Neprihvatljiv tekst
1

Državni sindikalisti traže od premijera Novalića povlačenje Zakona o PIO-u

Klix.ba
Ismet Bajramović (Foto: Arhiv/Klix.ba)
Ismet Bajramović (Foto: Arhiv/Klix.ba)
Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine usprotivio se usvajanju predloženog Zakona o PIO, zatraživši od premijera Federacije BiH da tekst zakona povuče iz parlamentarne procedure i vrati ga na usaglašavanje sa socijalnim partnerima i svim ostalim zainteresovanim stranama.

"Neprihvatljivo je da se jedan tako značajan zakon usvaja bez prethodne analize njegovog dugoročnog dejstva i posljedica koje će imati na buduće penzionere. Naime, gotovo svi radnici u realnom sektoru danas imaju plate koje su niže od prosječne plate na nivou Federacije BiH, a dosta je kolega i u drugim sektorima koji su u istoj situaciji, tako da je onda sasvim razumljivo da ne možemo prihvatiti da se kao osnova za obračun penzije uzima prosječna plata u Federaciji BiH. S obzirom da radnici u tekstilu, metalskoj i hemijskoj industriji, rudari, poljoprivrednici, trgovci i mnogi drugi rade najteže poslove i da su često primorani ići u prijevremenu penziju, predloženim zakonom će biti kažnjeni po dvije osnove – trajno će im se umanjiti penzija za 4 posto za svaku godinu prijevremenog odlaska u penziju, a s obzirom na iznos primanja koja imaju neće imati dovoljno bodova da od svog rada ostvare čak ni zagarantovanu penziju. Jedno od mogućih rješenja bi bilo da se kao osnova za obračun uzme prosječna plata u realnom sektoru, što bi bilo i mnogo pravednije i ispravnije, ali i u skladu sa generacijskom solidarnosti koju Zakon promoviše", stoji u dopisu Saveza samostalnih sindikata BiH premijeru Novaliću.

Napominju također i za problem radnika koji su vrijeme agresije na BiH proveli u odbrani države, te im je s tim u vezi upisan ratni staž.

"Naime, Prijedlogom zakona im se taj staž vrednuje sa 0,5 bodova po godini, što u praksi predstavlja kažnjavanje umjesto priznanja. U ime više od 100.000 članova Saveza samostalnih sindikata BiH, ali i svih zaposlenih u Federaciji BiH Vas pozivamo da hitno povučete Prijedlog zakona i da pokrenete konsultacije sa zainteresovanim, te paralelno s tim napravite sve potrebne analize u vezi sa budućom primjenom Zakona o PIO", istakli su iz Saveza samostalnih sindikata BiH.