Kazna 200 KM
86

Izglasane veće kazne za parkiranje vozila na mjesta za invalide, tekst zakona ide na usaglašavanje

F. H.
Foto: D. S./Klix.ba
Foto: D. S./Klix.ba

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, a koje se tiču kazni za prefarbavanje latiničnih/ćiriličnih natpis i parkiranju na mjesto za osobe s invaliditetom.

Delegati su podržali dopune Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH kojim se predviđa da će se za prekršaj kada je prefarban ili na drugi način prekriven natpis na jednom od dva prisutna pisma (latiničnom, odnosno ćiriličnom), kazniti počinilac novčanom kaznom u iznosu od 400 do 1.000 KM.

Izmjene su usvojene sa 10 glasova za i četiri glasa protiv. Po entiteskom glasanju pet delegata iz FBiH je glasalo za, a četiri protiv. Svi delegati iz RS-a su podržali izmjene.

U dijelu zakona u kojem se uvodi veća kazna za parkiranje na mjestu za osobe s invaliditetom. predviđeno je da iznosi 200 KM i jedan kazneni bod.

Za usvajanje ovih izmjena je bilo 10 delegata, a četiri delegata iz Federacije Bosne i Hercegovine su bili suzdržani.

Kako su zakoni izglasani u različitim tekstovima u Predstavničkom domu i Domu naroda, Dom naroda je formirao komisiju za usaglašavanje tekstova zakona, a koju čine Sredoje Nović, Safet Softić i Zdenko Ćosić.

Saša Magazinović koji je predložio dopune zakona koje se tiču uvođenja posebne kazne za nepropisno parkiranje na mjesto predviđeno za osobe s invaliditetom zahvalio se članovima Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda koji su usaglasili stav.

Dom naroda je također usvojio zaključak kojim se od Ministarstva komunikacija i saobraćaja zahtjeva da u roku od 90 dana pripremi i u zakonodavnu proceduru dostavi prijedlog potpuno novog zakona.