{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


EKSKLUZIVNO
/
Detalji platforme za funkcionalniju BiH

S
20.12.2010. u 13:47
0
114
Detalji platforme za funkcionalniju BiH
0
Detalji platforme za funkcionalniju BiH
Foto: Feđa Krvavac/Sarajevo-x.com
U subotu su Socijaldemokratska partija BiH (SDP BiH), Stranka demokratske akcije (SDA), Narodna stranke Radom za boljitak i Hrvatska stranka prava BiH (HSP BiH) usvojile platformu zajedničkog nastupa u institucijama BiH u mandatnom periodu 2010-2014, a Sarajevo-x.com vam donosi sadržaj platforme koja je najavljena kao prva koja će promijeniti praksu formiranja vlasti.
Platforma se sastoji iz šest dijelova: euroatlantske integracije, politički i ekonomski prioriteti, jednakopravnost konstitutivnih naroda i ostalih, sistemska pitanja, transformacija Ureda visokog predstavnika i proces ustavnih reformi.

Prva stavka u dijelu koji se tiče EU je ispunjavanje obaveza koje proizilaze iz SSP-a (npr. Zakon o državnoj pomoći, Sejdić/Finci) i rješavanje prioriteta iz evropskog Partnerstva za BiH, zatim slijedi usvajanje "EU klauzule" koja će ubrzati reforme ka EU, te ozakonjenje da do ulaska BiH u EU za reforme i zakone iz ovog seta neće biti moguće koristiti instrumente veta.

Aplikacija za članstvo u EU za predsjedavanja Mađarske

Do kraja mađarskog predsjedavanja EU zacrtano je podnošenje aplikacije za članstvo u toj uniji, te preuzimanje upitnika za ispitivanje spremnosti BiH za članstvo do kraja 2011. godine. Odgovore na upitnik dostaviti do sredine 2012, a do kraja 2012. ili početka 2013. godine planirano je dobijanje kandidatskog statusa u EU. Zatim bi se 2013./2014. počelo s pregovorima.

U stavki koje se tiče NATO-a i vojne imovine navedeno je: Ispunjavanje uslova za MAP do 30.6.2011. godine; Knjiženje 69 perspektivnih lokacija na BiH s punim pravom na usus (vlasništvo držati stvar u pritežanju) fructus (koristiti polodove istoga) i abusus (raspolagati); Lokacije već proglašene neperspektivnom vojnom imovinom dijele sudbinu državne imovine; Lokacije koje se kasnije utvrde kao neperspektivne dijele sudbinu ostale neperspektivne i državne imovine; Ispunjavanje uslova za punopravno članstvo u NATO-u do početka 2012. godine; Izbor članova Predsjedništva BiH iz Parlamenta (jedan predsjednik i dva potpredsjednika) i uspostava jednog glavnokomandujućeg Oružanih snaga.

Državna imovina

Stranke su usvojile platformu po kojoj se pitanje državne imovine ne treba prevoditi s pravnog na politički teren. Sva imovina koja je predmet zakona o zabrani raspolaganja nametnutog od strane OHR-a, mora biti uknjižena na državu Bosni i Hercegovinu, stoji u ovom dokumentu. Nakon toga, država za sebe zadržava imovinu koja joj je potrebna za za normalan rad sadašnjih i njenih budućih institucija i svih institucija u vezi sa punopravnim članstvom BiH u NATO-a i EU.

Po upisu državne imovine na državu BiH, ostala imovina se u skladu sa odgovarajućim sporazumom daje nižim nivoima vlasti, javnim ustanovama uključujući i lokalne zajednice. Ovaj proces će biti definiran jednim zakonom.

Platforma otvorena za druge stranke

Radi efikasnije provedbe ciljeva ove saradnje potrebno je pokušati formirati konzistentnu strukturu vlasti i uspostaviti parlamentarnu većine na nivou BiH koja proizilazi iz entitetskih parlamentarnih većina, kao prvi korak.

Kao što je i ranije navedeno, platforma ostaje otvorena i za druge političke partije za koje su njeni principi prihvatljivi, uz saglasnost potpisnica ovog dokumenta.

Mijenjanje imidža BiH i privlačenje investicija

Stranke potpisnice su se složile da treba izgraditi imidž BiH kao faktora stabilnosti u regionu i stvoriti osnove za direktne domaće i strane investicije. Radit će se i na poboljšanju ranga BiH u izvještaju Doing Business Svjetske banke izvještaju i Izvještaju o konkurentnosti (formirati Vijeća za konkurentnost koja podrazumijeva i administrativna olakšanja i stimuliranje malih i srednjih preduzeća od registracije do realizacije poslovnih planova).

Na listi su, između ostalog, i usklađene inicijative prema međunarodnim finansijskim institucijama i državama za infrastrukturne energetske projekte, nauku, poljoprivredu i okoliš, inventura uspostava mehanizama za ubrzavanje implementacije već odobrenih sredstava međunarodnih finansijskih institucija, stimuliranje izgradnje stanova za mlade i socijalno ugrožene, projekti zaštite okoliša i energetske efikasnosti, ispunjavanje preuzetih obaveza potpisivanjem međunarodnih sporazuma, te rješavanje problema u energetskom sektoru, izrada strategije ovog sektora i formiranje sektora za energetiku pri MVTEO, te incijative u oblasti upravljanja vodama, naučno-istraživačkog rada, povećanje poreza na luksuzne robe, primjena ugovora o slobodnoj trgovini, uspostava jedinstvenog ekonomskog prostora koja podrazumijeva izjednačavanje fiskalnih i parafiskalnih opterećenja i tješnja saradnja sa susjedima.

U naredna tri mjeseca stranke potpisnice će kvantificirati sve mjere.

Popis stanovništva 2011. godine

Stranke su se složile i da zakon o popisu stanovništva treba usvojiti kako bi se on izvršio 2011. godine, a da se podaci o etničkoj strukturi stanovništva prema popisu iz 1991. godine primjenjuje do okončanja pregovora sa EU o sticanju statusa punopravnog člana ili do ulaska u NATO. Navode i da bi izjašnjavanje o jeziku, etničkoj i vjerskoj pripadnosti trebalo biti fakultativno.

Cijeli niz zakonskih rješenja treba mijenjati ili tek usvojiti, a među njima su i: zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine, reforma javne uprave, usklađivanje Zakona o sukobu interesa sa Evropskom konvencijom i mišljenjem Venecijanske komisije, paket garantovanih zdravstvenih usluga usklađen za cijelu teritoriju BiH, usvajanje paketa reformskih zakona u oblasti zdravstva na osnovu EU standarda, analiza i reforma ukupnog poreskog sistema koji bi dodatno stimulirao poljoprivredu, proizvodnju i izvozni sektor do kraja 2011. godine, umanjenje stope PDV-a na osnovne prehrambene namirnice, knjige, štampu, školski pribor i lijekove i revizija poreskih stopa PDV-a na osnovu ekspertne analize, Izborni zakon - zatvorene liste u funkciji osiguravanja spolne, regionalne i etničke zastupljenosti koja proizilazi iz principa konstitutivnosti naroda ili odgovarajuće podizanje praga unutar otvorenih izbornih listi.

Zabrana fašističkih organizacija

Traži se i usvajanje zakona o zabrani totalitarnih, fašističkih, neofašističkih, ekstremnih i radikalnih političkih i vjerskih organizacija u skladu sa odgovarajućom rezolucijom Vijeća Evrope, zakona o zabrani poricanja genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina, uspostavljanje sistema na državnom nivou za povezivanje Zakona o matičnim knjigama i Zakona o elektronskom dokumentu.

Na listi prioriteta su i uspostava federalnog Fonda za isplatu porodiljskih nadoknada, formiranje odjeljenja za koordinaciju aktivnosti u slučaju elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa, reforma penzionog sistema, sektora socijalne zaštite i donošenje zakona o lustraciji, kao i zakon o političkim organizacijama.

U oblasti rada i zapošljavanja platforma navodi: izmjena i dosljedna primjena radnog zakonodavstva, prilagođavanje obrazovnih programa sa ciljem dokvalifikacije i prekvalifikacije nekvalifikovane i nisko-kvalifikovane radne snage, redefinicija uloge Zavoda za zapošljavanje, uspostava posebnih sudskih odjeljenja za radne sporove koji bi omogućili efikasnije rješavanje radno-pravnih sporova i reforme zakonskih rješenja u oblasti zdravlja i sigurnosti na radu.

Stranke su se složile da treba provesti sistematske i temeljite revizije korisnika boračke zaštite, te usvojiti jedinstveni zakonski okvir za regulisanje vrste i obima prava utemeljenih na boračkom statusu.

U oblasti obrazovanja navedena je dosljedna provedba postupka akreditacije visokoškolskih institucija, depolitizacija upravljanja sektorom obrazovanja i eliminacija diskriminatorskih praksi.

Samoodrživost Korporacije Javnih servisa BiH

Stranke potpisnice se zalažu za provođenje usvojene reforme javnog RTV servisa s krajnjim ciljem da Korporacija Javnih servisa BiH postane funkcionalna i samoodrživa.

Usklađivanje poreznih stopa s ciljem smanjenja nelegalne prekogranične trgovine stavka je u oblasti regionalne saradnje. Sa vladama u regionu radit će se na osnivanju zajedničkih policijskih snaga koje će koordinirati operacijama hapšenja osumnjičenih za ratne zločine i provoditi akcije s ciljem suzbijanja organizovanog kriminala. Potrebno je potpisati pravni instrument s vladama u regionu da bi se onemogućio bijeg osumnjičenih ili osuđenih za ratne zločine i organizovani kriminal iz jedne zemlje u drugu. Platformom se predlaže i osnivanje državne komisije za istinu i pomirenje, te mehanizmi za promociju vrijednosti zajedničkog života u BiH.

Štednja izabranih dužnosnika i smanjenje voznog parka

Opšte mjere štednje obuhvataju redefinisanje postojeće potrošnje za plate, paušale, naknade i povlastice izabranih dužnosnika, te racionalizaciju voznog parka.

Za povratak izbjeglica stranke će raditi na implementaciji Strategije za sprovođenje Aneksa VII Opšteg okvirnog sporazuma, koju je PS BiH usvojila u junu 2010. godine, i promjenu postojeće politike povratka tako da bude fokusirana na održivost i otvaranje radnih mjesta u povratničkim zajednicama.

Jednakopravnost konstitutivnih naroda i ostalih

BiH je pravna, socijalna i sekularna država sa mehanizmima institucionalne jednakopravnosti konstitutivnih naroda i ostalih, na cijeloj teritoriji BiH. Predsjednici Predsjedništva BiH, Predstavničkog doma, Doma naroda i Vijeća ministara biraju se na četvorogodišnji mandat i svaki od konstitutivnih naroda mora biti zastupljen na jednoj od ovih pozicija, s tim da se u pravilu u svakom narednom mandatu vrši rotacija po etničkom principu pri čemu ni na jednoj od ovih funkcija pripadnik jednog konstitutivnog naroda i ostalih ne može biti više od dva mandata uzastopno. Predsjednik i potpredsjednici BiH (Predsjedništvo BiH) se biraju iz Parlamenta uz smanjenje ustavnih nadležnosti.

Ključno je i otklanjanje diskriminacija u pravnim aktima u skladu sa odlukom Finci-Sejdić i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima u čitavom sistemu, racionalno povećanje broja zastupnika u Predstavničkom domu sa garantovanom kvotom za konstitutivne narode i ostale (iz oba entiteta) u skladu sa Izbornim zakonom BiH, uz odgovarajuće smanjenje na nižim nivoima. Platforma naglašava i garantovane kvote i za ostale u entitetskim parlamentima, kao što je to već slučaj sa konstitutivnim narodima.

Način odlučivanja u entitetskim vladama potpisnika ovog dokumenta će biti po analogiji sa Vijećem ministara, a u pravilu garantovati kvote za konstitutivne narode i ostale u svim kantonalnim skupštinama, općinskim vijećima/skupštinama opština što će se regulisati Izbornim zakonom. Cilj je eliminisanje diskriminacije po bilo kojem osnovu i to na osnovu analize koja će biti urađena u prvoj godini mandata nove vlasti te osigurati adekvatnu zastupljenost pripadnika konstitutivnih naroda i ostalih prilikom zapošljavanja u javnim preduzećima i organima uprave na svim nivoima (opštine, kantoni, entiteti).

Civilna kontrola vojske

Predložena je uspostava Vrhovnog suda BiH koji bi, kao i u svim demokratskim sistemima ujednačavao sudsku praksu za prostor cijele države, te uspostava civilne kontrole vojske, gdje bi predsjednik predsjednik Predsjedništva bio glavnokomandujući uz obavezne konsultacije s potpredsjednicima.

Istaknuto je i ustavno regulisanje dvojnog državljanstva, koje će svim građanima BiH omogućiti prijem u državljanstvo druge države, a da pritom ne gube bh. državljanstvo, iako ne postoje bilateralni sporazumi o dvojnom državljanstvu. Dalje se navodi uspostavljanje ministarstava poljoprivrede i ruralnog razvoja, nauke, tehnologije i zaštita okoliša, te zdravstva na nivou BiH, kao i lokalna samouprava u skladu sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi i načelom supsidijarnosti, kao i redefinisanje uloge Visokog sudskog i tužilačkog vijeća na bazi analize i rezultata u dosadašnjem radu, te njihovo odgovarajuće pozicioniranje u odnosu na zakonodavnu vlast.

Transformacija OHR-a

Tranzicija aktivnosti OHR-a koje su povezane sa EU integracijama na ojačanog visokog predstavnika EU je moguća uz osiguranje sljedećih pretpostavki: ispunjavanje uslova definisanih kao 5+2, provođenje I faze ustavnih promjena, usvajanje u bh. institucijama svih odluka i zakona koje je donio visoki predstavnik, prenošenje ovlasti OHR-a na institucije Bosne i Hercegovine na ustavan način, odnosno osiguranje instrumenata deblokade državnih institucija, definiranje vrhovnog tumača Dejtonskog sporazuma i rješavanje pitanja ostalih ovlasti OHR-a.

Institucionalna funkcija OHR-a kao garanta mirovnog sporazuma na bazi postojećih odluka UN-a ostaje do prijema Bosne i Hercegovine u EU i NATO, stoji u usvojenoj platformi.

Prva faza proces ustavnih reformi sastojat će se od baznog paketa ustavnih reformi, usklađivanja sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama u čitavom sistemu, sa ciljem izjednačavanja prava svih građana na cijeloj teritoriji BiH, odnosno konstitutivnih naroda i ostalih, evropske klauzule, definisanja izvornih i podijeljenih nadležnosti, uspostave Vrhovnog suda BiH, prenosa ovlasti OHR-a na institucije BiH, te ugrađivanja instrumenata deblokade odnosno sprečavanja zloupotrebe entitetskog glasanja.

Druga faza su ustavne reforme koje proizilaze iz obaveza u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, a treća teritorijalna reorganizacija.

Navodi se potreba konstituisanja Ustavnog savjeta kao savjetodavnog tijela Ustavno-pravne komisije u kojem učestvuju eksperti političkih partija članica BiH Parlamenta, predstavnici članica zemalja PIC i Venecijanske komisije, vodeći svjetski eksperti za ustav i predstavnici NVO sektora iz BiH.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: