|

Brammertz pred Vijećem sigurnosti UN-a o radu Haškog tribunala

Brammertz pred Vijećem sigurnosti UN-a o radu Haškog tribunala
0
F
FENA
10.12.2014. u 19:58
5
komentara
0

dijeljenja
Brammertz pred Vijećem sigurnosti UN-a o radu Haškog tribunala
Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Brammertz danas se obratio Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija i predstavio 22. izveštaj Tužilaštva o napretku ostvarenom u ispunjenju svog mandata.
Tužilac je u svom obraćanju pružio informacije o trenutnoj situaciji u tekućim prvostepenim i drugostepenim postupcima, saradnji Tužilaštva sa državama nastalim na području bivše Jugoslavije i krivičnim gonjenjem za ratne zločine na nacionalnom nivou. Tužilac se posebno osvrnuo na predmet Šešelj, kao i na reakcije koje je Šešeljeva negativna retorika izazvala u regionu, te potrebi da prvostepena presuda u ovom predmetu bude izrečene što je prije moguće, saopćeno je iz Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).

On je također govorio o potrebi za intenziviranjem potrage za nestalim osobama u regionu. Napominjući da je odnos povjerenja između Međunarodnog suda i ljudi koji ga podržavaju narušen, tužilac je istakao važnost kritičkog osvrta.

Tužilac je zaključio svoje obraćanje naglasivši riješenost Tužilaštva da okonča svoj rad u skladu sa Strategijom okončanja rada MKSJ-a.

Na početku obraćanja tužilac Brammertz je istakao okončanje suđenja Radovanu Karadžiću, tokom kojeg su Tužilaštvo i odbrana pozvali više od 550 svjedoka i podnijeli više od 10.000 dokaznih predmeta, što je proizvelo 165.000 stranica transkripata i dokumentarnih dokaza. On je izrazio zahvalnost Tužilaštva svim žrtvama i svjedocima koji su učestvovali u suđenju i doprinijeli ostvarivanju pravde.

- Bez njihove hrabrosti, ovo suđenje, kao i sva druga, ne bi bilo moguće - kazao je.

Tužilac je također pomenuo da u dva preostala suđenja trenutno u sudnicama, u predmetima Mladić i Hadžić, odbrana trenutno izvodi svoje dokaze. Žalbeni postupak je u toku u pet predmeta.

Tužilac Brammertz je istakao odgađanja u predmetima Hadžić i Šešelj prouzrokovana faktorima izvan kontrole Tužilaštva.

Reagujući na najnovije odgađanje u predmetu Šešelj, tužilac je izjavio da "Tužilaštvo razumije i dijeli frustraciju mnogih zbog toga što prvostepena presuda nije izrečena, s obzirom na to da je posljednji svjedok svjedočio u julu 2010., a suđenje je završeno u martu 2012. godine".

Tužilac Brammertz je također govorio o događajima nakon nedavne odluke Pretresnog vijeća da Šešelju odobri privremeno puštanje na slobodu. Tužilac je izvijestio da je u svjetlu Šešeljevog nepoštovanja naloga Međunarodnog suda i vrijeđanja zajednica žrtava, bilo neophodno da Tužilaštvo zatraži od Pretresnog vijeća da opozove odluku o njegovom privremenom puštanju na slobodu.

Ističući intenzitet reakcija javnosti na Šešeljevo puštanje na slobodu, tužilac je izjavio da "to treba da nas podstakne da udvostručimo napore kako bi se osiguralo pozivanje na odgovornost za teške povrede međunarodnog humanitarnog prava i da se jasno usprotivimo svim oblicima revizionizma".

Osvrćući se na pitanje saradnje Međunarodnog suda sa državama nastalim na području bivše Jugoslavije, tužilac Brammertz je rekao da ona i dalje zadovoljava očekivanja Tužilaštva.

Što se tiče krivičnog gonjenja za ratne zločine na nacionalnom nivou u državama nastalim na području bivše Jugoslavije, tužilac je naglasio da su potrebna dodatna poboljšanja. Napomenuo je da regionalni sporazumi o saradnji još nisu široko provedeni i da značajne investicije uložene u izgradnju kapaciteta nacionalnih pravosudnih sistema još nisu dale rezultate proporcionalne uloženom. Pa ipak, tužilac je primijetio da su tužilaštva u Srbiji i Bosni i Hercegovini nedavno izvela zajedničku prekograničnu operaciju hapšenja.

- To je veoma pozitivan razvoj događaja koji pokazuje kako se mnogo više može postići uz efikasnu saradnju - kazao je Brammertz.

U vezi sa krivičnim gonjenjem za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, konkretno predmetima II kategorije koje je proslijedilo Tužilaštvo, tužilac Brammertz je izvijestio da je pet predmeta II kategorije i dalje neriješeno. On je također izvijestio o zabrinutosti Nadzornog odbor za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina i pravosuđa na nacionalnom nivou da se rad Tužilaštva BiH ne kreće u pozitivnom smjeru, saopćeno je iz MKSJ.

Tužilac je zaključio da, "ipak, uprkos tome što je spisak izazova dugačak, dobro rukovođenje i vođstvo u Tužilaštvu BiH mogu stvari vratiti na pravi put kako bi se nastavilo na temeljima ranijih dostignuća".

Tužilac Brammertz je također izvijestio o nedavnim brojnim sastancima sa žrtvama, ističući da važna pitanja i dalje zavređuju pažnju. Napomenuo je da reparacije za žrtve sukoba i dalje nisu u potpunosti i pravično osigurane.

Napominjući da mnoge porodice u širom regiona i dalje ne znaju sudbinu svojih najmilijih, tužilac je naglasio da "se napori na potrazi za nestalim osobama moraju nastaviti i intenzivirati".

Podsećajući da je prošle godine izvijestio da je odnos povjerenja između Međunarodnog suda i javnosti narušen, tužilac je izjavio da "nažalost, među žrtvama i ljudima koji podržavaju Međunarodni sud mnogi ne vjeruju da se situacija popravila".

Tužilac je dalje napomenuo da, "kao i u nacionalnim sudovima širom svijeta, i na međunarodnim sudovima ne bi trebalo da postoje tenzije između sudske nezavisnosti i efikasnog vođenja predmeta". Istakao je da naslijeđe Međunarodnog suda ne treba sagledavati isključivo u odnosu na posljednjih nekoliko godina, podsjećajući da su ostvarena mnoga značajna dostignuća u osiguranju pozivanja na odgovornost za zločine počinjene tokom sukoba na prostoru bivše Jugoslavije.

Tužilac je izjavio da "će za samo nekoliko godina Međunarodni sud završiti svoje preostale poslove i zatvoriti svoja vrata. Tek tada će biti moguće da se naslijeđe Međunarodnog suda procijeni u potpunosti".

Tužilac Brammertz je zaključio svoje obraćanje naglašavajući riješenost Tužilaštva da završi svoje preostale poslove što efikasnije i ekspeditivnije, navedeno je u saopćenju.
Prijavi grešku


Komentari (5)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...