Podijeljeni stavovi
117

Hoće li PIC poreći sam sebe i ugasiti OHR bez ispunjavanja Programa 5+2?

F. H.
Vijeće PIC-a nakon imenovanja Schmidta za Visokog predstavnika (Foto: I. Š./Klix.ba)
Vijeće PIC-a nakon imenovanja Schmidta za Visokog predstavnika (Foto: I. Š./Klix.ba)
Vijeće za implementaciju mira (PIC) zasjeda sutra u Sarajevu, a jedna od tema razgovora bi navodno mogla biti i uloga OHR-a. Iako bi dio članica bio sretan da se ovlasti OHR-a i mandat smanje, uvjeti za gašenje su već definisani u Programu 5+2.

U javnosti u Bosni i Hercegovini se u posljednjih nekoliko dana naveliko špekuliše informacijama da dio članica PIC-a, prije svega iz Evrope želi da ograniči ili čak završi mandat visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Motivi za potezanje ovakvih tema u ovom geopolitičkom trenutku i nisu najjasniji, ali u svakom slučaju postoje i članice PIC-a koje se oštro protive da se odluke donesu preko koljena.

Važno je istaći činjenicu da su uvjeti za ukidanje OHR-a već jasno određeni još 2008. godine.

Ciljevi koje organi BiH trebaju ispuniti prije zatvaranja OHR-a su: Prihvatljivo i održivo rješenje pitanja raspodjele imovine između države i drugih razina vlasti; Prihvatljivo i održivo rješenje za vojnu imovinu; Potpuna provedba Konačne odluke za Brčko; Fiskalna održivost (promovirana putem Sporazuma o utvrđivanju stalne metodologije za utvrđivanje koeficijenata za raspodjelu sredstava UINO-a i osnivanje Nacionalnog fiskalnog vijeća); i Zaživljavanje vladavine prava (demonstrirano putem usvajanja Državne strategije za ratne zločine, donošenjem Zakona o strancima i azilu i usvajanjem Državne strategije za reformu sektora pravosuđa).

Pored ovih ciljeva, Upravni odbor Vijeća za provedbu mira je također utvrdio dva uvjeta koje treba ispuniti prije zatvaranja OHR-a: Potpisivanje SSP-a; i Pozitivna procjena situacije u BiH od strane Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira utemeljena na punom poštivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Pogled na prva dva cilja već pokazuje da domaći političari nisu ni blizu ispunjavanja uslova za gašenje OHR-a. Političari iz RS-a su po pitanju državne imovine zauzeli dogmatičan stav tako da se sada nije gotovo ni malo bliže bilo kakvoj odluci vezanoj za pitanje državne imovine.

Što se tiče uvjeta, pitanje je pod kojim kriterijima Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira može pozitivno procijeniti situaciju punog poštivanja Dejtonskog sporazuma kada vlasti u RS-u negiraju ulogu Ustavnog suda BiH, odluke koje je donio te nastavljaju sa negiranjem genocida.

Prilikom gostovanja u emisiji Klix Studio, visoki predstavnik Christian Schmidt je nagovijestio da zaista postoje razgovori o statusu OHR-a, a da su vezani za kombinovanje evropskih integracija BiH i prisustvo OHR-a.

Ambasador SAD-a Michael Murphy je, također, u Klix Studiju kazao da SAD smatraju da nije vrijeme da se ukine OHR. Naglasio je da SAD apsolutno podržava ostanak OHR-a u BiH te da podržavaju korištenje Bonskih ovlasti.

Jasno je da niti su ispunjeni svi uslovi koje je upravo PIC postavio, niti postoji volja barem od SAD-a koji su i tvorac Dejtonskog sporazuma da se OHR ugasi.