s Vladom KS zvanično okončan štrajk zdravstvenih radnika

Piše: M. N.
Nakon što su danas potpisane izmjene i dopune kolektivnog ugovora sa sindikatima doktora medicine i stomatologije te radnika u zdravstvu okončan je štrajk u zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo.

Vlada KS je na 138. vanrednoj sjednici koja je održana jutros dala saglasnost na ovaj dokument, a premijer Adem Zolj je potpisao Kolektivni ugovor s predstavnicima sindikata.

"Napokon je gotovo. Dobit ćemo veći dio onoga što je trebalo, manji dio je ostao neispunjen, što ćemo rješavati do potpisivanja novog kolektivnog ugovora. Ljekari se od sutra vraćaju uobičajenim aktivnostima i svi oni pacijenti kojima su pregledi bili otkazani u proteklom periodu vrlo brzo će biti pozvani", kazao nam je predsjednik Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH Rifat Rijad Zaid.

Štrajk je trajao 14 dana, od čega je jedan dan bio generalni štrajk. Sindikati su zadužili svoje sindikalne organizacije da obavijeste članstvo o prekidu štrajka.

Kolektivnim ugovorom povećan je koeficijent ljekarima na 0,4, a zdravstvenim radnicima na 0,3.

"Postignut je dogovor o izmjeni člana 33. kolektivnog ugovora na način da je uvažen zahtjev sindikata da se koeficijent složenosti poslova 'nedoktorima' poveća za dodatnih 0,3, te kod zanimanja VII/2 dodaju riječi 'na odgovornom radnom mjestu i u skladu s pravilnikom o radu, plaćama i sistematizaciji radnih mjesta javne zdravstvene ustanove'", kazao je Edo Selimić, predsjednik Sindikata radnika u zdravstvu KS.