Kontrola i revizija
42

CIK BiH pokreće postupak protiv 47 političkih stranaka, prekršili Zakon o finansiranju

I. Sa.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) održala je danas sjednicu na kojoj je, između ostalog, razmatrana informacija o planiranim i isplaćenim sredstvima političkim subjektima u 2023. godini.

Među osam tačaka dnevnog reda razmatrane su ostavke i dodjele zamjenskih mandata.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je, pored ostalog, na današnjoj sjednici primila k znanju informaciju o izvršenom pregledu, kontroli i reviziji finansijskih izvještaja političkih stranaka za 2021. godinu, sa nalazima revizije i Izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2021. godini.

Također je razmatrana informacija o planiranim i isplaćenim sredstvima političkim subjektima u 2023. godini iz budžeta svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će, u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih stranaka, pokrenuti postupak protiv 47 političkih stranaka, za koje je pregledom i revizijom njihovih finansijskih izvještaja utvrđeno da postoji osnovana sumnja da su u 2021. godini prekršile odredbe Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Navedeni izvještaji o reviziji političkih stranaka sa nalazima revizije i mišljenjem revizora će biti objavljeni na internet stranici www.izbori.ba, a mišljenje revizora i u Službenom glasniku BiH.

Prema podacima, prikupljenim od nadležnih organa i institucija na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, za finansiranje političkih subjekata u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 20.996.233 KM. Od planiranog iznosa isplaćeno je 96 posto, odnosno političkim subjektima su isplaćena sredstva u iznosu od 20.293.347 KM.

Informacija ne sadrži podatke o uplatama sredstava političkim subjektima iz budžeta Srenjobosanskog kantona, Općine Breza i Općine Kalinovik jer ih još nisu dostavili.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će također na svojoj internet stranici objaviti podatke o planiranim i isplaćenim sredstvima političkim subjektima u 2023. godini iz budžeta svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, izuzev Srednjobosanskog kantona, Općine Breza i Općine Kalinovik.