Smanjenje sive ekonomije
24

Dom naroda Parlamenta FBiH zasjeda danas, na dnevnom redu i zakon koji se tiče rada studenata

I. Sa.
Sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine bit će održana danas s početkom u 12 sati.

Na dnevnom redu će se naći nekoliko tačaka, a prva od njih je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o kontroli cijena.

Kada je riječ o ovom prijedlogu, jedan od razloga za donošenje ovog zakona ogleda se u činjenici da je Zakon o kontroli cijena donesen 1995. godine, a posljednje izmjene su donesene 2008. godine,

Kazne su zato bile minimalne i nisu davale rezultate.

Na dnevnom redu će se naći i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izvršenju krivičnih sankcija te Prijedlog zakona o dopunama Zakona o radu kojim se dozvoljava rad studenata, kao i Nacrt zakona o djelatnosti psihologa.

Ukoliko predložene dopune Zakona o radu budu usvojene na Domu naroda, ovaj zakon stupa na snagu.

Dopune Zakona o radu, kojim se dodatno reguliše povremeni i privremeni rad te kojom se dozvoljava rad studentima predstavljaju značajan pomak u zaštiti prava studenata i regulisanju njihovih radnih odnosa, kao i doprinosa razvoju zdrave ekonomije.

"Ovaj zakon će omogućiti zaštitu studenata na tržištu rada, definirajući njihova prava i obaveze, njihovu zaštitu na radu, kao i pravila koja se odnose na radne odnose tokom studiranja. Donošenjem ovog zakona osigurat će se veća sigurnost i pravna zaštita za studente koji rade tokom školovanja, ali i omogućiti poslodavcima da lakše dolaze do rješenja u potrazi za radnicima, posebno za poslove koji ne zahtijevaju zapošljavanje na neodređeno vrijeme. To će svakako utjecati i na veće poštivanje prava iz radno-pravnih odnosa i samim tim doprinijeti smanjenju sive ekonomije i proporcionalno tome rastu zdrave ekonomije zasnovane na poštivanju prava i obaveza prema poslodavcima, radnicima i prema državi", kazao je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.