Grad Sarajevo može otpočeti "Revitalizaciju Trebevićke žičare"

F
FENA
21.12.2015. u 20:54
56
31
Grad Sarajevo može otpočeti "Revitalizaciju Trebevićke žičare"
56
Grad Sarajevo može otpočeti "Revitalizaciju Trebevićke žičare"
Skupština Kantona Sarajevo donijela je Odluku o davanju saglasnosti na osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu KS na kojima je kao nosilac prava raspolaganja upisan KJKP "Gras" i to u korist Grada Sarajeva, a sve u cilju realizacije projekta "Revitalizacija Trebevićke žičare".
Ovom Odlukom, Grad Sarajevo može otpočeti sa obnovom Trebevićke žičare.

Skupština je također usvojila Nacrt zakona o turizmu, kojim se uređuje planiranje i razvoj turizma, turistički subjekti, obavljanje turističke djelatnosti, utvrđuju mjere na promociji i razvoju turizma na području Kantona Sarajevo, uređuje osnivanje, organizacija i rad Turističke zajednice Kantona Sarajevo, način njenog finansiranja i poslovanja, kriteriji za kategorisanje turističkih mjesta i nadzor nad provođenjem ovog zakona.

Ovim zakonom koji je upućen u javnu raspravu, zabranjuje se pružaocu usluga u turizmu da neposredno ili posredno, putem javnih glasila, internetom, promotivnim materijalom i sl., oglašava i/ili reklamira pružanje turističkih usluga, ako ne ispunjava uslove propisane federalnim zakonom, ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona.

Za obavljanje djelatnosti, pored ostalog, predviđeno je da putnička agencija mora raspolagati poslovnim prostorom koji ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti, kao i druge propisane uslove, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Premijer KS-a Elmedin Konaković je, govoreći o kontroli ulaska turista u KS-u i državu, kazao da je neohodna ugradnja softvera i da je to najbolje rješenje, kako zbog kontrole ulaska stranih turista s aspekta sigurnosti tako i s aspekta ekonomije.

Naveo je da je ove godine u KS-u bila prava invazija turista, da je broj avio linija bio jako povećan pogotovu iz Istanbula. Sugerirao je da bi dobro bilo da ovaj zakon bude usaglašen sa Federalnim zakonom.

Zastupnici Skupštine su nakon razmatranja također usvojili i Nacrt zakona o zaštiti od buke u KS-u, kao i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj čistoći.

Sa dnevnog reda je povučen Prijedlog odluke o davanju saglasnosti KJP "ZOI '84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. za upis hipoteke na nekretnine u vlasništvu radi kreditnog zaduženja kod komercijalne UNION Banke u iznosu od 8.000.000 KM.

Zatupnici su donijeli odluku o izmjenama Odluke o osnivanju lovišta na području KS, a također je data saglasnost za osnivanje privatne srednje škole naziva: Gimnazija Univerziteta Sarajevo School of Science and Technology, Sarajevo, Bistrik.

Iako je donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera, ovaj prijedlog izazvao je dužu raspravu.

Tako, zastupnik Predrag Kojović smatra da je legalizacija nelegalno izgrađene imovine postala tradicija.

"Možete se upustiti u neracionalnu i komplikovanu proceduru, ili nikoga ne pitati i graditi s nadom da će Vlada to legalizirati", kazao je Kojović i dodao da se najviše novca utroši u saniranje onog što su oni izgradili.

Pojasnio je da je najveći uzrok klizišta upravo ilegalna gradnja, "a onda KS troši novac da bi sanirala ta klizišta, zato ne razumijem dokle mislimo da zbog 30.000 nelegalnih objekata, čitav kanton držimo kao taoce".

Sjednica je završena usvajanjem Programa rada nekoliko Kantonalnih javnih ustanova za 2016. godinu, a među kojima je i Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba.


Komentari (31)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: