|

Glavaš bio nezakonito postavljen za Matanovićevog savjetnika, Tužilaštvo BiH obustavilo istragu

Glavaš bio nezakonito postavljen za Matanovićevog savjetnika, Tužilaštvo BiH obustavilo istragu
17
Klix.ba
22.5.2019. u 15:05
20
komentara
17

dijeljenja
Glavaš bio nezakonito postavljen za Matanovićevog savjetnika, Tužilaštvo BiH obustavilo istragu Slavko Matanović (Foto: E. H./Klix.ba)
Tužilaštvo BiH donijelo je naredbu o obustavi istrage protiv bivšeg ministra komunikacija i prometa BiH Slavka Matanovića, njegovog šefa kabineta Vanje Filipovića i savjetnika Vlatka Glavaša i Ismara Derviševića.
Bh. pravosuđe je u toku istrage ipak utvrdilo da je Glavaš nezakonito, bez fakultetske diplome, imenovan na poziciju savjetnika, a za šta je redovno dobijao plaću i naknade.

Riječ je o visokim funkcionerima Demokratske fronte koji i danas obnašaju značajne pozicije u bh. društvu. Vlatko Glavaš trenutno je zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Slavko Matanović imenovan je za ambasadora BiH u Rimu, a Vanja Filipović, koji je trenutno zaposlen kao savjetnik u kabinetu člana Predsjedništva BiH Željka Komšića, imenovan je za ambasadora BiH u Londonu.

Tužiteljica Tužilaštva BiH Nives Kanevčev navela je da je nesporno utvrđena činjenica da je Matanović u svojstvu ministra komunikacija i prometa BiH svojeručno potpisao rješenja o imenovanju Vlatka Glavaša i Ismara Derviševića za svoje savjetnike, a da je Vanja Filipović u svojstvu šefa kabineta dopise uputio Sektoru za pravne i opće poslove Ministarstva komunikacija i prometa BiH sa zahtjevima za izradu rješenja o imenovanju.

"Utvrđeno je da je navedena rješenja obradilo više uposlenika ministarstva koji su ih parafirali, a potom dostavili u ministrov kabinet na potpis. Prema kazivanju Koje Koprivice, pomoćnika ministra za pravne i finansijske poslove, i Mire Pekić, stručne saradnice za pravne, personalne i opće poslove, rješenja o imenovanju su upravni akti i njihov paraf na tim rješenjima je potvrđivao da rješenja imaju potrebnu formu, dok prema mišljenju Slavka Matanovića parafi obrađivača rješenja na navedenim rješenjima potvrđuju da su isti sačinjeni u skladu sa zakonom", piše u naredbi o nesprovođenju istrage, a koja je donesena pred sami kraj 2018. godine.

Pozicije dobili zbog aktivizma u DF-uTužilaštvo Bosne i Hercegovine navelo je da je važećim Pravilnikom o unutrašnjem ustroju Ministarstva komunikacija i prometa BiH od 24. jula 2003. godine propisano kako posebni uvjeti za poziciju savjetnika ministra jesu univerzitetska diploma društvenog ili tehničkog smjera VII/1 stepen i najmanje tri godine radnog iskustva.

Za Ismara Derviševića utvrđeno je kako je posjedovao i univerzitetsku diplomu kao i tri godine radnog iskustva, dok je za Vlatka Glavaša bila sporna diploma koju je priložio, a za koju je prema stanju u spisu zatražena nostrifikacija.

"Međutim, kada je nadležno ministarstvo odbilo navedeni zahtjev, a predložene izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjem ustroju Ministarstva komunikacija i prometa BiH, koje je dostavio nadležnim na saglasnost ministar Matanović u pogledu uvjeta za potrebnu stručnu spremu za savjetnika ministra, nisu dobile potrebnu saglasnost, postupajući po navedenom rješenju Upravnog inspektorata u Ministarstvu pravde BiH, Slavko Matanović donio je rješenje o razrješenju Vlatka Glavaša sa navedene pozicije", piše u odluci.

Kako smo ranije pisali, Glavaš je na poziciju savjetnika zaposlen s diplomom Nogometnog saveza BiH, a njegova primanja u periodu dok je savjetovao Matanovića iznosila su 1.790,02 KM neto plaće, 132 KM toplog obroka, 46 KM naknade za prijevoz, 300 KM naknade za odvojen život i 400 KM naknade za zakup stana. Odnosno 2.668,42 KM na mjesečnoj osnovi.

Postavljenje nezakonito, ali plaća redovna i zakonitaTužilaštvo Bosne i Hercegovine ocijenilo je da Matanović nije iskoristio svoj službeni položaj ili ovlasti, prekoračio granice svog službenog položaja ili ne izvršivši svoju službenu dužnost, pribavio neku korist, odnosno drugom nanio kakvu štetu, čime bi počinio krivično djelo zloupotrebe položaja.

"Iz spisa predmeta ne proizilazi njegova namjera kao ministra da postupi suprotno zakonu ili općem aktu Ministarstva komunikacija i prometa BiH prilikom imenovanja savjetnika ministra, cijeneći da je predmetna rješenja potpisao nakon što su ih parafirali uposlenici ministarstva, kao obrađivači tih rješenja koji su prema opisu poslova iz Pravilnika o unutrašnjem ustroju odgovorni za zakonitost istih", piše u odluci.

Tužiteljica ističe da je Matanović, nakon izvršenog nadzora Upravnog inspektorata Ministarstva pravde BiH, u kojem su uočeni određeni propusti u pogledu radnopravnog statusa za Vlatka Glavaša i za upotrebu faksimila, preduzeo radnje iz svoje nadležnosti u otklanjanju istih, odnosno donio rješenje kojim je Glavaš razriješen dužnosti savjetnika.

Bilo kakvih sumnji u nesvjestan rad u službi oslobođeni su i Vanja Filipović i Vlatko Glavaš, kao i Ismar Dervišević, a koji je pored ostalog ispunjavao i uvjete predviđene Pravilnikom u pogledu stručne spreme i radnog iskustva.

"Vlatko Glavaš je u to vrijeme bio politički aktivan u stranci i kao takav je dobio poziciju savjetnika ministra Slavka Matanovića koji je također bio aktivan u istoj političkoj stranci, kao i šef kabineta Vanja Filipović", piše u tužilačkoj odluci.

U završnom dijelu odluke navedeno je da je Glavaš sve od dana imenovanja pa do dana razrješenja obavljao svoje poslove i zadatke te na temelju toga i primao naknade koje su mu "iz radno-pravnog statusa pripadale".
Prijavi grešku


Komentari (20)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...