|

Ko su članovi Tima za borbu protiv korupcije KS u koje vlast polaže velike nade

Ko su članovi Tima za borbu protiv korupcije KS u koje vlast polaže velike nade
35
Piše: Er. M.
8.4.2019. u 20:30
85
komentara
35

dijeljenja
Ko su članovi Tima za borbu protiv korupcije KS u koje vlast polaže velike nade Foto: E. H./Klix.ba
Posljednjih mjeseci u javnom prostoru često se spominje Tim za borbu protiv korupcije u koji Vlada Kantona Sarajevo polaže poprilično velike nade. Prema zvaničnim podacima, ovaj tim ima osam članova među kojima je i donedavni predsjednik Skupštine ViK-a i uposlenik ZZO KS Muamer Kosovac.
Zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo Zvonko Marić tražio je od Vlade KS da mu dostavi precizne odgovore na pitanja o članovima Tima za borbu protiv korupcije, stalnom zaposlenju, njihovim plaćama, članstvu u odborima, komisijama, skupštinama i političkim strankama, kao i podatke o visini novčanih naknada koje primaju kao članovi Tima za borbu protiv korupcije.

Vlada Kantona Sarajevo na čelu s tadašnjim premijerom Elmedinom Konakovićem 15. oktobra 2015. godine donijela je zaključak kojim je usvojila Akcioni plan za borbu protiv korupcije Vlade Kantona Sarajevo 2015.-2019. Na istoj sjednici, Vlada Kantona Sarajevo donijela je i Rješenje o imenovanju Tima, a finansijska sredstva na ime mjesečnih naknada, za članove tima, svake godine se odobravaju zaključkom Vlade Kantona Sarajevo.

"Prilikom odabira članova tima vodilo se računa o ličnom integritetu svakog člana, o pojedinačnim i kolektivnim kompetencijama, o tome da članovi budu eksperti iz različitih oblasti koje su značajne u borbi protiv korupcije, a što je propisano u akcionom planu. Tako je tim sastavljen od predstavnika različitih institucija Kantona Sarajevo – šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo (predsjednik tima), zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo (član), uposlenik Ministarstva finansija Kantona Sarajevo – budžetski inspektor (član), uposlenik u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo – glavni interni revizor, uposlenik Federalne uprave policije – samostalni inspektor, uposlenik Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo – inspektor za privredni kriminal i interni revizor (član), profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA (član) i uposlenik Ministarstva pravde i uprave – pomoćnik ministra (član)", piše u odgovoru Vlade KS.

Tim za borbu protiv korupcije naknadno je 2018. godine ušao u sastav Ureda za kvalitet Kantona Sarajevo nakon čega je osnovan Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.

Podaci o stranačkoj pripadnosti i donacijama političkim subjektimaNa čelu Tima za borbu protiv korupcije u svojstvu predsjednika nalazi se Erduan Kafedžić. On je doktorirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, a obuke i usavršavanja iz oblasti borbe protiv korupcije završio u Velikoj Britaniji, Austriji, Italiji i Sloveniji. Nalazi se na listi eksperata Organization for security and cooperation iz oblasti borbe protiv korupcije, a trener je EU iz oblasti borbe protiv korupcije.

Vlada KS navodi da je Kafedžić zaposlen na radnom mjestu šefa Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo. Njegova neto plaća u februaru 2019. godine iznosila je 2.035,63 KM, dok je topli obrok bio u visini 182,80 KM. Što se tiče regresa, visina regresa utvrđuje se u iznosu od 50 posto prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH prema posljednjem objavljenom statističkom podatku, odnosno oko 441 KM, kao i za sve državne službenike i namještenike.

On nije član upravnog, nadzornog odbora, niti skupštine bilo kakvog privrednog društva ili ustanove, niti je član komisije, političke stranke, kao ni davalac novčanih donacija političkim strankama. Pored plaće, Kafedžić ima i mjesečnu naknadu kao predsjednik tima i ona iznosi 400 KM.

Na mjestu člana Tima za borbu protiv korupcije od oktobra 2015. godine nalazi se Elvedin Okerić, zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo. Ovaj diplomirani kriminalista naveo je da je u Skupštini KS u februaru 2019. godine primio neto plaću u iznosu od 2.601 KM i 182 KM toplog obroka.

Okerić nije član upravnog, nadzornog odbora, niti skupštine bilo kakvog privrednog društva ili ustanove. Predsjednik je Komisije za sigurnost Skupštine KS, član je političke stranke Narod i pravda, na čijem čelu se nalazi Elmedin Konaković. Svojoj stranci tokom 2018. godine uplatio je donaciju od 2.000 KM. On mjesečno prima naknadu u iznosu od 300 KM kao član Tima za borbu protiv korupcije, a ista je utvrđena aktom Vlade Kantona Sarajevo.

Kosovcu ZZO poklonio telefonDrugi član Tima za borbu protiv korupcije je magistar ekonomskih nauka Muamer Kosovac. Za sebe je naveo kako je certificirani trener iz oblasti borbe protiv korupcije te da je trenutno zaposlen u Zavodu zdravstvenog osiguranja KS na poziciji rukovodioca interne revizije - glavni interni revizor s ukupno 26 godina staža, od čega 15 godina staža u MUP-u KS na Odjelu za privredni kriminalitet na poziciji rukovodioca Antikorupcionog tima MUP-a KS.

U ZZO KS prima neto plaću u iznosu od 2.286 KM, a jednokratno godišnje dobija i 400 KM regresa. Za sebe je naveo da je imenovan za predsjednika Etičkog komiteta (Institut u okviru instituta internih revizora svijeta IIA Global) pri Institutu internih revizora BiH, bez naknade.

"Nije član upravnog, nadzornog odbora, niti skupštine bilo kakvog privrednog društva ili ustanove. Nije član komisije. Nije član političke partije, niti je davalac novčanih donacija političkim strankama. Nije član političke partije. Mjesečna naknada člana tima iznosi 300,00 KM, a ista je utvrđena aktom Vlade Kantona
Sarajevo", piše u odgovoru Vlade KS.

Međutim, zvanični podaci govore da je Kosovac sve do 26. marta 2019. godine bio predsjednik Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo. Pored njega, ostavke na članstvo u skupštini tog dana podnijeli su i ostali članovi.

Na mjestu člana Tima za borbu protiv korupcije KS nalazi se i Nermin Šehović, magistar pravnih nauka i specijalista iz oblasti krivičnog prava. On je završio više domaćih i međunarodnih obuka visokog nivoa i uposlen je kao samostalni inspektor u Federalnoj upravi policije (FUP) gdje je u januaru 2019. godine primio neto plaću u iznosu od 2.263 KM.

Nije član upravnog, nadzornog odbora, niti skupštine bilo kakvog privrednog društva ili ustanove, kao ni član komisije, političke stranke, a također nije bio ni davalac novčanih donacija političkim subjektima. I njegova mjesečna naknada kao člana tima iznosi 300 KM.

Darko Datzer također je član Tima za borbu protiv korupcije. On je doktorirao na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne
studije Univerziteta u Sarajevu gdje i zaposlen kao vanredni profesor iz oblasti kriminologije.

On nije želio dostaviti podatke o svojoj plaći na UNSA uz obrazloženje da podaci o pojedinačnim isplatama plaća nisu javni. Istakao je da ni on nije član upravnog, nadzornog odbora, niti skupštine bilo kakvog privrednog društva ili
ustanove. Nije ni član komisije, političke stranke, a ni davalac novčanih donacija političkim strankama. Mjesečna naknada člana tima iznosi 300,00 KM, a ista je utvrđena aktom Vlade Kantona Sarajevo.

Neki ne daju podatke o plaćamaNa mjestu člana Tima za borbu protiv korupcije nalazi se i Dževad Paradžik, diplomirani ekonomista. On je zaposlen u Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo kao budžetski inspektor.

Prema platnoj listi za februar 2019. godine on je dobio osnovnu plaću u iznosu od 2.004 KM uz 182 KM toplog obroka. Nije član upravnog, nadzornog odbora, niti skupštine bilo kakvog privrednog društva ili ustanove. Nije član nijedne komisije koja se finansira iz Budžeta Kantona Sarajevo, političke stranke niti je davalac novčanih donacija političkim strankama. Mjesečna naknada člana tima iznosi 300,00 KM, a ista je utvrđena aktom Vlade Kantona Sarajevo.

Hasan Zemanić, član Tima za borbu protiv korupcije Vlade KS, diplomirani je pravnik zaposlen kao pomoćnik ministra za upravu u Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo.

Plaću i naknade ostvaruje u skladu s odredbama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo. Osnovna plaća se utvrđuje množenjem osnovice za plaću, koja u 2019. godini iznosi 315 KM, s koeficijentom platnog razreda koji iznosi 5,70, što iznosi 1.795,00 KM i ovaj iznos uvećava se za 0,6 posto za svaku godinu penzijskog staža. Visina naknade za ishranu (topli obrok) obračunava se u iznosu od jedan posto prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH prema posljednjem objavljenom statističkom podatku, tj. oko 8 KM dnevno. Visina regresa utvrđuje se u iznosu od 50 posto prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH prema posljednjem objavljenom statističkom podatku, odnosno oko 441 KM, kao i za sve državne službenike i namještenike.

"Članom 79. stav 4. Zakona o radu propisano je da pojedinačne isplate plaća nisu javne", napisano je u odgovorima koji se odnose na Zemanića.

Za sebe je naveo da nije član u upravnim, nadzornim odborima te skupštinama javnih ili bilo kojih drugih preduzeća. Rješenjem ministra pravde i uprave Kantona Sarajevo Hasan Zemanić imenovan je u Komisiju za polaganje stručnog ispita za namještenike srednje školske spreme iz općinskih i gradskih organa državne službe, na period od dvije godine. Naknada članovima navedene komisije utvrđena je Pravilnikom o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita namještenika u organima državne službe u Federaciji BiH, u visini od 55 KM po kandidatu koji pristupi ispitu, a isplaćuje se iz sredstava koje uplate kandidati prilikom odobravanja polaganja ispita.

"Nije član političke partije, niti je davalac novčanih donacija političkim strankama. Nije član političke partije. Mjesečna naknada člana tima iznosi 300,00 KM, a ista je utvrđena aktom Vlade Kantona Sarajevo", piše u odgovoru.

Posljednji član Tima za borbu protiv korupcije je Admir Nezirević. On je diplomirani kriminalist, specijalista iz oblasti krivičnog prava (dodiplomski studij završio na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu 2002. godine i postdiplomski specijalistički studij završio na Pravnom fakultetu u Sarajevu 2012. godine).

Zaposlen je u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo, trenutno na mjestu istražitelja u činu inspektora na Odjeljenju za privredni kriminal te rukovodilac Operativnog tima za istrage slučajava korupcije u Upravi policije MUP-a KS.

Primanja policijskog službenika su vezana za čin i ista su za policijskog službenika za čin inspektora s uvećanjima od 30 posto po osnovu uslova rada, uz minuli rad i topil obrok tokom 2018. godine iznosila cca 1.850.00 KM, mjesečno.

"Nije član upravnog, nadzornog odbora, niti skupštine bilo kakvog privrednog društva ili ustanove. Nije član komisije. Nije član političke partije, niti je davalac novčanih donacija političkim strankama. Nije član političke partije. Mjesečna naknada člana tima iznosi 300,00 KM, a ista je utvrđena aktom Vlade Kantona
Sarajevo", navodi se u dijelu koji se odnosi na Nezirevića.
Prijavi grešku


Komentari (85)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...