SOC
0

Međunarodni dan vidljivosti transrodnih osoba: Pravna i medicinska promjena spola je najveći problem

F. H.
31.03. je Međunarodni dan vidiljivosti transrodnih osoba
31.03. je Međunarodni dan vidiljivosti transrodnih osoba
Sarajevski otvoreni centar (SOC) objavio je saopštenje povodom Međunarodnog dana vidljivosti transrodnih osoba. Iz SOC-a pozivaju da BiH prema smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije osigura pristup zdravstvenoj zaštiti uz pokrivanje troškova procesa prilagođavanja spola.

Na Međunarodni dan vidljivosti transrodnih osoba, koji se obilježava danas, 31. marta, Sarajevski otvoreni centar želi skrenuti pažnju ukupne javnosti na postojanje transrodnih osoba u našem društvu, kao i na ograničenja koja im aktuleni društveni sistem nameće.

Naime, dok je pravna promjena spola, koja podrazumijeva promjenu identifikacionih dokumenata, moguća tek nakon potpune medicinske prilagodbe spola, u isto vrijeme zdravstveni sistem u BiH ne omogućava proces tranzicije, saopćili su iz Sarajevskog otvorenog centra.

“Procedure po kojima se vrši izmjena jedinstvenog matičnog broja i ostalih dokumenata postoje u Republici Srpskoj, kantonima Federacije BiH i Brčko distriktu BiH, ali nisu jasno propisane i dostupne javnosti, te ne postoji nikakav pravilnik kojim bi se detaljno opisala procedura prikupljanja i verificiranja medicinske dokumentacije osobe koja podnosi zahtjev”, ističe Delila Hasanbegović, koordinatorica programa u Sarajevskom otvorenom centru (SOC).

Kako bi utjecali na percepciju javnosti da su transrodne osobe sastavni dio bh. društva te da njihova ljudska prava ne trebaju biti ugrožena, Sarajevski otvoreni centar je na društvenim mrežama pokrenuo kampanju Kaži nam #štafali, gdje primjerima različitih, svakodnevnih interesa i aktivnosti koje nas kao ljude povezuju, kao što su: sport, muzika, putovanja, a stavljaju u drugi, potpuno nebitni plan, informaciju da li je osoba s kojom ih dijelimo muškarac ili žena, poručuju kako bi svako trebao imati pravo birati kako će se izjašnjavati i izražavati na osnovu svog rodnog identiteta, obavještavaju iz SOC-a.