Druga tranša EBRD-a
0

Brojne sarajevske ulice će danas biti bez vode, ovo je spisak naselja

I. Sa.
U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama u brojnim sarajevskim ulicama.

Tako su na spisku ulice Džemala Bijedića, Butilska, IV Viteške brigade, Braće Mulić, Derviš Fevzi Mostarca, Ilirska, Skopljanska, Drinska, Ilirska, Milinkladska, Kamenolom i Posavska.

U sklopu realizacije projekta rekonstrukcije vodovodne mreže koji se finansira sredstvima druge tranše EBRD kredita vršit će se radovi u ulicama: Adžemovića, Karpuzova, Logavina, 8. marta i Sedrenik.

Zbog navedenih radova do prekida u vodosnabdijevanju će doći u ulicama: Sunulah Efendije, Toromanova, Karpuzova, Potoklinica, Josipa Štadlera, Hrgića, Kečina, Glođina, Sagrdžije, Hasana Kaimije, Potok, Kasima ef. Dobrače, Prijepoljčeva, Abdesthana, Kovači (Stari grad), Safvet-bega Bašagića, Očaktanum, Piruša, Ulomljenica, Škaljin sokak, Zmajevac, Rogina, Grličića brdo, Vinograd i Osmana Nakaša.

Za sve informacije, građani se mogu obratiti Dispečerskom centru na brojeve telefona 033 210 707 i 033 220 435.

Normalizacija snabdijevanja vodom očekuje se po okončanju radova.