Benefiti i građanima
42

Agencija za nadzor osiguranja FBiH potpisala važan sporazum o razmjeni podataka sa IDDEEA-om

B. R.
Ilustracija: Shutterstock
Ilustracija: Shutterstock
Direktor Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH, Ivan Luburić i direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA BiH), Almir Badnjević su danas u prostorijama Agencije za nadzor u Sarajevu potpisali važan sporazum o elektronskoj razmjeni podataka iz evidencije o registrovanim vozilima i dokumentima za registraciju putem web servisa IDDEEA BiH.

Implementacijom ovog sporazuma, Agencija za nadzor osiguranja FBiH aktivno doprinosi modernizaciji društva, podržavajući tranziciju ka digitalnom društvu. Razmjena podataka sa IDDEEA BiH omogućit će efikasniji pristup informacijama o registrovanim vozilima i dokumentima za registraciju, čime se unapređuje infrastruktura i inovacije u upravljanju identifikacijom i registracijom.

Ovaj sporazum omogućuje Agenciji za nadzor osiguranja FBiH sigurnu razmjenu informacija između relevantnih institucija na nivou Federacije BiH i Bosne i Hercegovine. Kroz uspostavljanje stalnog pristupa prijemnog organa podacima putem web servisa, postiže se unapređenje institucionalnog okvira, što je u skladu sa ciljevima europskih prioriteta postavljenih pred Bosnu i Hercegovinu.

Almir Badnjević i Ivan Luburić (Foto: IDEEA)
Almir Badnjević i Ivan Luburić (Foto: IDEEA)

Građani će također imati konkretne benefite od ovog sporazuma. Stalni pristup podacima o registrovanim vozilima omogućava brže i efikasnije procese, posebno u vezi sa registracijom vozila. Osim toga, uspostava elektronskog potpisa za građane predstavlja inovativan pristup, unapređujući digitalizaciju usluga i čineći ih dostupnijim i jednostavnijim za korištenje.

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ponosna je što će kroz ovu saradnju doprinijeti ostvarivanju ključnih ciljeva UN-ovih Održivih razvojnih ciljeva, posebno SDG 9: Industrija, inovacije i infrastruktura.

Ovaj sporazum predstavlja korak naprijed ka modernom, digitalnom društvu, te će imati pozitivan utjecaj na kvalitetu usluga i život građana Federacije Bosne i Hercegovine.