BiH
118

Federalno ministarstvo zdravstva: Radnici u zdravstvu imaju najnižu satnicu rada, želimo to popraviti

Piše: M. N.
Foto: Klix.ba (Foto: F. K./Klix.ba)
Foto: Klix.ba (Foto: F. K./Klix.ba)
Pomoćnica Federalnog ministra za zdravstvo Marina Bera kazala je kako ovo ministarstvo još ne može početi pregovore sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije FBiH jer još nisu završene zakonske pretpostavke s obzirom na to da je ovaj sindikat uspostavljen tek ove godine.

Federalna vlada do sada je pregovarala sa Strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu, koji je potpisnik Kolektivnog ugovora iz 2007. godine. Pregovori koji su započeti 10. jula imali su za cilj usaglašavanje tog ugovora sa novim Zakonom o radu.

"Kada se stupilo u pregovore, Sindikat doktora medicine i stomatologije nije imao reprezentativnost i nije mogao pristupiti pregovorima. Kada je dobio reprezentativnost, tražili su da pristupe, ali je to odbio Strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu uz argumentaciju da se radi o usuglašavanju kolektivnog ugovora čiji oni nisi potpisnici. Mi smo zaključili da je jedino moguće početi nove pregovore", kazala je Bera.

Marina Bera (Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba)
Marina Bera (Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba)

Da bi se to uradilo zakonski, napravljen je protokol koji su morale potpisati sve kantonalne i Federalna vlada. Međutim, do sada su dobili saglasnost samo od tri kantona i nisu ostvarene pretpostavke za početak pregovora.

"Uprkos tome što smo im objasnili proceduru i razgovarali s njima, odlučili su se na štrajk upozorenja", kazala je Bera.

S drugim strukovnim sindikatom obavljeni su pregovori i nakon osam sastanaka ugovor je usaglašen, ali još nije potpisan jer nisu stigli odgovori svih kantona.

"Nismo dobili saglasnost koja je potrebna od svih kantona jer su oni ti koji finansiraju i implementiraju sve ono što se nalazi u kolektivnom ugovoru. Odgovorio je KS koji je prihvatio ugovor te HNK i Posavski kanton koji nisu prihvatili", kazala je pomoćnica ministra.

Snježana Bodnaruk (Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba)
Snježana Bodnaruk (Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba)

Sekretarka Federalnog ministarstva zdravstva Snježana Bodnaruk kazala je da su primili Sindikat doktora medicine i stomatologije 8. augusta i sačinili prijedlog protokola o saradnji u kojem stoji da su oni dužni ponuditi prijedlog kolektivnog ugovora.

"Ne znamo da li traže veća ili manja primanja jer nismo dobili njihov prijedlog ugovora. Mi smo posvetili pažnju zaštiti standarda zdravstvenih profesionalca u postojećim finansijskim mogućnostima sistema zdravstva. Inicijativa je usvojena na Domu naroda PSFBiH i mi vodimo brigu o pravima i obavezama, ali u okviru finansijskih mogućnosti", kazala je.

Na današnjem sastanku ovom sindikatu je rečeno kako Federalno ministarstvo zdravstva samo ima koordinirajuću ulogu u stvaranju kolektivnog ugovora te da su kantonalne vlade te koje trebaju dati svoj pristanak kao i sindikati. Bodnaruk je naglasila kako prije svega protokol o saradnji mora biti potpisan.

Na današnjoj konferenciji istakli su kako ni u ovom ministarstvu nisu zadovoljni stanjem u sektoru zdravstva. Od 2007. godine satnica radnika u oblasti zdravstva je 2,00 KM, ali ima zdravstvenih ustanova koje su davale i više satnice.

"Ali oni imaju naknade za dežurstvo, pripravnost, rad po pozivu... Mi smo se ponudili da popravimo standard zdravstvenih profesionalaca koliko je moguće", kazala je.