BiH
62

Bakić: Usvajanje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći od velikog značaja za sve građane

Piše: A. B.
Marina Bakić
Marina Bakić
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine je danas usvojila Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći, čime su svi građani, posebno oni lošijeg imovinskog stanja, konačno dobili jednako pravo na adekvatnu pravnu pomoć i pravična suđenja.

U Ministarstvu pravde BiH kažu da su konačno dobili zakon za koji su se uporno zalagali nekoliko godina i nekoliko puta ga mijenjali, ali za čije usvajanje nažalost nije bilo neophodne podrške parlamenta.

"Usvajanje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći je od velikog značaja za građane BiH, jer će na ovaj način svima biti omogućen jednak pristup sudovima, bez obzira na imovinsko stanje", izjavila je za Klix.ba glasnogovornica Ministarstva pravde BiH Marina Bakić.

Pravo na besplatnu pomoć, prema ovom zakonu, imat će osobe koje primaju socijalnu pomoć, dijete u skladu s Konvencijom o pravima djeteta, osobe kojima je oduzeta poslovna sposobnost i duševno oboljele osobe, uživaoci mirovine koja je niža od prosječne plate ostvarene na nivou BiH, osobe koje su nezaposlene i nemaju drugih redovnih primanja i prihoda, žrtve nasilja u porodici ili nasilja na osnovu pola, tražilac azila, osobe pod supsidijarnom ili privremenom zaštitom, osobe u postupku protjerivanja, apatrid i žrtva trgovine ljudima.

Pravo na besplatnu pravnu pomoć ostvaruju i osobe lošeg imovinskog stanja kada to utvrdi nadležni organ za pružanje besplatne pravne pomoći.

Besplatna pravna pomoć će se ostvarivati kao pravo na pravično suđenje i jednak pristup pravdi pred Sudom BiH, organima uprave i drugim organima BiH, a čiji troškovi u cijelosti ili djelomično padaju na teret budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH.

Ministarstvo pravde BiH će u narednom periodu osigurati sve pretpostavke i formirati ured koji će pružati besplatnu pravnu pomoć svim građanima kojima to pravo prema zakonu pripada.