Više nego lani
186

Diplomatski bazar udruženjima za rad s djecom i mladima donirao 249.000 KM

L. K.
Organizacioni odbor Diplomatskog zimskog bazara, održanog u decembru prošle godine, danas je svečano donirao 249.000 KM za udruženja koje su posvećene radu s djecom i mladima.

Organizacioni odbor Diplomatskog zimskog bazara 2019. godine, kojeg čine Martina Field Klisović (Ujedinjeno Kraljevstvo), Annarita Lippiello (Italija), Zsófia Kuszenda (Europska Unija), Darina Kolembusova (Slovačka), Filippo Tattoni-Marcozzi (Sjedinjene Američke Države), Anna Jewell (Međunarodni Monetarni Fond), Anna Leko (Mađarska) i Madeline Ben Atikovic, je dodijelio sredstva prikupljena na prošlogodišnjem bazaru na današnjoj press konferenciji.

Decembarski bazar je već treću godinu za redom nadmašio sva očekivanja – prikupljeno je 249.000 KM, u odnosu na 212.000 KM prošle godine, koje su danas svečano dodijeljene zaslužnim organizacijama koje rade s djecom i mladim ljudima širom Bosne i Hercegovine. Od Bihaća do Stoca, od Srebrenice do Grahova, preko Doboja, Mostara, Zenice, Tuzle, Foče, Šamca, Gacka, Banja Luke i, naravno, Sarajeva.

Diplomatski zimski bazar raste iz godine u godinu – iz godine u godinu sudjeluje više ambasada, više domaćih sudionika, više je zabavnog sadržaja, zauzima se veći prostor, te je više prikupljenog novca i više organizacija i djece čiji se rad i životi potpomažu. Ovaj zajednički napor Organizacionog odbora, svih sudionika, a uz svesrdnu podršku sponzora i partnera Bazara urodio je ovako uspješnim rezultatom. Organizacioni odbor posebno ističe zlatne sponzore EFT, Mineco, Bosankar, Partner mikrokreditnu fondaciju, kao i Telemach - zvaničnog telekomunikacijskog partnera Bazara. Iznimnu zahvalu zaslužuju i dugogodišnji pokrovitelji Bazara, Grad Sarajevo i Sarajevski Kanton koji je omogućio korištenje dvorana u Skenderiji bez naknade.

Izbor udruga s kojima Diplomatski zimski bazar surađuje nije nimalo lak zadatak. Dvadeset i tri udruge dobitnice sredstava prikupljenih na Diplomatskom zimskom bazaru svakodnevno pokazuju istrajnost i odlučnost u svom radu na poboljšanju kvalitete života djece i mladih ljudi širom Bosne i Hercegovine bilo da imaju posebne potrebe, odrastaju bez roditeljske skrbi ili u rizičnim okolnostima i lošim materijalnim uslovima. Poseban napor je učinjen da se podrže udruge aktivne u ruralnim područjima koja su posebno marginalizirana i do kojih donatori teže dolaze. Članovi Organizacionog odbora su istakli da im je čast surađivati sa ove 23 udruge i biti dijelom njihove priče.

Udruge dobitnice sredstava prikupljenih na Bazaru 2019. godine su kako slijedi:

 1. SOS Dječija sela BiH u Srebrenici pruža podršku za djecu i mlade iz socijalno ugroženih porodica s ciljem smanjivanja neravnopravnost – 20.000,00 KM.
 2. Franjevački međunarodni studenski centar u Sarajevu u okviru kojeg funkcionira studentski dom i koji stipendira socijalno ugrožene studente iz cijele Bosne i Hercegovine – 25.000,00 KM.
 1. Obrazovanje gradi BiH u Sarajevu je organizacija koja materijalno ugroženim mladim ljudima širom Bosne i Hercegovine omogućava da završe školovanje – 15.000,00 KM.
 2. Centar za djecu i omladinu s posebnim potrebama Los Rosales u Mostaru radi sa 130 korisnika sa poteškoćama u razvoju kako bi postigli što veći stepen samostalnosti – 20.000,00 KM.
 3. Downsy i mi iz Banja Luke je udruga koja okuplja roditelje i djecu s Downovim sindromom – 20.000,00 KM. Udruženju "Downsy I mi" poklon ček u vrijednosti od 20.000 KM uručili su predstavnici Addiko banke.
 4. Dajte nam šansu iz Sarajeva je udruženje porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju koju su osnovali roditelji, a iz potrebe da udruženi djeluju na stvaranju boljih životnih uslova za svoju djecu – 10.000,00 KM.
 5. Srce za djecu oboljelu od raka u Tuzli - pruža oboljeloj djeci i njihovim porodicama drugi dom, za vrijeme bolničkog liječenja – 10.000,00 KM.
 6. Dječiji centar Gnijezdo iz Bosanskog Grahova je vanškolski program koji pohađaju djeca iz rizičnih porodica gdje im se pruža aktivna pomoć u učenju i socijalizaciji – 10.000,00 KM.
 7. Dnevni centar Gnijezdo iz Stoca je također vanškolski inkluzivni program gdje djeca provode vrijeme u učenju, savladavanju vještina i druženju – 10.000,00 KM.
 8. Udruženje za podršku djeci i roditeljima Budućnost iz Sarajeva koji u inkluzivnom okruženju stvara bolje uslove za život djece iz autističnog spektra – 15.000,00 KM.
 9. Rastimo Zajedno iz Gackog je centar za djecu sa posebnim potrebama gdje im se pružaju individualni i grupni tretmani u cilju bolje integracije u društvo – 5.000,00 KM.
 10. Lotos - Zaštita mentalnog zdravlja iz Zenice pruža usluge djeci i mladima, kako zdravoj tako i onima s poteškoćama u razvoju, te roditeljima i starateljima koji se o njima brinu – 5.000,00 KM.
 11. Međunarodni forum solidarnisti EMMAUS, Doboj u skolopu prihvatnog centra Duje pruža pomoć djeci iz ranjivih kategorija društva i pomaže im na putu ka samostalnosti – 10.000,00 KM.
 1. Grace Valley centar u okolici Zenice je rezidentni i dnevni centar za skrb o djeci, većinom Roma – 15.000,00 KM.
 2. Angelus, Udruga za roditelje djece s posebnim potrebama iz Domaljevca-Šamca koja djeci s poteškoćama u razvoju kontinuiranim radom želi osigurati ravnopravan položaj u društvu – 5.000,00 KM.
 3. Udruženje Tračak nade iz Foče objedinjuje porodice djece i osoba sa poteškoćama u razvoju i jedina je organizacija ove vrste u okolici – 5.000,00 KM.
 4. NOVA ORGANIZACIJA: Hope and Homes for Children koji radi na širem području Zenice i podržava djecu koja odrastaju bez roditeljske skrbi i omogućava im odrastanje u porodičnom okruženju uz kreiranje niza alternativnih servisa i usluga - 7,000 KM.
 5. NOVA ORGANIZACIJA: Dnevni centar Gnijezdo za djecu u riziku u Karanovcu kraj Banja Luke radi na unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih te prevenciji nasilja kako bi se djeca u riziku osnažila da lakše prevazilaze teškoće i izazove – 5,000 KM.
 6. NOVA ORGNIZACIJA: Udruženje Bosanski doktori za osobe sa invaliditetom je organizacija koja kroz servis personalne asistencije pruža podršku osobama sa teškim invaliditetom širom Bosne i Hercegovine – 12,000 KM
 7. NOVA ORGANIZACIJA: Novi put iz Mostara radi na prevenciji i borbi protiv trgovine djecom i različitih nasilja u porodici, dječije pornografije i pedofilije – 7,000 KM
 8. NOVA ORGANIZACIJA: Dnevni centar Šljokica iz Donje Ljubije kod Prijedora koji je osnovan na inicijativu grupe mladih, pruža podršku djeci u učenju, savladavanju vještina i druženju – 5,000 KM
 9. NOVA ORGANIZACIJA: Udruženje za poboljšanje kvalitete života MoguLI iz Bihaća koje kroz razne radionice okupljaju lokalnu djecu i djecu migranata – 8,000 KM
 10. NOVA ORGANIZACIJA: Mladi za mir je organizacija koja radi s djecom i mladima širom BiH na edukaciji i podršci djeci u riziku kroz aktivizam mladih ljudi - 5,000 KM