Potvrđeni rezultati
135

CIK objavio imena 53 delegata izabrana u Dom naroda Parlamenta FBiH

Klix.ba
Foto: Arhiv/Klix.ba
Foto: Arhiv/Klix.ba
Centralna izborna komisija BiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku o potvrđivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata za Dom naroda Parlamenta FBiH - Opći izbori 2018. godine.

Mandati su dodijeljeni sljedećim delegatima:

a) Delegati iz reda bošnjačkog naroda:

 1. Jusić Hadis
 2. Halilović Hajrudin
 3. Ahmetović Senad
 4. Skopljak Fahrudin
 5. Alić Senad
 6. Hadžić Dževad
 7. Isak Ramo
 8. Duvnjak Jasmin
 1. Kapić Jasminko
 2. Musić Nijaz
 3. Mušanović Elvedin
 4. Hajdarović Alisa
 5. Marić Zvonko
 6. Čampara Aljoša
 7. Suljević Samir
 8. Tufekčić Jasenko
 9. Čeljo Senad

b) Delegati iz reda hrvatskog naroda:

 1. Šahinović Anel
 2. Ilić Ilija
 3. Krešić Boris
 4. Tadić Ivo
 5. Fejzić Edim
 6. Saraf Marko
 7. Džambas Zdenka
 8. Nakić Ilija
 9. Martinović Tomislav
 10. Džeba Damir
 1. Raguž Iva
 2. Iličić Marija
 3. Bešlić Zdravko
 4. Mandić Tomislav
 5. Marjanović Damir
 6. Ivić Ivan
 7. Šarac Stipan

c) Delegati iz reda srpskog naroda:

 1. Ilić Slađan
 2. Vujović Žarko
 3. Simić Mladen
 4. Milović Daliborka
 5. Atanasijević Ljubinka
 6. Saradžić Vesna
 7. Dujmović Zora
 8. Viteškić Smiljana
 9. Stojanović Igor
 10. Radun Duško
 11. Broćeta Goran
 12. Damjanović Dragana
 13. Tanović Velemir
 14. Puzigaća Drago

d) Delegati iz reda Ostalih:

 1. Kantarević Rasim
 2. Trepanić Mirela
 3. Imširović Sandra
 4. Srna Bajramović Segmedina
 5. Handžić Vibor

Dva preostala nedodijeljena mandata za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz reda Ostalih bit će potvrđena dopunskom odlukom nakon pravosnžnosti odluka o raspodjeli mandata delegatima iz reda Ostalih u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine od 11.2.2019. godine.

Tri preostala nedostajuća mandata za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda bit će potvrđena dopunskom odlukom nakon provedbe procedure propisane članom 37. stav (3) Uputstva o postupku provedbe posrednih izbora za tijela vlasti u Bosni i Hercegovini obuhvaćenih Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 38/14,90/16, 8/17 i 91/18).

Odluka o potvrđivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata za Dom naroda Parlamenta FBiH - Opći izbori 2018. godine objavljena je danas u "Službenom glasniku BiH" i u skladu sa članom 1.3a Izbornog zakona BiH, mandat izabranim delegatima počinje teći od danas. Odluka sa pratećom dokumentacijom je dostavljena u Dom naroda Paralementa FBiH i na taj način su se stekli uslovi za konstituiranje Doma naroda PFBiH.