Sistem dva u jedan
1.5k

Istražili smo jesu li građani obavezni plaćati televizijsku taksu uz račun od struje

Klix.ba
Foto: Klix.ba
Foto: Klix.ba
Putem računa za utrošenu električnu energiju od augusta 2017. godine u jednom dijelu Federacije BiH će se vršiti naplata RTV takse. Plaćanje televizijske takse je zakonska obaveza, a protiv onih koji odbiju plaćati može biti pokrenuta tužba. Ipak, Elektroprivreda im pritom neće isključiti struju.

Istražili smo kako isprepleteni zakoni pogoduju onima koji odbiju platiti RTV taksu zajedno sa iznosom za utrošenu električnu energiju.

Poslovni Ugovor o naplati RTV takse, potpisan između predstavnika JP Elektroprivreda BiH i javnih servisa BHRT i RTV Federacije BiH, predviđa da se naplata vrši putem računa za utrošenu električnu energiju. Ova odluka dodatno je zakomplikovala ionako već komplikovan sistem naplate televizijske takse.

Prema Zakonu o javnom RTV servisu BiH, građani su obavezni da plaćaju RTV taksu, a prema Zakonu o zaštiti potrošača BiH, račun za pružanje usluge mora se dostaviti posebno za svaku uslugu.

Direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović je izričit u pogledu naplate RTV takse, kazavši za Klix.ba da je u svakoj državi u svijetu obavezno plaćanje RTV takse pa tako i u Bosni i Hercegovini.

Advokati s kojima smo se konsultovali glede navedene teme također tvrde da građani moraju plaćati RTV taksu i da ukoliko je ne plate, javni servisi će moći da ih tuže. Međutim, to ni u kom slučaju ne znači da će im pri tom Elektroprivreda BiH moći isključiti električnu energiju u domaćinstvu.

Država može kršiti zakone

Član 36. Zakona o zaštiti potrošača BiH kaže da račun za pružanje usluge isporuke energije, telekomunikacione, komunalne i druge usluge (RTV i sl.) potrošaču mora biti dostavljen posebno za svaku uslugu.

Član 36. Zakona o zaštiti potrošača
Član 36. Zakona o zaštiti potrošača

Predsjednik Udruženja "Klub potrošača Srednje Bosne" Travnik Admir Arnautović kazao je za Klix.ba da je, prema njihovom mišljenju, naplata RTV takse putem računa za električnu energiju protuzakonita.

"Pokušava se naplatiti jedna vrsta usluge preko preduzeća koje pruža potpuno drugu vrstu usluga. Građani moraju imati pravo na izbor. Uz ostalo, ovdje je generalno riječ o taksi koja se odnosi na vlasništvo nad TV aparatom. Država mora sistematski naći rješenje kako će naplaćivati tu taksu, da li prilikom kupovine TV, prilikom uvoza ili nečeg drugog, ali ni u kom slučaju preko računa drugog javnog preduzeća. Definitivno: računi moraju biti odvojeni", izričit je Arnautivić.

Dodao je da bi građani, koji imaju TV, definitivno trebali plaćati taksu, ali da postoje političari jednog dijela Federacije BiH koji otvoreno pozivaju svoje građane da ne plaćaju RTV taksu.

"Građani trebaju plaćati RTV taksu, to je njihova obaveza. Ali osnovni problem je u načinu i sistemu naplate", rekao je Arnautović za Klix.ba.

Elektroprivreda BiH se još uvijek nije očitovala o tome da li će građani biti obavezni plaćati puni iznos računa, odnosno da li će biti obavezni da plaćaju RTV taksu zajedno s iznosom utrošene električne energije.

Nije sve ni do zakonodavaca

Igor Pejić iz Ministarstva saobraćaja i komunikacija kazao je za Klix.ba da, kad je riječ o Zakonu o javnom RTV sistemu, u Članu 8. je jasno naglašeno da Odbor sistema utvrđuje prijedlog RTV takse, prati naplatu takse i ostalo...

"Ova situacija u kojoj se usložnilo stanje glede RTV servisa ne zahtijeva trenutno izmjenu zakona. Moramo dati naglasak na zakonske ovlasti koje ima Odbor sistema. E sad, da li Odbor sistema funkcionira u punom kapacitetu ili ne, da li postoje prepreke - to je u nadležnosti odbora... Dakle, oni imaju nadležnost načina naplate takse i pri tome da prate da li je taj način naplate RTV takse u koliziji s drugim zakonima u Bosni i Hercegovini, kojih imamo na više nivoa. Ova situacija je trebalo da bude ranije riješena, a zašto nije, odgovor treba dati Odbor sistema", poručio je Pejić.

Istakao je da je u Zakonu o javnom RTV sistemu predviđeno da prijelazne odredbe RTV takse naplaćuju telekom operateri.

"Podsjećam, taj je zakon donesen 2005. godine. Mi prijelazne odredbe rješavamo 12 godina, a to je neprihvatljivo. Moramo biti iskreni sami prema sebi: je li vrijeme da se pređe iz prijelaznih odredbi 12 godina poslije", rekao je Pejić za Klix.ba.

Ustavni sud Federacije BiH vs. BiH

Putem računa za utrošenu električnu energiju će se od augusta 2017. godine vršiti naplata RTV takse u jednom dijelu Federacije BiH, a također se postavlja pitanje da li su građani, prema odluci Ustavnog suda Federacije BiH, dužni platiti RTV taksu.

Ustavni sud Federacije BiH je u junu 2016. godine utvrdio da Član 56. Zakona o Javnom servisu Radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine, koji kaže da računi ili izvodi iz poslovnih knjiga javnih servisa u odnosu na potraživanja RTV takse predstavljaju vjerodostojnu ispravu u smislu Zakona o izvršnom postupku, nije u saglasnosti s Ustavom Federacije BiH.

Osporeni Član 56. Zakona o javnom RTV servisu
Osporeni Član 56. Zakona o javnom RTV servisu

Podsjećamo, predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara podnio je 4. novembra 2014. godine Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu ustavnosti članova 56., 57. i 58. Zakona o Javnom servisu Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine, nakon čega je uslijedila odluka da Član 56. nije u skladu s Ustavom. Osim toga, utvrđeno je da su članovi 57. i 58. u saglasnosti s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

Zastara nakon jedne godine

Kako smo već ranije istakli, postoji mogućnost da javni servisi tuže građane koji odbiju plaćati RTV taksu, što je sasvim izvjesno. Ta praksa nije ni do sada bila nepoznata, s tim da je bio čest slučaj da su građanima dolazila rješenja o izvršenju za neplaćene račune RTV takse iz ranijeg perioda.

Zastara za plaćanje režijskih troškova poput računa za struju, vodu, plin, telefonskih računa ili televizijske takse nastupa nakon proteka jedne godine. Ta odredba je propisana članom 361. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima FBiH.

Međutim, i u ovom slučaju problem predstavlja to što se prepliću državni i entitetski zakoni i odluke koji oblast naplate RTV takse dovode u situaciju u kojoj se trenutno nalazi.

Naplata RTV takse putem telekom operatera

Ugovor o naplati RTV takse koji je BH Telecom d.d. Sarajevo 19. februara 2004. godine zaključio sa Javnim servisom BiH i Radio-televizijom FBIH obavezivao je korisnike usluga BH Telecoma da plaćaju i RTV taksu.

Još tada se postavljalo pitanje o neusklađenosti Zakona o potrošačima sa Zakonom o JRTVS, s obzirom na to da se nisu mogle naplaćivati usluge koje se ne pružaju, što je i BH Telecom dovodilo, prema navodima tadašnjeg rukovodstva, u nezgodnu situaciju.

"Nametanjem ove obaveze, BH Telecom je imao direktne i indirektne negativne posljedice na svoje poslovanje, ali i pored toga rukovodstvo i radnici BH Telecoma su je savjesno izvršavali i povećavali naplatu prihoda od RTV takse iz godine u godinu. Naplata RTV takse putem računa za telekomunikacione usluge fiksne mreže negativno se odrazila na broj korisnika BH Telecoma", isticali su tada iz ovog telekom operatera.