|

Danas o izvještajima o finansijskom poslovanju 72 institucije BiH

Danas o izvještajima o finansijskom poslovanju 72 institucije BiH
5
S
SRNA
20.11.2013. u 08:15
7
komentara
5

dijeljenja
Danas o izvještajima o finansijskom poslovanju 72 institucije BiH Foto: Klix.ba
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH razmatrat će danas revizorske izvještaje Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskom poslovanju 72 institucije BiH u prošloj godini.
Od 72 institucije, četiri su dobile pozitivno mišljenje, 58 pozitivno mišljenje sa isticanjem predmeta, jedna mišljenje sa rezervom i devet mišljenje sa rezervom sa isticanjem predmeta.

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma parlamenta BiH usvojila je zaključak kojim ovom domu predlaže da prihvati revizorske izvještaje i usvoji predložene zaključke Komisije za 10 institucija čije je finansijsko poslovanje ocijenjeno revizorskim "mišljenjem s rezervom" i "mišljenjem s rezervom uz isticanje predmeta", sadržane u pojedinačnim komisijskim mišljenjima za svaku instituciju BiH, a čiji su revizorski izvještaji finansijskog poslovanja za 2012. godinu bili predmet detaljne komisijske analize.

Predstavničkom domu predloženo je da od Vijeća ministara BiH zatraži da do kraja januara 2014. godine razmotri revizorske izvještaje za 2012. godinu, uz obavezu da sačini cjelovitu informaciju o tome i dostavi je Parlamentarnoj skupštini BiH u roku ne dužem od 30 dana od datuma razmatranja.

Jedan od zaključaka jeste da Predstavnički dom ponovo zaduži Vijeće ministara BiH da u najkraćem roku pokrene procedure za zajedničke nabavke, te da preduzme što veći broj zajedničkih nabavki, kako bi bio smanjen rizik od ponavljanja istih grešaka na pojedinačnom nivou kod institucija koje obavljaju identične ili istovrsne nabavke.

Komisija predlaže da Vijeće ministara BiH bude ponovo zaduženo da hitno, a najkasnije u roku od dva mjeseca, propiše svojim aktom ili Parlamentarnoj skupštini BiH predloži donošenje zakona kojim će biti propisana pravila i procedure kojima se definišu prava na potrošnju budžetskih sredstava za nabavku automobila i njihovo korištenje, troškove reprezentacije, nabavku kancelarijskog namještaja i opreme, uključujući računarsku opremu, troškove poštanskih, telefonskih i internetskih usluga.

Poslanici će se izjasniti o zahtjevu Vijeća ministara BiH da po hitnom postupku bude razmatran Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje.

Pred poslanicima će se naći i Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za prošlu godinu.

Predstavnički dom će u drugom čitanju razmatrati Zakona o akcizama u BiH, kojim se mijenja način obračuna akcize na pivo.

Prema važećem zakonu, na litar piva plaća se akciza od 0,20 KM, dok bi, prema predloženim rješenjima, raspon akciza bio od 0,20 KM za pivare čija je proizvodnja u prethodne tri godine bila manja od 400.000 hektolitara, a za one čija je proizvodnja veća od navedene količine obračunavala bi se akciza od 0,25 KM za litar.

U prvom čitanju bit će razmatran Prijedlog zakona o dopuni Izbornog zakona BiH čiji su predlagači poslanici iz Kluba SDS-a, kojim bi bila ispoštovana odluka Ustavnog suda BiH o usklađivanju naziva opština u Republici Srpskoj sa nazivima utvrđenim Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Srpske, bez čega nije moguće raspisati izbore za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

Predstavnički dom nije prihvatio zahtjev poslanika Kluba SDS-a da ovaj zakonski akt bude razmatran po hitnom postupku, kao ni po skraćenoj proceduri.

U prvom čitanju bit će razmatran i Prijedlog zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH kojim se sudijama, tužiocima i određenim kategorijama stručnog osoblja u pravosudnim institucijama BiH uvode naknade na ime troškova prevoza, toplog obroka i odvojenog života, koje nisu predviđene važećim zakonom iz 2005. godine.

I Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH bit će razmatran u prvom čitanju, a on, kako navodi predlagač Vijeće ministara BiH, "predstavlja izraz opšteg procesa harmonizacije krivičnog zakonodavstva BiH sa zahtjevima međunarodne zajednice, a istovremeno i nastojanje da bude izvršeno razgraničenje nadležnosti za pojedina krivična djela koja su sadržana i u Krivičnom zakonu BiH i u krivičnim zakonima entiteta i distrikta Brčko, s ciljem otklanjanja mogućih sukoba nadležnosti između policijskih i pravosudnih organa entiteta, distrikta Brčko i BiH".

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zaštiti tajnih podataka, u prvom čitanju, kojim se utvrđuje obaveza bezbjednosne provjere za sve nosioce pravosudnih funkcija u BiH, sudije i tužioce, skinut je sa dnevnog reda na zahtjev nadležne Zajedničke komisije Parlamentarne skupštine BiH za nadzor nad radom Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH.

Pred poslanicima će se naći i Peti izvještaj o realizaciji mjera za poboljšanje uslova poslovanja u poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji BiH.

Početak sjednice zakazan je za 10.00 sati.
Prijavi grešku


Komentari (7)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...