Postojalo ograničenje
77

CIK promijenio odluku o tome ko može predlagati članove biračkih odbora, posebno važno za Mostar

I. Sa.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je na 31. sjednici usvojila Instrukciju o pravu predlaganja za dodjelu pozicija članova i zamjenika članova biračkih odbora od strane političkih subjekata.
Ranije dati odgovori na najčešće postavljena pitanja u vezi biračkih odbora će biti usklađeni sa usvojenom instrukcijom.

Prema usvojenoj instrukciji pravo predlaganja za dodjelu pozicija članova i zamjenika članova biračkih odbora za svaku osnovnu izbornu jednicu za Lokalne izbore 2024. godine, iz te relevantne osnovne izborne jedinice imaju:

  • Politička stranka, nezavisni kandidat, koalicija ili lista nezavisnih kandidata koja je osvojila mandat na Lokalnim izborima 2020. godine, a ima ovjerenu kandidatsku listu za učešće na Lokalnim izborima 2024. godine u toj osnovnoj izbornoj jedinici.

  • Politička stranka koja je osvojila mandat na Lokalnim izborima 2020. godine u okviru koalicije, a ima samostalno ovjerenu kandidatsku listu za učešće na Lokalnim izborima 2024. godine u toj osnovnoj izbornoj jednici, kao i nezavisni kandidat koji je osvojio mandat na Lokalnim izborima 2020. godine u okviru liste nezavisnih kandidata, a ovjeren je za učešće na Lokalnim izborima 2024. godine u toj osnovnoj izbornoj jednici.

  • Koalicija koja ima ovjerenu kandidatsku listu za Lokalne izbore 2024. godine, a u čijem sastavu je jedna ili više političkih stranaka, koja/e je/su osvojila/e mandat na Lokalnim izborima 2020. godine u toj osnovnoj izbornoj jedinici, samostalno ili u okviru koalicije, odnosno lista nezavisnih kandidata koja ima ovjerenu kandidatsku listu za Lokalne izbore 2024. godine, a u čijem sastavu je jedan ili više nezavisnih kandidata koji su osvojili mandat na Lokalnim izborima 2020. godine u toj osnovnoj izbornoj jedinici, samostalno, ili u okviru liste nezavisnih kandidata.

Također, pravo predlaganja za dodjelu pozicija članova i zamjenika članova biračkih odbora za Lokalne izbore 2024. godine za Gradsko vijeće Grada Mostara imaju politički subjekti naprijed navedeni kojima je ovjerena kandidatska lista u gradskoj izbornoj jedinici Grada Mostara (199), zatim ti politički subjekti koji imaju ovjerenu samo jednu ili više kandidatskih listi u izbornim jednicima gradskog područja imaju pravo prijedlaganja za članove i zamjenike članova biračkih odbora samo u tim izbornim jedinicama gradskog područja (151-156).

Nakon ovjere kandidatskih listi Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine sačiniće listu političkih subjekata koji imaju pravo učešća u postupku žrijabanja za dodjelu pozicija članova, odnosno zamjenika članova biračkog odbora za svaku osnovnu izbornu jednicu i dostaviti izbornoj komisiji osnovne izborne jednice.

Zašto je ovo bitno za Mostar?

Kada je u pitanju Grad Mostar - gdje se politički subjekt nalazi na glasačkom listiću tako će imati mogućnost popunjavanja biračkih odbora.

Konkretno rečeno, u Mostaru je nedavno potpisan koalicijski sporazum SDA, BPS i BH Zeleni.

Pošto su BH Zeleni novi politički subjekt i nisu bili dio Koalicije za Mostar iz 2020. godine, ovakva koalicija se smatrala novim političkim subjektom što bi značilo da nemaju pravo na biračke odbore.

U ovom slučaju bi samo HDZ i Hrvatska republikanska stranka imale pravo na biračke odbore na lokalnim izborima u Mostaru zbog OHR-ovih amandmana na Izborni zakon.

Sada se ovo promijenilo CIK-ovom odlukom.