{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


CIK BiH kaznila 13 stranaka

F
16.7.2009. u 15:28
0
1
CIK BiH kaznila 13 stranaka
0
CIK BiH kaznila 13 stranaka
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj danas donijela 13 odluka o izricanju novčanih sankcija političkim strankama zbog kršenja odredbi Zakona o finansiranju političkih stranaka i Izbornog zakona BiH, a na osnovu izvještaja o reviziji, finansijskih izvještaja za 2007. godinu, saopćeno je nakon sjednice.
Hrvatska demokratska zajednica BiH jer nije u godišnjem finansijskom izvještaju iskazala prilog jedne fizičke osobe u ukupnom iznosu 1.800,00 KM, čime je prekršila odredbe Zakona o finansiranju političkih stranaka i Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka, zbog čega joj se izriče novčana kazna u iznosu 300,00 KM, zatim jer je primila zabranjeni prilog od jednog javnog preduzeća u ukupnom iznosu 3.159,00 KM, čime je prekršila odredbe Zakona o finansiranju političkih stranaka, zbog čega joj se izriče novčana kazna u iznosu 3.200,00 KM i jer nije pravilno popunila godišnji financijski izvještaja jer je u finansijskom izvještaju pogrešno iskazala prihod od imovine u iznosu od 2.521,00 KM, koji nema karakter prihoda od imovine, čime je prekršila odredbe Zakona o finansiranju političkih stranaka i Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka, zbog čega joj se izriče novčana kazna u iznosu 200,00 KM što ukupno iznosi 3.700,00 KM.

Socijaldemokratska unija BiH jer u finansijskom izvještaju nije iskazala promet i podatke o osam transakcijskih računa organizacionih odbora stranke: SDU BiH Kluba poslanika, SDU Kladanj, SDU Živinice, SDU Breza, SDU Doboj Istok, SDU Kalesija i SDU Centar Sarajevo, čime je prekršila odredbe Zakona o finansiranju političkih stranaka i Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka, zbog čega joj se izriče novčana kazna u iznosu 1.000,00 KM, zatim jer nije pravilno popunila godišnji finansijski izvještaja jer na obrascu nije iskazala prihode koje je ostvarila iz budžeta Federacije BiH, Tuzlanskog kantona, Kantona Sarajevo i općina Vogošća, Kalesija, Centar, Doboj Istok, Breza, Živinice, Ilidža i Kladanj u ukupnom iznosu od 231.500,94 KM, nije iskazala troškove na obrascima troškova 4-1 (režijsko-administrativni i ostali troškovi) i 4-2 (troškovi propagande) i to posebno za svaki organizacioni dio, već samo za stranku u cjelini, čime je prekršila odredbe Zakona o ftnansirariju političkih stranaka, te Pravilnika o godišnjim financijskim izvještajima političkih stranaka, zbog čega joj se izriče novčana kazna u iznosu 1.000,00 KM, te jer nije dostavila dodatnu finansijsku dokumentaciju, čime je prekršila odredbe Zakona o fmansiranju političkih stranaka, zbog čega joj se izriče novčana kazna u iznosu 500,00 KM što ukupna iznosi 2.500,00 KM.

Stranka za Bosnu i Hercegovinu jer nije pravilno popunila finansijski izvještaj, jer na obrascima 3-a pojedinih odbora stranke nije iskazala jedinstvene matične brojeve donatora i ime i prezime donatora, jer su pogrešno na obrascima godišnjeg finansijskog izvještaja za 2007, godinu kao donatori Stranke za Bosnu i Hercegovinu navedeni organizacioni odbori ove stranke, kao i što su na obrascima priloga pravnih osoba iskazana sredstava koja su organizacioni odbori prenosili drugim organizacionim odborima unutar političke stranke i jer na obrascu 5 godišnjeg finansijskog izvještaja nije iskazala obaveze Centrale stranke prema dobavljačima u ukupnom iznosu od 53.873,81 KM, čime je prekršila odredbe Zakona o fmansiranju političkih stranaka i Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka, zbog čega joj se izriče novčana kazna u visini od 1.500,00 KM, te jer je u svrhu predizborne kampanje na Prijevremenim izborima za načelnika Općine Donji Vakuf potrošila 12.616,50 KM, dok je u svrhu izborne kampanje mogla da potroši 3.288,00 KM, čime je prekršila odredbe Izbornog zakona BiH zbog čega joj se izriče novčana kazna u visini od 1.000,00 KM. što ukupno iznosi 2.500,00 KM.

Srpska radikalna stranka Dr. Vojislav Šešelj nije iskazala u godišnjem financijskom izvještaju priloge jedne fizičke osobe u ukupnom iznosu od 900,00 KM, i nije iskazala donaciju u vidu besplatnog korištenja poslovnog prostora Centrale i općinskog odbora stranke u Bijeljini u iznosu od 1.200,00 KM, čime je prekršila odredbe Zakona o fmansiranju političkih stranaka i Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka zbog čega joj se izriče novčana kazna u iznosu 400,00 KM, te jer nije vodila računa o svojim prihodima i rashodima jer u stranci nije uspostavljeno blagajničko poslovanje i jer nije pravilno popunila finansijski izvještaj jer je iskazala prihode iz budžeta u manjem iznosu od ostvarenih za 7.063,00 KM, čime je prekršila odredbe Zakona o finansiranju političkih stranaka i Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka, zbog čega joj se izriče novčana kazna u iznosu 300,00KM što ukupno iznosi 700,00 KM.

Srpska demokratska stranka jer je primila zabranjene priloge u ukupnom iznosu od 350,00 KM od jednog javnog preduzeća i jedne javne ustanove, čime je prekršila odredbe Zakona o fmansiranju političkih stranaka, zbog čega joj se izriče novčana kazna u iznosu od 400,00 KM i jer nije pravilno popunila finansijski izvještaj, jer nije pravilno iskazala prihode od članarine i priloge fizičkih lica, jer je i jedne i druge iskazala na stavci članarina, i jer nije u obrascu 4-1 iskazala troškove zakupa u iznosu od 1.565,50 KM, a na ime zakupnine za poslovne prostorije u kojim je smješten OO SDS Pale, čime je prekršila odredbe Zakona o finansiranju političkih stranaka i Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka, zbog čega joj se izriče novčana kazna u iznosu 500.00 KM što ukupno iznosi 900.00 KM.

Narodna Bošnjačka stranka nije na obrascu 3-e godišnjeg finansijskog izvještaja iskazala prilog jedne pravne osobe NID "Bosančica print" u iznosu od 3.600,00 KM, čime je prekršila odredbe Zakona o fmansiranju političkih stranaka, zbog čega joj se izriče novčana kazna u iznosu 300,00 KM, nije popunila obrasce godišnjeg finansijskog izvještaja u skladu s Pravilnikom o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka jer nije pravilno popunila obrazac 1, jer nije iskazala sljedeće podatke: naziv suda i broj i datum upisa političke stranke u sudski registar, imena osoba ovlaštenih za zastupanje stranke i ime ovlaštene osobe za finansijske izvještaje, nije u godišnjem finansljskom izvještaju iskazala troškove zakupnine poslovnog prostora u iznosu od 3.600,00 KM i jer nije tačno iskazala ukupne rashode, čime je prekršila odredbe Zakona o finansiranju političkih stranaka i Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka, zbog čega joj se izriče novčana kazna u iznosu 200,00 KM, zatim nije dostavila dodatnu finansijsku dokumentaciju, čime je prekršila odredbe Zakona o finansiranju političkih stranaka, zbog čega joj se izriče novčana kazna u iznosu 100,00 KM što ukupno iznosi 600,00 KM.

Hrvatski pravaški blok Bosne i Hercegovine nije pravilno popunila finansijski izvještaj jer nije na obrascu 2 iskazala transakcijski račun i zato što je pogrešno prihod od kamate po transakcijskom računu iskazala na obrascu prihoda iz budžeta, čime je prekršila odredbe Zakona o finansiranju političkih stranaka, zbog čega joj se izriče novčana kazna u iznosu 200,00 KM i nije dostavila dodatnu finansijsku dokumentaciju, čime je prekršila odredbe Zakona o finansiranju političkih stranaka, zbog čega joj se izriče novčana kazna u iznosu 100,00 KM što ukupno iznosi 300,00 KM.

Demokrati Bosne i Hercegovine u finansijskom izvještaju nije iskazala promet i podatke o svom transakcionom računu, čime je prekršila odredbe Zakona o finansiranju političkih stranaka i Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka, zbog čega joj se izriče novčana kazna u iznosu 300,00 KM

HSS-NHl nije vodila evidenciju o svojim prihodima i rashodima, jer u okviru prihoda iz budžeta nije iskazala uplaćena sredstva u iznosu od 2.000,00 KM, čime je prekršila odredbe Zakona o finansiranju političkih stranaka, zbog čega joj se izriče novčana kazna u visini od 200,00 KM, što nije pravilna popunila finansijski izvještaj, tako što u godišnjem finansijskom izvještaju nije navela naziv banke, brojeve transakcionih računa kao ni promet ostvaren na tim računima, niti je na obrascima rashoda nižih organizacionih dijelova iskazala troškove zakupa i što na obrascu 5. godišnjeg finansijskog izvještaja nije iskazala obaveze, čime je prekršila odredbe Zakona o finansiranju političkih stranaka i odredbe Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka, zbog čega joj se izriče novčana kazna u visini od 800,00 KM, što ukupno iznosi 1.000,00 KM.

Partija demokratskog progresa Republike Srpske nije vodila evidenciju o svojim prihodima i rashodima, tako što nije uspostavila pojedinačne evidencije o prihodima i rashodima po svim organizacionim odborima stranke, odnosno evidencije su uspostavljene za Glavni odbor stranke i šest izbornih jedinica, čime je prekršila odredbe Zakona o finansiranju političkih stranaka, zbog čega joj se izriče novčana kazna u visini od 500,00 KM, zatim nije pravilno popunila godišnji finansijski izvještaj, tako što obrasce koji se popunjavaju za svaki organizacioni odbor posebno, stranka je popunila po izbornim jedinicama, čime je prekršila odredbe Zakona o finansiranju političkih stranaka i Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka, zbog čega joj se izriče novčana kasna u visini od 500,00 KM, što ukupno iznosi 1.000,00 KM.

Hrvatski blok BiH nije pravilno popunila godišnji finansijski izvještaj, tako što nije iskazalo transakcijski račun stranke, čime je prekršila odredbe Zakona o finansiranju političkih stranaka i Pravilnika o godišnjim finomijskim izvještajima političkih stranaka, zbog čega joj se izriče novčana kazna u visini od 200,00 KM, zatim nije dostavila dodatnu dokumentaciju, čime je prekršila odredbe Zakona o finansiranju političkih stranaka, zbog čega joj se izriče novčana kazna u visini od 200,00 KM, što ukupno iznosi 400,00 KM.

Hrvatska narodna zajednica nije vodila evidenciju o svojim prihodima i rashodima, tako što je u finansijskom izvještaju u okviru režijsko-administratinih troškova iskazala ostale rashode, a nije iskazala povrat zajma, čime je prekršila odredbe Zakona o finansiranju političkih stranaka, zbog čega joj se izriče novčana kazna u visini od 200,00 KM, nije pravilno popunila godišnji ftnansijski izvještaj, tako što nije iskazala obaveze po osnovu zajma od fizičke osobe, čime je prekršila odredbe Zakona o finansiranju političkih stranaka i Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka zbog čega joj se izriče novčana kazna u visini od 100,00 KM, što ukupno iznosi: 300,00 KM.

Demokratska patriotska stranka nije dostavila dodatnu dokumentaciju, čime je prekršila odredbe Zakona o finansiranju političkih stranaka, zbog čega joj se izriče novčana kazna u visini od 200,00 KM.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Smatrate li da Željko Komšić može osvojiti još jedan mandat u Predsjedništvu BiH?
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: