Mjesto ubijanja
322

Grad Sarajevo planira izgradnju spomen-obilježja žrtvama na Kazanima

D. Be.
Foto: D. S./Klix.ba
Foto: D. S./Klix.ba
Grad Sarajevo je pripremio konkurs za izradu idejnog rješenja spomeničkog kompleksa na lokalitetu Kazani s ciljem obilježavanja lokaliteta i odavanja počasti civilima koji su tokom opsade Sarajeva 1992. i 1993. godine dovedeni na područje jame Kazani na Trebeviću i ubijeni, a jama je korištena kao grobnica za ubijene žrtve.

Poslije izbora tri nagrađena idejna rješenja i idejnog rješenja na osnovu kojeg će se realizovati nabavka usluge izrade izvedbenog projekta uslijedit će postupak nabavke sa ciljem dodjele ugovora o izvođenju radova, navodi se u Programu podizanja spomenika i umjetničkih skulptura od značaja za Sarajevo za 2021. godinu kojima je investitor Grad Sarajevo.

Podizanje spomenika ima za cilj odati počast sarajevskim civilima koji su tokom opsade Sarajeva 1992. i 1993. godine dovedeni na lokalitet jame Kazani na Trebeviću i ubijeni, a jama je korištena kao grobnica za ubijene žrtve.

Tačan broj žrtava još uvijek nije poznat, a iz jame na Kazanima nakon rata su izvađeni posmrtni ostaci 29 osoba.

"Podizanje spomenika ima za cilj i skidanje "hipoteke" s odbrane Sarajeva i pripadnika Armije RBiH, jer je za zločine na Kazanima, pred Kantonalnim sudom u Sarajevu osuđeno 14 pojedinaca nakon što su bosanskohercegovačke vlasti 26. oktobra 1993. godine organizovale akciju "Trebević" kako bi se zaustavili ovi zločini i obračunalo se sa zločincima u svojim redovima (tokom akcije je poginulo devet policajaca koji su u njoj učestvovali)" obrazloženo je iz Gradske uprave Grada Sarajeva.

Proces javne nabavke Idejnog rješenja spomeničkog kompleksa (spomenika i vanjskog uređenja s pristupnom stazom) na lokalitet Kazani, sa ciljem dodjele nagrada za tri prvoizabrana rada u visini od 4.000 KM se realizuje u skladu s Planom javnih nabavki Grada Sarajeva za 2021. godinu.

Po dobivanju odgovarajućeg idejnog rješenja uslijedit će nabavka izvedbenog projekta spomeničkog kompleksa, a zatim i usaglašavanje budućeg projektnog rješenja, te početak izvođenja radova. Sa ciljem provođenja inicijative Gradskog vijeća Grada Sarajeva za podizanje spomen-obilježja žrtvama na Kazanima, Federacija BiH je doznačila Gradu Sarajevu iznos od 5.000 KM.

Po osnovu ovih sredstava, Grad Sarajevo je izvršio nabavku detaljnog geodetskog snimka lokaliteta, što predstavlja osnovu za izradu tenderske dokumentacije za nabavku idejnog rješenja spomen-obilježja, čiji bitan dio predstavlja uređenje lokaliteta i organizacija odgovarajućeg pristupa.