{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Budimlić: Nismo ništa naručivali iz Kine

F
FENA
11.3.2012. u 10:46
0
12
Budimlić: Nismo ništa naručivali iz Kine
0
Budimlić: Nismo ništa naručivali iz Kine
Muhamed Budimlić (Foto: Feđa Krvavac/Sarajevo-x.com)
Ministar unutrašnjih poslova u Vladi Kantona Sarajevo Muhamed Budimlić odgovorio je u intervjuu za Fenu na niz aktuelnih pitanja kao što su sigurnosna situacija u KS, donošenje 'spornog' zakona o unutrašnjim poslovima te budućim planovima u radu.
Kako ocjenjujete dosadašnju saradnju s policijskim komesarom i Sindikatom?

Nadležnost, s pravima i obavezama u oblasti unutrašnjih poslova, kako ministra tako i policijskog komesara, primarne su norme zakona o unutrašnjim poslovima. Važeće odredbe, koje u jednom dijelu ocjenjujem kao kontradiktorne, neprecizne i uz to uglavnom nepoznate u evropskoj pravnoj stečevini, uz zatečenu praksu odnosa u Ministarstvu, uzrokuju određene nesporazume u ovim odnosima. Dakle, u nekim segmentima saradnja s policijskim komesarom je i više nego dobra, a u nekim bi mogla i trebala biti znatno bolja. Kada je u pitanju Sindikat, onda sam dužan napomenuti da je neophodno da s pozicije ministra vodim računa o svim uposlenicima Ministarstva, a ne samo o članovima tog udruženja, obzirom da jedan dio uposlenika ne pripada članstvu Sindikata. Ipak, uvažavajući činjenicu da Sindikat preuzima obavezu zastupanja interesa svih pripadnika Ministarstva, saradnju sa ovom organizacijom smatram izuzetno važnom. Kada je u pitanju predstavnik Sindikata, onda se može primijetiti da postoji čitav niz otvorenih pitanja, a jedini način razgovora i dogovora koji smatram prihvatljivim je onaj zasnovan na činjenicama. Mogu istaći je da mi nedostaje komunikacija s većim brojem članova sindikata, jer u svakoj situaciji u kojoj u razgovorima učestvuje veći broj njihovih predstavnika, mnogo lakše dolazimo do rješenja otvorenih pitanja.

Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima, zakon koji je izazvao veliku polemiku u javnosti prije nego je i došao na dnevni red sjednice, zbog njega je postavljano pitanje opstanka Platforme, usvojen je u formi nacrta u Predstavničkom dom Federalnog parlamenta. Smatrate li da su se stekli uvjeti da ponovo bude i na dnevnom redu kantonalne Skupštine?

Postupak donošenja Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo nije direktno vezan niti zavisi od postupka donošenja propisa koji regulira oblast unutrašnjih poslova na federalnom nivou. Tekst kantonalnog zakona se usaglašava sa sugestijama Venecijanske komisije i u planu je da veoma brzo ponovno bude pred zastupnicima Skupštine Kantona Sarajevo. Ipak, smatramo da postupak koji se vodi na federalnom nivou nedvosmisleno potvrđuje da je neophodno učiniti normativne promjene u ovoj oblasti s ciljem podizanja odgovornosti, a samim tim i efikasnosti i efektivnosti u oblasti unutrašnjih poslova.

Također, Nacrt zakona o platama policijskih službenika usvojen sjednici Skupštine, a i prije nego se došlo do te tačke reda, zastupnici pa čak i oni iz SDA, vaši koalicioni partneri, naglašavali su da se s predloženim tekstom zakona ne slažu uposlenici policije, na koje se zakon odnosi. Šta je sporno s tim zakonom?


Zakon o platama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo je samo jedan od propisa koji se morao donijeti u toku 2010. godine, dakle u mandatu prethodne vlasti. Ozbiljno smo se posvetili ovom pitanju i nakon nekoliko mjeseci utvrđen je tekst zakona, od kojeg se prije svega očekuje da bude usaglašen s federalnim propisom koji reguliraju ovu oblast, te koji će biti primjenjiv. Osnovni zadaci ovog propisa odnose se na stabilizaciju primanja policijskih službenika, te otklanjanje nedostataka drugih, također ranije donesenih propisa koji su utvrdili prava, odnosno nametnuli obaveze koje budžet ne može podnijeti, a koji su samo predstavljali osnovu za podnošenje tužbi uposlenika. Ovi propisi su najviše odgovarali onima koji su ostvarivali materijalnu dobit kroz postupke koji su se vodili pred nadležnim sudovima. Sindikat policije Kantona Sarajevo se očitovao po tekstu zakona, a Vlada Kantona Sarajevo je u razmatranju pet osnovnih primjedbi ustanovila da postoji mogućnost i potreba da se načine intervencije u dijelu koji se odnosi na koeficijente u dva platna razreda, obzirom da je za ostalih osam platnih razreda došlo do neznatnog povećanja plata, a ovom intervencijom će i za ove dvije kategorije plata biti dovedena u isti odnos kao kod ostalih platnih razreda. Jedna od primjedbi se odnosila na način obračuna plate, ali taj dio je neprihvatljiv obzirom da se odnosi na pitanje koje nema direktnu vezu sa navedenim zakonom. Naime, Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo je dopisom iz decembra prošle godine upozorilo da je primijećeno da se u Ministarstvu, još od aprila 2009. godine, obračun plate vrši na nezakonit način, što će se morati korigovati bez obzira da li će zakon biti usvojen ili ne. Dopis smo uputili kriminalističkoj policiji radi utvrđivanja ko i kada je kreirao navedeni propust, nakon čega će se izvršiti tražena korekcija obračuna plate. Dakle, Sindikat je upravo ovu nepravilnost istakao kao primjedbu na tekst zakona, ističući da smatra da sa ovom praksom treba nastaviti, što je za Vladu Kantona Sarajevo bilo neprihvatljivo. Na kraju, ali ne manje bitno, dužan sam istači da su svi rasponi između koeficijenata policijskih službenika propisani federalnim zakonom. Tako, smatramo da je neprimjerno da se pojedinim višim činovima plata povećava, a nekim nižim smanjuje, ali kao što je navedeno ti rasponi su postavljeni federalnim propisom. Uradit ćemo sve da ove odnose promijenimo i ne dozvolimo da onima koji su najviše uključeni u operativne aktivnosti bude smanjena plata.

Da li ovi sukobi među stranačkim partnerima mogu kočiti reforme kako u Kantonu tako i u Federaciji BiH, koje je SDP u predizbornoj kampanji najavljivao?

Svi izabrani nosioci izvršnih ili zakonodavnih tijela Kantona obavezali su se za poduzimanje aktivnosti koje će biti usmjerene na rješavanje nagomilanih i brojnih problema s kojima se građani suočavaju. Da bismo djelovali u tom pravcu, neophodno je donositi odluke koje mijenjaju trenutnu normativnu, organizacijsku ili kadrovsku strukturu. Na žalost, a to prethodna godina potvrđuje, brojna reformska pitanja koja smo pokrenuli u pravcu iznalaženja sistemskih rješenja nisu naišla na potpuno odobravanje ne samo predstavnika pozicije već i pojedinih predstavnika opozicije. Smatramo da samo argumentima zasnovanim na činjenicama možemo doći do odluka kojima ćemo uspješnije rješavati brojne probleme s kojima se građani suočavaju u svakodnevnom životu. Konkretno, u oblasti unutrašnjih poslova, neophodno je usvojiti promjene zakonskih i podzakonskih propisa kojima ćemo doći do sistema vladavine prava oslonjenog na evropske propise, s jedne strane, odnosno do organizacije u kojoj će biti precizirana odgovornost i civilni nadzor nad radom svih nosilaca ovlaštenja, s druge strane. Ne postoji niti jedna država u svijetu, a posebno ne u Evropi, sa ovakvim rješenjima koja su na snazi u Federaciji BiH, po kojima se rukovođenje policijom oslanja na pojedince ili grupe pojedinaca koji nikome ne odgovaraju.

Neki mediji su objavili da su nove policijske uniforme nekvalitetne, da su naručene iz Kine, šta je od tog istina?

Nabavke opreme u Ministarstvu se obavljaju samo i isključivo po pozitivnim odredbama iz oblasti javnih nabavki, te stoga svi napisi koji idu u tom pravcu su samo špekulacije kojima je cilj oslabiti pozicije nosilaca odgovornih funkcija. Svaka sumnja izražava se putem nadležnih tijela za reviziju ili istrage koje treba da se bave pitanjem poštivanja zakona. Ministarstvo poziva sve zainteresirane da ostvare uvid u bilo koji dio procesa nabavki i prihvatamo primjedbe samo i jedino zasnovane na argumentima i potkrijepljene činjenicama, a nikako medijskim špekulacijama. Dužan sam istaći da se nabavka uniformi za policijske službenike u Kantonu Sarajevo vrši prema Uredbi o jedinstvenoj policijskoj uniformi Vlade FBiH donesenoj 2010. godine, prema kojoj su nabavljene uniforme i za policajce Federalnog ministarstva kao i nekih kantonalnih ministarstava, pri čemu primjećujem da niti jednu negativnu vijest o tim postupcima nismo imali u medijima. Nismo ništa naručivali iz Kine, a ne postoji pravni osnova da nekog ko ponudi robu proizvedenu u bilo kojoj zemlji svijeta isključimo iz procesa ako zadovoljava zakonom propisane uslove. Dakle, ova uredba obavezuje kako po izgledu tako i po tehničkim karakteristikama uniformi i ona nema alternativu, a svaki od ponuđača bio je dužan dostaviti potvrdu o kontroli kvaliteta, kojom se potvrđuje da sirovinski sastav odgovara deklaraciji, a samim tim i federalnom propisu. Nismo mogli uticati na kvalitet, jer smo, kao što je navedeno, bili obavezni poštovati propis. Intervencija je mogla biti izvršena u fazi donošenja navedene uredbe, a meni nije poznato da je u vezi s njom bilo nekih protestiranja.

Prošle godine pokrenuli ste istragu protiv samog sebe nakon što su u listu Slobodna Bosna iznesene teške optužbe na Vaš račun. Dokle se stigla ta istraga i imate li rezultate?

Nije mi poznato ništa u vezi s tom istragom, osim da mene nakon te prijave niko nije kontaktirao. Obzirom da sa pozicije ministra nemam informacije operativnog karaktera ne mogu ih niti podijeliti s vama, uz konstataciju da se opravdano postavlja pitanje kakav je rezultat istrage.

Kako ukupno ocjenjujete sigurnosnu situaciju u KS kada je u pitanju broj oružja bez odgovarajuće dokumentacije, kriminalitet među maloljetnicima, lažne dojave o bombama u školama, paljenje automobila, razbojništva, pucnjave?

Prije svega dužan sam istaći da se na veoma niskom nivou analiziraju podaci o protupravnim ponašanjima kao i o oblicima reakcije na ova ponašanja, koji služe kao jedan od parametara ocjene stanja sigurnosti, te u tom pravcu pokušavamo napraviti konkretnije korake. Ipak, može se konstatirati da je jedan od najvećih problema u Kantonu Sarajevo kontrola i nadzor nad vatrenim oružjem, kako onim za koje postoje dozvole tako i onim koje se ilegalno nalazi kod naših sugrađana. Smatram da trebamo postići mnogo bolje rezultate u ovoj oblasti, odnosno u primjeni odredbi krivičnog zakonodavstva i zakona koji reguliraju nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije. Većina protupravnih manifestacija koje dalje navodite u direktnoj je vezi sa pitanjem oružja, te stoga ponovno ističem značaj i potrebu daleko efikasnijeg rješavanja ovog problema u KS, ali i u Bosni i Hercegovini u cijelosti. Obzirom da je za uspješnije reagiranje neophodno efikasnije operativno djelovanje, ovo pitanje je neophodno delegirati rukovodiocima policije, te nezavisnom odboru koji prati i nadzire njihov rad.

Jednom ste istaknuli da bi u suzbijanju maloljetničke delikvencije značajan korak bio zapošljavanje psihologa u školama, odnosno jačanje školskih kapaciteta, da li je na tom polju išta do sada urađeno i ako nije kako bi se to moglo realizirati?

I dalje stojim na istom stanovištu uz konstataciju da je jedan veoma važan proces reforme obrazovnog sistema, koji je trebao obuhvatiti i ovo pitanje, a koji je započeo dosadašnji ministar obrazovanja, nauke i mladih Emir Suljagić, brutalno zaustavljen čime smo izgubili dragocjeno vrijeme. Ipak, smatram da Vlada uz novog ministra treba nastaviti započeto, kako bi se dobio neophodni prostor za aktivnije bavljenje ovim problemom u osnovnim i srednjim školama. Rezultate na dugoročnom planu možemo očekivati jedino upornim i istrajnim radom s djecom, pri čemu se u tom procesu neophodnim smatra intenzivnije učešće roditelja i školskog osoblja.

Zašto je kantonalna policija odbijala davati informacije o ubistvu fotografa na Dobrinji, koje je, po svemu sudeći, počinila Dana Škrba i dokle se stiglo s istragom o tom slučaju?

Obzirom da se još uvijek vode aktivnosti na rasvjetljavanju slučaja, ističem da ne raspolažem širim informacijama od onih koje već postoje u medijima, jer o operativnim aktivnostima ne postoji obaveza izvještavanja ministra.

Koliko ste zadovoljni do sada urađenim u okviru Ministarstva od kako ste ministar i koji će biti prioriteti Vašeg djelovanja do kraja mandata?

Ne mogu biti zadovoljan, iako smo u prethodnoj godini otvorili mnogo važnih pitanja u Ministarstvu koja su godinama uticala na gomilanje problema. Uspavana atmosfera iz prethodnog perioda je uticala da dinamika nije bila na zadovoljavajućem nivou, što je rezultiralo time da je jedan dio uposlenika bio preopterećen, a jedan dio gotovo da nije ništa radio. Ipak, ohrabren sam energijom koju dobivam od saradnika i svakodnevno sve većeg broja pripadnika Ministarstva koji i pored pritisaka iskazuju spremnost za učešće u rješavanju navedenih problema. Prioritetni pravci djelovanja odnose se na nadležnosti ministra, a tiču se normativnog, organizacijskog, materijalnog i kadrovskog restruktuiranja i ojačavanja svih službi Ministarstva. Predstoji nam unapređenje poslova izdavanja ličnih dokumenata kao i inspekcijskih poslova, uz podizanje svijesti o odgovornijem postupanju s dodijeljenim objektima i opremom. Kao jedno od veoma važnih pitanja, ovom prilikom najavljujem otvaranje pitanja specijalizacije policijskih poslova i edukacije, te promjenu diskriminacijskih odredbi koje se odnose na činovanje policijskih službenika, koje su demotivirajuće i takve su da dovode do brojnih problema u funkcioniranju Ministarstva, te potencijalnog odliva kvalitetnijih kadrova.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: