Ministarstvo finasija KS: Preraspodjelu sredstava u budžetu smo izvršili za regres prosvjetnih radnika

Klix.ba
4.12.2015. u 14:13
0
8
Ministarstvo finasija KS: Preraspodjelu sredstava u budžetu smo izvršili za regres prosvjetnih radnika
0
Ministarstvo finasija KS: Preraspodjelu sredstava u budžetu smo izvršili za regres prosvjetnih radnika
Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo (KS) demantuje navode da su preraspodjelu budžetskih sredstava u Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih KS izvršili da bi isplatili regres zaposlenicima Vlade KS. Preraspodjela je izvršena tako što se novac planiran za eksternu maturu prebacio za regres uposlenika u osnovnim i srednjim školama KS.
Na portalu je objavljeno da je više od 28.000,00 KM, čija je prvobitna namjena Budžetom Kantona Sarajevo za 2015. godinu bila za eksternu maturu, izuzeto i prebačeno za isplatu regresa kao naknade za godišnji odmor za uposlenike u Vladi Kantona Sarajevo.

U situaciji kada se u Ministarstvu finansija čine napori kojima se datum isplate plaća budžetskim korisnicima, uključujući i osnovno i srednje obrazovanje, svakog mjeseca skraćuje za jedan dan, čime se nastoji blagovremeno isplatiti plaće i naknade koje su vrijedno zarađene, ovakve neprovjerene i neutemeljene tvrdnje i novinarski napisi mogu samo (nepotrebno) uznemiriti emocije budžetskih korisnika. Stoga u nastavku dajemo detaljnije pojašnjenje. Navedena tvrdnja je netačna naročito kada se imaju u vidu zakonske osnove kojima se reguliše ova oblast.

U članu 59. Zakona o Budžetima u FBiH ("Sl. Novine FBiH“, broj: 102/13,9/14, 13/14 i 8/15) stoji: „Preraspodjela sredstava na budžetskim stavkama na zahtjev budžetskog korisnika može se izvršiti najviše do 10% ukupno odobrenih rashoda i izdataka za tog budžetskog korisnika na osnovu rješenja ministra finansija".

Kad se detaljnije pogleda pomenuta Odluka koja je objavljena u Službenim novinama Kantona Sarajevo, broj: 45/15, svako ko poznaje Budžet konstatovat će da su sredstva iz razdjela 21010001 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, sa pozicije 614300 subanalitika LAN052 (eksterna matura) preraspoređena na pozicije naknada za regres za godišnji odmor i to na razdjel 21010001 – Ministarstvo za obrazovanjre, nauku i mlade, na 2102 (razred i glava u Budžetu KS - šifra budžetske organizacije) koje pripadaju onovnim školama i na 2103 (razred i glava u Budžetu KS – šifra budžetske organizacije) koje pripadaju srednjim školama, što je suprotno od navoda iz teksta sa portala Klix.ba da je taj novac prebačen za isplatu regresa kao naknade za godišnji odmor za uposlenike Vlade Kantona Sarajevo.

U navodu portala Klix stoji između ostalog "...ostatak sredstava je odlukom ministra finansija prebačen za isplatu regresa za 38 uposlenika u Vladi KS. Kad pogledamo listu vidimo da regres kao naknada za godišnji odmor za pojedine zaposlenike u Vladi KS iznosi i više od 2.000,00 KM", što je pogrešno, jer lista koja se spominje ne predstavlja pojedinačne uposlenike već šifre budžetskih organizacija unutar resora, tj. Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade.

Da bi Ministarstvo finansija donijelo odluku o preraspodjeli sredstava, prethodno mora dobiti zahtjev od budžetskog korisnika uz obrazloženje. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, u skladu sa članom 59. Zakona o Budžetima u FBiH („Sl. Novine FBiH“, broj: 102/13,9/14, 13/14 i 8/15) i na osnovu člana 17. stav (1) Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo („Sl. Novine Kantona Sarajevo“, broj: 13/15 i 35/15) podnijelo je takav zahtjev za preraspodjelu sredstava unutar svog razdjela (21010001) sa obrazloženjem Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo, koje je provjerom podataka i na osnovu raspoloživih sredstava unutar razdjela 21010001 i donijelo odluku za prersapodjelu sredstava. U obrazloženju koje je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade dostavilo Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo uz zahtjev se navodi: “U Budžetu Kantona Sarajevo za 2015. godinu pojedinim osnovnim i srednjim školama iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, nisu odobrena dovoljna sredstva na ekonomskom kodu 611224- Naknade za regres za godišnji odmor. Kako bi se obezbijedila potrebna sredstva za isplatu Naknade za regres za godišnji odmor svim uposlenicima budžetskih korisnika iz nadležnosti ovog Ministarstva, potrebno je izvršiti navedenu preraspodjelu sredstava“. (611224 u Budžetu se unosi pod 611200).

Obzirom da se u trenutku izrade izmjena i dopuna Budžeta KS za 2015. g. nije znalo da će prosječna plata u FBiH, koja je osnov za utvrđivanje iznosa regresa, prilikom isplate regresa biti veća u odnosu na period kad su planirane izmjene i dopune Budžeta KS za 2015. g., za pojedine budžetske korisnike na toj poziciji je bilo nedovoljno sredstava. Da bi uposlenicima pojedinih osnovnih i srednjih škola bila isplaćena naknada za regres za godišnji odmor, a koja je propisana i Zakonom o radu i Općim kolektivnim ugovorom za teritorij FBiH, bilo je potrebno uraditi navedenu preraspodjelu sredstava, saopćeno je iz Ministarstva finansija KS.


Komentari (8)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: