|

Federalna vlada usvojila program o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora

Federalna vlada usvojila program o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora
0
I. Č.
22.8.2019. u 12:50
5
komentara
0

dijeljenja
Federalna vlada usvojila program o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora Ilustracija: Shutterstock
Federalna vlada donijela je, na 188. sjednici održanoj u Sarajevu, Program o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH koji će biti dostavljen Parlamentu Federacije BiH radi davanja saglasnosti.
Ovaj program je, kako je to saopćila Vlada FBiH, povezan s drugim aktivnostima u elektroenergetskom sektoru što uključuje funkcionisanje Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH u zakonima predviđenom obimu, posebno u pogledu nezavisnosti i stvaranja pretpostavki za funkcionisanje tržišta električne energije i odvajanja reguliranih i tržišnih djelatnosti.

"Uključuje također modernizaciju i prestrukturiranje rudnika uglja. Ključne promjene i obaveze koje proizilaze na osnovu odredbi Zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH, i koje će biti obuhvaćene ovim programom, su funkcionalno razdvajanje svih djelatnosti, pravno razdvajanje i neovisnost za djelatnost distribucije i računovodstveno razdvajanje djelatnosti snabdijevanja na regulirano i tržišno", saopćeno je iz Vlade FBiH.

Navode da ovi zahtjevi znače da je, osim računovodstvenog, potrebno i razdvajanje svih djelatnosti proizvodnje, distribucije, snabdijevanja, trgovine i ostale djelatnosti. Dodatno, u oblasti djelatnosti distribucije, promjene moraju biti još veće, jer je potrebna još veća nezavisnost koja uključuje i pravni oblik, što znači da će postojeća elektroprivredna preduzeća formirati zavisna društva za distribuciju koja će imati status operatora distributivnog sistema.

"Prestrukturiranje elektroprivrednih preduzeća je planirano u više faza pri čemu prva faza odgovara realizaciji osnovnih zahtjeva utvrđenih Zakonom o električnoj energiji u Federaciji BiH kao što su računovodstveno i upravljačko razdvajanje djelatnosti i formiranje preduzeća za distribuciju - ODS. Vremenski okvir za ovu fazu je 15 mjeseci od dana dobijanja saglasnosti Parlamenta Federacije BiH", stoji u saopćenju.

Program prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH podrazumijeva, kako to navode, potpunu provedbu i zaživljavanje u praksi računovodstvenog i upravljačkog razdvajanja, uz primjenu transfernih cijena između djelatnosti unutar elektroprivrednih preduzeća. Tokom ove faze bio bi nastavljen proces modernizacije i poboljšanja poslovanja rudnika uglja pojedinačno, smanjenje broja zaposlenih i realizacije ulaganja.

"Istovremeno, elektroprivredna preduzeća bi uradila dodatne analize i, na osnovu njih, donijele odluke u vezi s formiranjem preduzeća za elektroprivredne djelatnosti i prestrukturiranja djelatnosti rudarstva, vodeći računa o organizacionom statusu djelatnosti proizvodnje i budućim potrebama zamjenskih kapaciteta u termoelektranama", navodi se u saopćenju Federalne vlade

Prema njihovim riječima, ovisno od analiza i odluka u ovoj fazi, a uz prethodnu saglasnost Vlade Federacije BiH, pristupilo bi se njihovoj provedbi što predstavlja treću fazu ovog programa. U programu su, navode, detaljno razrađene i sve potrebne aktivnosti za realizaciju svih predviđenih faza i ciljeva.

"Bosna i Hercegovina je potpisnik Ugovora o uspostavi Energetske zajednice koji je na snazi od 1. jula 2006. godine. Time je preuzeta obaveza preuzimanja i provedbe pravne stečevine Evropske unije koja se, između ostalog, odnosi na tržište električne energije", navodi Vlada FBiH.

Ističu da je osnovni cilj energetske zajednice, sa aspekta tržišta električne energije, kreiranje stabilnog i jedinstvenog regulatornog okvira i trzišnog prostora koji obezbjeđuje pouzdano snabdijevanje električnom energijom i može privući investicije.

"U 2011. godini pravna stečevina EU za članice energetske zajednice je proširena dijelom EU propisa koji sačinjavaju takozvani ,“Treći energetski paket“, koji su postali pravno obavezujući i za ugovorne strane Energetske zajednice, uz rok za transpoziciju u domaće zakonodavstvo i provedbu u praksi do 1. januara 2015. godine", stoji u zaključku saopćenja Vlade Federacije BiH.
Prijavi grešku


Komentari (5)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...