11 godina poslije
28

Jakupović: Precizirati i proširiti nadležnosti notara u FBiH

FENA
Adem Jakupović (Foto: FENA)
Adem Jakupović (Foto: FENA)
Stanje notarske službe u Federaciji BiH je dobro, a najvažnije je da je ona prepoznata i priznata od privrednih subjekata, građana, institucija vlasti, stručne i akademske zajednice kao nezaobilazan faktor pravne sigurnosti izjavio je predsjednik Notarske komore FBiH Adem Jakupović pred sutrašnju redovnu skupštinu Komore.

On ističe da je donošenjem Zakona o stvarnim pravima i Zakona o nasljeđivanju u Federaciji, te vođenjem Registra testamenata/oporuka i drugih nasljednopravnih poslova u FBiH, značajno ojačana pozicija i uloga notara kao pravničke profesije u BiH.

"Činjenica je da je nakon jedanaest godina notarijat odlično prihvaćen i da s ostvarenim rezultatima predstavlja jedan od najuspješnijih projekata u oblasti reforme pravnog sistema i njegovog približavanja evropskim integracijama", kaže Jakupović.

On najavljuje angažman Komore na planu donošenja propisa kojima će se definirati pozicija i značaj notarijata kao javne službe, te precizirati i proširiti nadležnost notara. Posebno ističe da notari konstantno rade na usavršavanju struke i digitaliziranju usluge, a sve sa ciljem da bi krajnji korisnici, odnosno građani, što brže i lakše ostvarili vlastita prava. Zbog toga naglašava da je među ključnim prioritetima u ovom trenutku elektronsko povezivanje notara s javnim registrima.

Notari su i u BiH prepoznati kao važan stub i nezamjenjiv faktor u očuvanja pravne sigurnosti, a dodatno moderniziranje notarskih usluga sigurno je jedan od važnih ciljeva u narednom periodu.

"Mi ćemo insistirati na uključivanju predstavnika NKFBiH u radne grupe za izradu zakona koji su vezani za notarsku službu i za druga područja. Notari kao dio pravosudnog sistema, što se pokazalo u proteklih jedanaest godina, svojim radom itekako mogu doprinijeti poboljšanju cjelokupnog pravnog sistema", navodi Jakupović.

Notari su izloženi i kritikama za koje Jakupović ističe da su najčešće neargumentirane, što možda najbolje ilustriraju podaci o obavljenim kontrolama rada notarskih ureda od strane nadležnih kantonalnih ministarstava.

"Od početka obavljanja kontrola, odnosno od oktobra 2013. do kraja prošle godine, nadležne komisije realizirale su ukupno 44 kontrole rada notara. Za sve to vrijeme pokrenut je disciplinski postupak protiv samo jednog notara. Svi ostali notarski uredi su pozitivno ocijenjeni prema svim relevantnim kriterijima, što samo potvrđuje da je notarska služba u FBiH itekako uređena, a notarski uredi primjer profesionalnog i zakonitog djelovanja", naglašava Jakupović.