Izabrana mostarska firma
48

Detalji tendera u UKC-u Tuzla: Razlika među ponuđačima je u osam KM i jednom dokumentu

A. K.
Ulaz u tuzlansko odjeljenje za radioterapiju (Foto: A. K./Klix.ba)
Ulaz u tuzlansko odjeljenje za radioterapiju (Foto: A. K./Klix.ba)
U Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli okončana je tenderska procedura za nabavku linearnog akceleratora, odnosno aparata za zračenje. Na javni poziv su se prijavile dvije kompanije iz Sarajeva i Mostara, a razlika u ponudi je bila u okvirno osam konvertibilnih maraka i jednom dokumentu koji je od iznimne važnosti.
Drugi postupak javne nabavke linearnog akceleratora, CT simulatora, sistema za planiranje u radioterapiji i fantoma, u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli je pokrenut 23. oktobra 2023. godine. U ostavljenom roku ponudu su dostavila dva ponuđača i to kompanije Inel-Med d.o.o. Mostar i Siemens Medicina d.o.o. Sarajevo.

Prema odluci tenderske komisije, kao najpovoljniji ponuđač je izabrana mostarska kompanija, a koja bi neophodne uređaje za radioterapiju onkoloških pacijenata trebala dostaviti po cijeni od 8.547.000,00 KM bez PDV-a.

"Tročlana komisija je zasijedala tri dana u vremenu od osam do 16 sati, jer su imali za pregledati obimnu dokumentaciju. Prvo su se morali sagledati pravni aspekti, zatim ekonomski te najvažniji tehnički. Na kraju je komisija donijela jednoglasan zaključak te je izabran najpovoljniji ponuđač", kazao je vršilac dužnosti direktora UKC-a Tuzla Denijal Tulumović.

On navodi da je razlika u ponuđenim cijenama od dvije kompanije bila u okvirno osam konvertibilnih maraka. Govoreći dalje o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Tulumović ističe i da kompanija koja nije izabrana nije dostavila ni garanciju za ozbiljnost ponude.

"Kako sam obavješten od naše Nabavne službe i zapisnika od komisije, jedan od ponuđača nije dostavio pravovaljanu ponudu koja je inače dio dokumentacije, a koja je proslijeđena kroz tender. To je bio diskvalificirajući razlog. Cjenovno, oni su bili skoro u identičnom okviru", dodaje Tulumović

Proceduralno, na odluku komisije pravo žalbe je otvoreno deset dana po prijemu dokumenta. Ukoliko sve protekne bez žalbi, a izabrana kompanija od Ureda za žalbe dobije "zeleno svjetlo", Tulumović navodi da slijedi potpisivanje ugovora sa mostarskim Inel-Medom.

"Rok za instalaciju uređaja je 120 dana, ali ja očekujem da bi to trebalo biti ranije, kako bi konačno naše, ali i pacijente iz Posavskog kantona i Brčko distrikta zbrinuli u našem kliničkom centru", dodao je Tulumović.

Dok novi uređaji ne budu instalirani, onkološki pacijenti iz Tuzlanskog kantona, Posavine i Brčko distrikta se na takozvano zračenje šalju u druge bh. centre. Iz UKC-a su zaključili da trenutno ne postoje liste čekanja.