Nove mjere
969

Krizni štab naredio da se obustavi rad vrtića u cijeloj Federaciji BiH

A. Z.
Foto: Klix.ba
Foto: Klix.ba
S obzirom na to da je u BiH broj oboljelih od koronavirusa porastao na 11, Krizni štab FBiH danas je uputio novu pooštrenu Naredbu prema kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva. Naredba obuhvata preporuku da se obustavi rad vrtića na području cijele Federacije BiH, a kantonima u kojima to još nije učinjeno naložena je obustava nastave u školama.

Naredbu koja odmah stupa na snagu prenosimo u cijelosti:

 1. Nalaže se kantonalnim kriznim štabovima da donesu naredbu o obustavi nastave u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama na području Kantona Sarajevo u trajanju od najmanje 15 dana, računajući od dana donošenja ove naredbe. Rok: Odmah.

 2. Nalaže se kantonalnim kriznim štabovima da na području kantona obustave rad dječijih vrtića u trajanju od najmanje 15 dana, računajući od dana donošenja ove naredbe. Rok: Odmah.

 3. Nalaže se kantonalnim kriznim štabovima da obustave održavanja kulturnih i sportskih događaja, kao i treninga na području kantona, u trajanju od najmanje 15 dana, računajući od dana donošenja ove naredbe. Rok: Odmah.

 4. Preporučuje se stanovništvu u Federaciji BiH, kao i stranim državljanima u Federaciji BiH, da se u cilju zaštite osobnog zdravlja i zaštite javnog zdravlja pučanstva striktno pridržavaju svih preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, odnosno kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, kao i zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH.

 5. Svim učenicima u osnovnim i srednjim školama, kao i studentima na visokoškolskim obrazovnim ustanovama na području Federacije BiH, dok traje obustava nastave u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama, preporučuje se da izbjegavaju nepotrebno kretanje i zadržavanje na mjestima javnog okupljanja. Za provođenje ove preporuke odgovorni su roditelji, odnosno zakonski zastupnici malodobnih učenika, a za punoljetne osobe: učenike i studente, navedena je osobna odgovornost.

 1. Svom stanovništvu u Federaciji BiH, kao i stranim državljanima u Federaciji BiH, preporučuje se da izbjegavaju nepotrebno kretanje i zadržavanje na mjestima javnog okupljanja.

 2. Nalaže se menadžmentima zdravstvenih ustanova, bez obzira na oblik vlasništva, kao i nositeljima privatnih praksi u Federaciji BiH, da zdravstvenim djelatnicima i zdravstvenim saradnicima ne odobravaju putovanje u inozemstvo po bilo kom osnovu. Rok: kontinuiran do daljnjeg.

 3. Nalaže se svim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima u Federaciji BiH da u uvjetima promijenjene epidemiološke situacije, odnosno u uvjetima kada je SZO proglasila pandemiju novog koronavirusa (COVID-19) ne napuštaju Federaciju BiH ni po kojem osnovu. Rok: kontinuiran do daljnjeg.

 4. Preporučujemo svim državljanima Federacije BiH koji žive ili rade u zemljama pogođenim novim koronavirusom (COVID-19) da ne dolaze u Federaciju BiH, zbog povećanja rizika od unošenja novog koronavirusa (COVID-19), što bi dodatno moglo rezultirati pogoršanjem epidemiološke situacije u Federaciji BiH. Rok: kontinuiran do daljnjeg.

 5. Ovom naredbom zamjenjuje se naredba broj: 01-33-1426/20 od 11. marta 2020. godine.

 6. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a to je 12. mart 2020. godine.