|

Crnadkov "recept" sve popularniji u institucijama BiH, Dilberović odlučio "okusiti" rezervnu listu

Crnadkov "recept" sve popularniji u institucijama BiH, Dilberović odlučio "okusiti" rezervnu listu
18
Er. M.
5.8.2019. u 08:30
30
komentara
18

dijeljenja
Crnadkov "recept" sve popularniji u institucijama BiH, Dilberović odlučio "okusiti" rezervnu listu Igor Crnadak i Edin Dilberović (Foto: I.Š./Klix.ba)
Direktor Direkcije za evropske integracije (DEI) BiH Edin Dilberović odlučio je da isproba "recept" ministra vanjskih poslova BiH Igora Crnadka i da preko rezervnih listi primi veći broj državnih službenika od predviđenog.
Direkcija za evropske integracije BiH i Ministarstvo vanjskih poslova BiH prošle godine zloupotrijebili su sistem rezervnih listi, a sve kako bi primili veći broj državnih službenika od previđenog, pokazuju izvještaji Ureda za reviziju institucija BiH.

U zloupotrebu sistema rezervnih listi uključen je i jedan od savjetnika ministra Igora Crnadka koji je preko konkursa zaposlen u Ministarstvo vanjskih poslova BiH, a odmah nakon toga imenovan za savjetnika ministra nakon čega je aktivirana rezervna lista preko koje je posao dobio i drugoplasirani na javnom konkursu.

U Direkciji za evropske integracije BiH, na osnovu pribavljene saglasnosti Agencije za državnu službu BiH, izvršen je interni premještaj sedam državnih službenika, od kojih su tri državna službenika primljena u radni odnos u februaru 2018. godine.

Na upražnjena radna mjesta su, aktiviranjem rezervne liste i na osnovu rješenja Agencije za državnu službu, u maju 2018. godine postavljena nova tri državna službenika. Već u septembru 2018. godine Direkcija za evropske integracije BiH je potpisala sporazum s Ministarstvom vanjskih poslova BiH o eksternom premještaju dva državna službenika koji su primljeni u maju 2018. godine, zbog čega je ponovo aktivirana rezerva lista Agencije za državnu službu BiH i izvršen prijem nova dva državna službenika", piše u Izvještaju o finansijskoj reviziji Direkcije za evropske integracije BiH, a koju je objavio Ured za reviziju institucija BiH.

Oglasili tri radna mjesta, a primili osam službenikaRevizori su ukazali, iako su procedure internog i eksternog premještaja i popunjavanje radnih mjesta aktiviranjem rezervne liste realizovani na osnovu dobijenih saglasnosti Agencije za državnu službu BiH, da su tri interna i dva eksterna premještaja državnih službenika realizovana u periodu njihovog probnog rada koji je, prema zakonskim propisima, predviđen u trajanju od godinu dana.

"Aktiviranjem rezervne liste izvršen je prijem ukupno osam državnih
službenika (od čega su dva eksterno premještena u drugu instituciju) po javnom
oglasu za prijem tri državna službenika. Ovakvim načinom korištenja rezervne
liste se obezvređuje jedan od principa Zakona o državnoj službi, a tiče se
transparentnosti i javnosti prilikom zapošljavanja državnih službenika", navode revizori.

Ured za reviziju institucija BiH istakao je i da je izvršen eksterni premještaj u drugu instituciju nakon samo tri mjeseca od zasnivanja radnog odnosa i sticanja zvanja državnog službenika.

"Smatramo da je ovakav način korištenja mogućnosti eksternog premještaja novozaposlenih državnih službenika neprimjeren, te se u konkretnom slučaju može postaviti pitanje opravdanosti popunjavanja navedenih radnih mjesta u Direkciji za evropske integracije BiH nakon što su upražnjena putem eksternog premještaja", piše u izvještaju.

Korištenje rezervnih listi još 2017. godine "doktorirao" je ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak u čije su ministarstvo u 2018. godini prebacivani i službenici DEI-ja, a što je omogućilo korištenje rezervnih listi.

Ured za reviziju institucija BiH naveo je u Izvještaju o finansijskoj reviziji Ministarstva vanjskih poslova BiH za 2018. godinu kako je prema predočenim podacima u toku 2018. godine ukupno primljeno 14 državnih službenika, i to pet korištenjem instituta rezervne liste, šest putem javnog konkursa i tri putem eksternog premještaja te sedam zaposlenika.

Crnadak davno "doktorirao" rezervne liste"Ministarstvo je vršilo interne premještaje osoba na probnom radu, iako isti nisu imali ocjenu rada iz člana 30. stav 7. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH. Navedeno je imalo za posljedicu aktiviranje rezervne liste uspješnih kandidata shodno članu 29. stav 5. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH i prijem dodatna četiri državna službenika u 2018. godini", navode revizori.

Osim toga, na osnovu javnog oglasa iz decembra 2017. godine, u 2018. godini je primljeno šest državnih službenika, a jedan od primljenih državnih službenika je ubrzo u toku probnog rada imenovan za savjetnika ministra Igora Crnadka.

"Odsustvo iz državne službe zbog postavljenja za savjetnika je trajalo dva mjeseca, ali je posljedica tog imenovanja bilo povlačenje još jednog državnog službenika s rezervne liste. Državni službenik je nakon povratka u državnu službu s mjesta savjetnika raspoređen na drugo radno mjesto. U drugom slučaju zbog odlaska iz državne službe u toku probnog rada, također za savjetnika u kabinetu ministra na period od dva mjeseca došlo je do aktiviranja rezervne liste, a dodatni državni službenik je primljen u Ministarstvo početkom 2019. godine", piše u izvještaju.

U toku 2018. godine na osnovu eksternog premještaja primljena su tri državna službenika. Dva od tri navedena službenika su eksterno premještena iz Direkcije za evropske integracije BiH, gdje su bili u periodu probnog rada. Njihovo eksterno premještanje u ministarstvo je uzrokovalo aktiviranje rezervne liste uspješnih kandidata po javnom oglasu Direkcije za evropske integracije BiH i prijem dodatna dva državna službenika u direkciju.

"Uočeno je da se za eksterno premještene osobe u ministarstvo dostavljena rješenja ne podudaraju s radnim mjestima koja su navedena u sistematizaciji (III sekretar u Odsjeku za opće poslove, arhiv i dokumentaciju – a na mjestu Sekretara za javne nabavke i sl.)", piše u Izvještaju.

Tokom 2017. godine Ministarstvo vanjskih poslova BiH izvršilo je 71 interni premještaj, u okviru kojih i šest internih premještaja osoba koje su primljene po prethodno okončanom javnom oglasu i koje su bile u periodu probnog rada od godinu dana.

Ministarstvo je u prva dva mjeseca 2018. godine izvršilo još četiri interna premještaja državnih službenika u toku probnog rada. U svim slučajevima primijenjen je član Zakona o državnoj službi BiH koji je omogućavao da Crnadak koristi rezervne liste uspješnih kandidata za popunu radnih mjesta koja su ostala upražnjena nakon internih premještaja.

U praksi je to značilo da se konkurs raspiše za jednu ili dvije osobe. Na listi prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove nalazi se pet ili šest osoba koje su stranački kadar, kojima je obećan posao. Prvi i drugi s liste budu primljeni, a nakon određenog vremena interno premješteni na neko drugo radno mjestu u odnosu na ono za koje su konkurisali. Nakon toga bi se pimjenjivao famozni član 29. Zakona o državnoj službi i upražnjena mjesta bi popunjavao treći i četvrti s liste prvobitnog konkursa, i tako redom.

Iako Ured za reviziju institucija BiH već godinama upozorava na zloupotrebu sistema rezervnih listi, Tužilaštvo BiH, bar koliko je poznato javnosti, još uvijek nije otvorilo predmet vezan za zapošljavanje u institucijama BiH.
Prijavi grešku


Komentari (30)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...