UNSA
0

Elektrotehnički fakultet dobio međunarodnu akreditaciju za studijske programe

FENA
Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu uspješno je završio proces međunarodnog akreditiranja studijskih programa, kao izuzetno zahtjevnog i rigoroznog procesa prepoznavanja visokog međunarodnog kvaliteta.

Dobijanjem ove akreditacije Elektrotehnički fakultet je otvorio put za mobilnost i visoku globalnu prepoznatljivost svojih studenata. Riječ je o četiri studijska programa - Automatika i elektronika, Elektroenergetika, Računarstvo i informatika i Telekomunikacije.

Prezentiranju rezultata i procesa akreditiranja danas su na ovoj visokoškolskoj ustanovi prisustvovali federalni i kantonalni ministri obrazovanja Damir Mašić i Fahrudin Oručević, kao i dekan Narcis Behlilović.

Behlilović ističe da ova međunarodna akreditacija omogućava punu mobilnost studenata, nastavnika i uposlenika ovog fakulteta. Time se ova visokoškolska institucija uklopila u utvrđene standarde i norme evropskog prostora visokoškolskog obrazovanja.

"Također, ovim je naš fakultet stekao obavezu da prizna sve ispite položene na bilo kojem univerzitetu u Evropi, i istovremeno nametnuo tim univerzitetima obavezu da se ispiti položeni u Sarajevu moraju priznati. To je epohalna stvar. Ovu akreditaciju na prostoru bivše Jugoslavije ima samo Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu", kazao je on.

Ministar Damir Mašić smatra da je ova akreditacija samo potvrdila ono što se već odavno zna - da je Elektrotehnički fakultet perjanica ne samo Univerziteta u Sarajevu i u Federaciji BiH, već i cijele države, naglasivši da je to aktuleno već 50 godina od kada postoji ovaj fakultet.

"Ovo je sigurno veliki podstrek ne samo Univerzitetu u Sarajevu i ovom fakultetu, već svakome ko želi da pravi velike i značajne iskorake čak i u vremenima kada bi to bilo skoro nemoguće", naglašava Mašić.

Za ministra Oručević akreditacija predstavlja kartu za priključenje evropskoj univerzitetskoj mreži, ističući da s ovim certifikatom Elektrotehnički fakultet ima izuzetnu prednost za sve perspektivne studente, ali i nastavnike.

"Ovim se daje potvrda da je ono što mladi ljudi ovdje uče kvalitetno, ali i da su nastavnici kvalitetni i osposobljeni za najveće zahtjeve u visokom obrazovanju", podcrtao je on.

Proces akreditiranja iznosio je 45.000 KM, od čega je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke dalo 30.000 KM, a ostatak Kantonalno ministarstvo obrazovanja.

Akreditaciju je izvršila Agencija za studijske programe iz područja tehničkih nauka, informatike, prirodnih nauka i matematike ASIIN.