{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Jasmina Selimović: Ekonomski fakultet je po mnogo čemu prvi u BiH

6.11.2013. u 11:14
174
12
Jasmina Selimović: Ekonomski fakultet je po mnogo čemu prvi u BiH
174
Jasmina Selimović: Ekonomski fakultet je po mnogo čemu prvi u BiH
Jasmina Selimović
Ekonomski fakultet u Sarajevu (EFSA), kao respektabilna obrazovna institucija, svake godine svojim studentima nudi nova usmjerenja u skladu sa trendovima i zahtjevima tržišta. Sa prodekanesom za nastavu i naučnoistraživački rad na EFSA doc. dr. Jasminom Selimović razgovarali smo, između ostalog, o prednostima ovog fakulteta, novim smjerovima na master studiju, međunarodnim akreditacijama te šansama za zaposlenje sa diplomom Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.
Ekonomski fakultet u Sarajevu prošlog je mjeseca obilježio 61 godinu postojanja, a u tom je periodu izrastao u respektabilnu obrazovnu instituciju. Čini se kako je poseban napredak napravljen u posljednje dvije decenije?

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu je 14. oktobra 2013. obilježio 61 godinu postojanja. Tokom proteklih decenija, a posebno posljednje dvije, od rata pa ovamo, dogodile su se mnoge pozitivne promjene u radu Fakulteta. Prije svega, Fakultet je dobio nekoliko međunarodnih akreditacija i certifikacija koje nas izdvajaju od ostalih visokoškolskih institucija u cijeloj regiji. Radi se o priznanjima svjetski priznatih akreditacijskih kuća: Bureau Veritas (ISO 9001:2008), AQA, EFMD (EPAS), a u procesu smo stjecanja i AACSB akreditacije.

Koje su to prednosti Ekonomskog fakulteta, u odnosu na druge u našoj zemlji?

EFSA se ističe po nastavnim programima, koji se izrađuju po ugledu na najprestižnije evropske i svjetske ekonomske fakultete. Izdvajamo se i brojnošću i kvalitetom nastavnog osoblja, gdje nastavni proces na EFSA izvodi oko 100 domaćih nastavnika i preko 50 gostujućih nastavnika iz regiona i svijeta, i to Velike Britanije, Irske, SAD, Australije, Austrije, Slovenije, Hrvatske i drugih zemalja.

EFSA izdaje i dvije naučnoistraživačke publikacije. Časopis South East European Journal of Economics and Business objavljuje se od 2005. godine i referiran je u tri međunarodne baze podataka PROQUEST, EBSCO i CEEOL. Zbornik radova EFSA je, također, referirana publikacija, koja izlazi već više od 30 godina. Svake druge godine organizujemo ICES, međunaordnu naučnu konferenciju, koja se bavi najaktuelnijim pitanjima ekonomske prirode u regionu i šire. Ova konferencija okuplja preko 100 učesnika iz cijelog svijeta. Godine 2014. na EFSA ćemo organizirati i sedmu ICES konferenciju.

Izdvojila bih naše brojne zajedničke master i druge programe sa domaćim partnerskim institucijama iz Mostara, Tuzle, Zenice, te regionalnim i stranim iz Zagreba, Splita, Ljubljane, Beča, Dablina, Velike Britanije, Melburna, itd. Izvođenje mastera ali i dodiplomske nastave na engleskom jeziku je dodatna prednost, dok smo izuzetno ponosni na naš doktorski studij koji se izvodi zajednički sa Univerzitetima iz Beča i Ljubljane. Cjelokupna nastava se odvija na engleskom jeziku. Zatim, tu je i studij učenja na daljinu – Distance Learning studij.

U novu školsku godinu ste ušli sa novim smjerovima na master studiju. Kakvi su to programi i koliki je interes za njima?

Od školske 2013/2014 godine EFSA nudi nove studije iz 3 stručne oblasti: Ekonomska diplomatija, Finansije lokalne samouprave i Islamsko bankarstvo. Prva dva smjera se izvode u okviru Zajedničkog master studija sa Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, dok se smjer Islamsko bankarstvo izvodi u saradnji sa novim partnerom iz Velike Britanije – Univerzitetom iz Boltona. Smjer Ekonomska diplomatija će omogućiti polaznicima sticanje znanja o ulozi ekonomske diplomatije u savremenim međunarodnim ekonomskim odnosima, okvirima i vještinama za međunarodno pregovaranje, izazovima i mogućnostima koje nameće globalizacija, integracija, posebno pred male i manje razvijene ekonomije. Polaznici smjera Finansije lokalne samouprave steći će znanja o zakonskoj osnovi formiranja lokalne samouprave i načinima delegiranja njihovih nadležnosti što implicira i utvrđivanje načina finansiranja funkcija lokalne samouprave. Studij Islamsko bankarstvo je novi na ovom području i zbog toga predstavlja poseban izazov, kako za polaznike tako i za nastavnike. Ovaj program se izvodi u potpunosti na engleskom jeziku zajedno sa predavačima Univerziteta u Boltonu i podrazumijeva stjecanje duple diplome.

Pored ovih programa, već nekoliko godina izvodimo i druge međunarodne master studije, kao što su Adizes School of Management, u saradnji sa Adizes Academy of Management iz Kalifornije, SAD; Property – Applied Finance, program koji je izrađen od strane Univerziteta u Melburnu; Zajednički master studij sa Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu – mnoštvo smjerova koji obuhvataju oblasti marketinga, menadžmenta, upravljanja kvalitetom, finansija i računovodstva; Zajednički master studij za Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Ljubljani, koji je jedan od 50 najboljih fakulteta u cijelom svijetu, iz oblasti javnog sektora i okoliša.

Osim master programa, na engleskom jeziku izvodimo i smjerove na prvom ciklusu studija. Sarajevo Business School je jedan od prepoznatljivijih studija našeg Fakulteta, koji izvodimo u saradnji sa Griffith College Dublin. Po završetku ovog studija studenti stječu dvije diplome. Financial Management i Marketing Management su EPAS akreditirani smjerovi od strane najuglednije evropske akreditacijske kuće za poslovne fakultete EFMD (European Foundation for Management Development).

Spomenuli ste studij Islamsko bankarstvo, kakvi su potencijali za njegov razvoj na bh. tržištu?

Na ovaj način Ekonomski fakultet u Sarajevu pravi snažan iskorak nudeći jedinstven međunarodni program studija na području ovog dijela Evrope. Domaći i inostrani studenti će dobiti kvalitetna znanja iz oblasti islamskog bankarstva i finansija, uz znatno povoljnije uslove studiranja u odnosu na slične studijske programe u Velikoj Britaniji.

Kroz prikladnu kombinaciju teorije i prakse koja će biti obezbijeđena u saradnji sa našim partnerima na ovom programu, Univerziteta u Boltonu i BBI bankom, ovo će biti jedinstven internacionalni studijski program na širem prostoru Centralne i Jugoistočne Evrope, ali smo uvjereni i u zainteresiranost studenata i iz drugih zemalja

Kakva su dosadašnja Vaša iskustva kada je riječ o prvom ciklusu studija učenja na daljinu?

DL studij znači da su svi nastavni materijali u elektronskoj formi, te se prezentiraju kroz audio-video zapise. Također, dio provjere znanja se vrši on-line (putem interneta), dok se završni ispit održava in-class (u učionici). Naša predavanja kroz multimedijalne prezentacije omogućavaju studentima elektronski pristup 24 sata u sedmici, tokom cijele godine. U sklopu toga tu su e-english kursevi, koji omogućavaju studentima učenje engleskog jezika putem on-line kurseva, kao i poseban projekat e-library, koji studentima omogućava elektronski pristup svim udžbenicima, prezentacijama, kursevima kao i svim drugim sadržajima. Najveći dio komunikacije se odvija u elektronskoj formi iz prostora izvan Fakulteta (iz kuće, stana, sa posla, službenog puta itd). Program je, prvenstveno, namijenjen osobama koje su zaposlene i drugima koji nisu u mogućnosti redovno pohađati nastavu i druge oblike nastavnih aktivnosti.

Fakultet je dobio nekoliko međunarodnih akreditacija, koliko one znače ljudima koji završe ovaj fakultet?

EFSA ima nekoliko međunarodnih akreditacija i certifikacija. To su Bureau Veritas certifikat po standardu ISO 9001:2008; AQA, akreditacija austrijske nacionalne agencije za akreditaciju visokoškolskih institucija. Ovom akreditacijom jedini smo akreditirani ekonomski fakultet u regionu čime smo svrstani u oblast EHEA – evropski edukacioni prostor i na ENQAR koji predstavlja registar međunarodno akreditovanih kuća. Od 2011. godine svi naši studenti, uz diplomu, stiču i certifikat ove evropski i svjetski prestižne institucije čime će im se obezbijediti neophodna adekvatna prohodnost u evropskom obrazovnom i poslovnom prostoru. Treća je od HETAC-a, irske nacionalne agencija za izvođenje zajedničkih master programa koji nose sa sobom dvostruku diplomu.

Hronološki posljednja stečena akreditacija je od strane prestižne svjetske akreditacijske kuće EFMD, za programe prvog ciklusa studija: Financial Management i Marketing Management. Ova EPAS akreditacija (EFMD Programme Accreditation System) dodjeljuje se programima iz poslovne ekonomije i menadžmenta. U trenutku stjecanja akreditacije, EFSA je bio jedan od 57 akreditirana fakulteta u cijelom svijetu.

EFSA je u procesu stjecanja još jedne svjetske akreditacije koju dodjeljuje američka akreditacijska kuća AACSB (The Association to Advance Collegiate School of Business). Ako sve bude kako predviđamo, akreditaciju bismo mogli dobiti u roku od godinu i po. Ovo znači da će EFSA biti jedina javna visokoškolska ustanova u regiji sa ovim međunarodnim priznanjima.

Navedene akreditacije obezbjeđuju studentima i nastavnicima adekvatnu prohodnost u evropskom obrazovnom i poslovnom prostoru. Također, studenti stječu šansu da ovladaju validnim znanjima, kompetencijama i vještinama iz oblasti ekonomije i biznisa uz osiguranje visokog nivoa kvaliteta i pune mobilnosti u globalnom obrazovnom prostoru. Nakon završetka studija na našoj prestižnoj visokoobrazovnoj instituciji, studenti dobijaju diplome koje su prepoznatljive na međunarodnom/globalnom tržištu rada.

Ova priznanja, osim za studente, važna su i za naše nastavnike. Ona znače prepoznatljivost i prohodnost našeg nastavnog osoblja na međunarodnom nivou. Ona doprinose izgradnji pozitivnog imidža, kako našeg Fakulteta, tako i Univerziteta u Sarajevu u cjelini, te potvrđuju kvalitet nastavnog i naučnoistraživačkih procesa.

Koliko inače diploma Ekonomskog fakulteta vrijedi na tržištu, može li se sa njom lako do posla, kako u BiH, tako i u inozemstvu?

O vrijednosti diploma našeg Fakulteta svjedoči naša međunarodna prepoznatljivost. Mi smo, bez sumnje, po mnogo čemu prvi ekonomski fakultet u BiH, pa i u okruženju. Kod nas su svi dani u sedmici radni, pa i nedjelja, kada na Fakultetu možete naći veliki broj studenata. Uvijek smo imali rukovodstvo Fakulteta i pojedince sa vizijom. Imamo najviše akreditacijskih certifikata i to smo postigli samo upornim radom i zalaganjem. Naši odlični studenti mogu pronaći posao odmah, čak se neki unaprijed zapošljavaju uz pomoć Centra za razvoj karijere studenata, koji djeluje pri EFSA. Za kvalitetne osobe, koji žele da rade, uvijek ima posla.

Postoji li neka saradnja između Fakulteta i poslodavaca, odnosno je li tako nešto u planu?

Fakultet niz godina njeguje saradnju sa poslovnom zajednicom kroz različite vidove saradnje. Također, godine 2005. pri Fakultetu je osnovan Poslovni savjet, tijelo koje u proteklih osam godina djeluje proaktivno u intenziviranju i produbljivanju ove saradnje. Poslovni savjet čine direktori 40 najvećih kompanija u Bosni i Hercegovini, među kojima su BH Telecom, Elektroprivreda BiH , Centralna banka BiH, Raiffeisen bank BiH, Tondach BH, Perutnina Ptuj BH, Deloitte, ASA group, HIFA Tešanj i druge, koji svojim aktivnim radom doprinose razvoje saradnju između akademske i poslovne zajednice. Poslovni savjet zasjeda 4 puta godišnje i usvaja određene smjernice i odluke vezane za budući razvoj.

Poznato je da je u našoj zemlji problem to što fakulteti proizvode veliki broj kadrova, koji u tolikom broju nisu potrebni na tržištu. Koliko je to slučaj sa Ekonomskim fakultetom?

Takva konstatacija je potpuno pogrešna, rekla bih. Bosna i Hercegovina se trenutno nalazi u fazi niskog stepena korištenja svojih kapaciteta, kako u privredi, tako i van privrede. U Bosni i Hercegovini trenutno nema velikih razvojnih projekata, pa tako ni potreba za kvalificiranim kadrovima nije realno prikazana. Također, veliki poslovni sistemi ne rade. A zemlja na ovom stepenu razvoja i u okruženju u kakvom se trenutno nalazimo, istinski treba educirane ljude.

S druge strane, u javnosti je prisutna priča o višku pojedinih stručnih kadrova. Takav višak je posljedica nekontrolisane „proizvodnje“ tih kadrova na privatnim fakultetima. Moram istaknuti, da je kvalitetih obrazovanja tih kadrova vrlo upitan, rekla bih i nizak.

Mi, kao javna ustanova, upisujemo kandidate na osnovu broja koji je dozvoljen u okviru kvote resornog Ministarstva.

Koliko se, prvenstveno finansijski, na Vašem fakultetu ulaže u naučno-istraživački rad?

Činjenice su da se u naučno-istraživački procesa ulaže, ali i da to istovremeno nije dovoljno.

Mi neprekidno ulažemo u povećanje kvaliteta i kvantiteta naučno-istraživačkog rada na Fakultetu. Ta ulaganja su u skladu sa našim mogućnostima, jer je podršku za takve procese kod Osnivača, dosta teško očekivati.

Mi ulažemo u nabavku nove literature, organiziranje treninga iz relevatnih oblasti za naše nastavnike, nabavku nove opreme,... Također, omogućavamo pristup bazama podataka (koliko to samostalno kao Fakultet, možemo) te i na taj način potičemo nastavnike na teorijska i empirijska istraživanja.

Koji su to najvažniji ciljevi Ekonomskog fakulteta, na čemu ćete raditi u budućnosti?

Naši ključni ciljevi su vrhunski kvalificirani i zadovoljni studenti, savremeni sadržaji, načini studiranja i izvođenja nastave, stalno usavršavanje predavačkih i profesionalnih kvaliteta nastavnog osoblja. Strateško opredjeljenje Uprave Fakulteta je i javnost rada i akademska kultura ponašanja, kontinuirana migracija studenata i nastavnog osoblja, nastavno-naučni, istraživački i konsultantski rad. Ovo podrazumijeva razvoj Fakulteta u cjelini i njegovih organizacionih dijelova.

Vaš savjet sadašnjim i budućim studentima Ekonomskog fakulteta?

Studenti se, prije svega, trebaju dobro upoznati sa radom i procesima na Fakultetu. Na taj način steći će uvid u sve resurse koji su na raspolaganju isključivo radi njih. EFSA nudi široke mogućnosti usavršavanja kako kroz nastavne, tako i kroz vannastavne aktivnosti. Tu su mnogobrojni centri u kojima mogu steći i svoje prvo praktično iskustvo, kao što su Centar za razvoj karijere studenata, Centar za preduzetništvo i upravljanje znanjem, Centar za međunarodnu saradnju, Centar za menadžment i informacione tehnologije, Odjel za odnose s javnošću i drugi.

Osim ovoga, treba učiti pošteno i korektno do kraja. Svako znanje koje se stekne, višestruko se isplati. Rekla bih studentima da ne pribjegavaju nekim nedozvoljenim načinima sticanja malog ili bilo kakvog znanja. Studneti koji to ne rade imaće svijetlu budućnost. Osim toga, treba znati i prodati svoje znanje, odnosno sebe kao individuu plasirati na tržište. Vrijeme mladih, obrazovanih i vrijednih ljudi je pred nama.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Strahujete li od terorističkih napada u Evropi?
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: