{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


300.000 KM za program "Sredstva za vrhunske rezultate sportista"

F
27.7.2010. u 14:52
0
0
300.000 KM za program "Sredstva za vrhunske rezultate sportista"
0
300.000 KM za program "Sredstva za vrhunske rezultate sportista"
Vijeće ministara BiH donijelo je u utorak odluku o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2010. godinu, kojom je Ministarstvu civilnih poslova odobreno 300.000 KM za program posebne namjene „Sredstva za vrhunske rezultate sportista“.
Ministarstvo civilnih poslova u saradnji s Olimpijskim komitetom pripremit će i Vijeću ministara dostaviti posebnu odluku kojom će biti utvrđeni kriteriji i način raspodjele sredstava.

Doneseno je i više odluka o izdvajanju sredstava iz tekuće budžetske rezerve za podršku sportu u BiH: 20.000 KM u korist Džudo kluba „Drvar“ iz Drvara - radi podrške održavanju Međunarodnog memorijalnog džudo kampa, te 20.000 KM Nogometnom klubu „Široki“ iz Širokog Brijega - radi podrške učešću u klupskom takmičenju UEFA - Evropskoj ligi, kao i 20.000 KM u korist Saveza sjedeće odbojke BiH - radi finansijske podrške za učešće na 10. svjetskom prvenstvu.

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici je usvojilo Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH o funkcioniranju Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa zaduženo je da formira radnu grupu koja će pripremiti analizu javnih ovlaštenja prenesenih na Vanjskotrgovinsku komoru BiH.

Članovi radne grupe bit će predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva komunikacija i prometa BiH, Ministarstva pravde BiH i Ministarstva sigurnosti BiH.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH se obavezuje da na osnovu analiza radne grupe u roku 20 dana Vijeću ministara dostavi konkretne prijedloge za rješavanje pitanja funkcioniranja Vanjskotrgovinske komore BiH.

Dato je pozitivno mišljenje na Prijedlog Ministarstva odbrane BiH o opravdanosti učešća pripadnika pješadijske jedinice Oružanih snaga BiH u misiji Snaga međunarodne sigurnosne pomoći (ISAF) u Afganistanu.

Ministarstvo odbrane BiH zaduženo je da Predsjedništvu BiH dostavi Ocjenu o opravdanosti učešća pješadijske jedinice Oružanih snaga BiH u misiju ISAF-a u Afganistanu i prijedlog odluke o učešću jedinice Oružanih snaga BiH u misiji ISAF-a u Afganistanu.

Prema ovom prijedlogu, u Afganistan bi bila pućena jedinica Oružanih snaga BiH, koja broji 45 pripadnika za jednu rotaciju od šest mjeseci.

Donesena je i Odluka o odobravanju Projekta nabavke / izgradnje objekata za smještaj institucija BiH, koju je pripremilo Ministarstvo finansija i trezora.

Tom odlukom odobrava se Projekt nabavke objekta površine od oko 2.000 kvadratnih metara radi rješavanja problema prioritetnog smještaja pojedinih institucija BiH sa sjedištem u Mostaru. Sredstva se osiguravaju sa stavke rezerviranja za kapitalna ulaganja Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2010. godinu.

Za realizaciju odluke zaduženi su Služba za zajedničke poslove institucija BiH i Ministarstvo finansija i trezora.

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora za vođenje pregovora radi zaključivanja ugovora o zajmu za projekt „Vodovod i kanalizacija Sarajevo“ između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Nakon završenih pregovora Ministarstvo finansija i trezora postupit će u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama BiH.

Cilj projekta je rekonstrukcija prioritetnih komponenti sistema vodosnabdijevanja i kanalizacionog sistema Kantona Sarajevo. Visina zajma EBRD-a je 30 miliona eura s dvjema jednakim tranšama po 15 miliona s rokom vraćanja 15 godina, uključujući grejs period od tri godine.

Kompletan zajam alociran je na Federaciju BiH.

Utvrđen je Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o kreditu između BiH, koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora, i Reiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft za projekt „Izgradnja nove bolnice u Bijeljini“.

Predlagač, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, dostavit će Prijedlog odluke o ratifikaciji Predsjedništvu BiH radi donošenja.

Sporazum je uime BiH potpisao ministar finansija i trezora Dragan Vrankić 31. maja ove godine.

Cilj projekta je izgradnja nove bolnice u Bijeljini te njeno opremanje i edukacija kadrova. Iznos kredita je do 15.000.000 eura, s alokacijom kompletnog iznosa na Republiku srpsku.

Na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa donesena je Odluka o upotrebi dijela sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH za finansiranje dijela Projekta digitalizacije mikrotalasnih veza javnih radiotelevizijskih servisa BiH i odašiljača za pokrivanje digitalnim signalom područja Sarajeva, Banje Luke i Mostara.

Ovom odlukom sredstva iz viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH za 2008. godine u iznosu 4.232.000 KM bit će upotrijebljena za finansiranje dijela projekta, i to 3.000.000 KM za digitalizaciju mikrotalasnih linkova na relaciji Sarajevo - Banja Luka i Sarajevo - Mostar, a 1.232.000 KM za odašiljače za pokrivanje digitalnim signalom Sarajeva, Banje Luke i Mostara.

Za realiziranje odluke zaduženi su Ministarstvo finansija i trezora i Ministarstvo komunikacija i prometa BiH.

Utvrđen je Prijedlog dodatnog protokola o izmjenama i dopunama Ugovora između BiH i Republike Hrvatske o podsticanju i uz?jamnoj zaštiti ulaganja, s Izvještajem o obavljenim pregovorima.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa dostavit će Predsjedništvu BiH Prijedlog dodatnog protokola. Za bh. potpisnika predložen je ministar Mladen Zirojević.

Razlog za zaključivanje dodatnog protokola je obaveza Republike Hrvatske, kao zemlje kandidatkinje za članstvo u Evropskoj uniji, da uskladi zaključene međunarodne ugovore iz područja ulaganja s pravnim naslijeđem EU.

Utvrđen je i Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o slobodnoj trgovini između BiH i država Evropskog udruženja slobodne trgovine (EFTA). Predlagač, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.

Zaključivanjem ovog sporazuma bit će stvoreni uvjeti za jačanje vanjskotrgovinske saradnje i razmjene radi unapređenja ekonomskih, trgovinskih i investicionih odnosa.

Povećana transparentnost poslovanja, osiguranje stabilnog poslovnog okruženja, kao i dijagonalna kumulacija porijekla dovešće do rasta inozemnih direktnih investicija, kao efikasnog sredstva razvoja privrede i povećanja konkurentnosti.

Sporazum sa zemljama EFTA-e, čije četiri članice - Island, Lihtenštajn, Norveška i Švajcarska, zajedno s članicama Evropske unije čine evropski ekonomski prostor, kompatibilan je s procesom pridruživanja EU i doprinosi boljem pozicioniranju BiH u režimu slobodne trgovine.

Utvrđen je Prijedlog osnova za pokretanje postupka pristupanja Bosne i Hercegovine Ugovoru o patentnom pravu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO).

Predlagač, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.

Pristupanjem ovom ugovoru Bosna i Hercegovina želi svojim građanima osigurati nivo zaštite prava intelektualnog, industrijskog i trgovinskog vlasništva sličan onome koji postoji u Evropskoj uniji (EU). Na ovaj način BiH će ispuniti i preuzete obaveze iz Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA) i Privremenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ratifikacijom ovog ugovora ubrzao bi se i proces pristupanja Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO).

Utvrđen je i Prijedlog osnova za pristupanje Bosne i Hercegovine Konvenciji o osnivanju Evropske konvencije za komunikacije (ECO), koji će Ministarstvo komunikacija i prometa dostaviti Predsjedništvu BiH.

Za potpisnika instrumenta za pristupanje ovoj konvenciji predložen je ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj.

Pristupanjem ovoj konvenciji Bosna i Hercegovina pridružuje se državama koje su podržale osnivanje Evropskog ureda za radiokomunikacije kao neprofitne institucije koja pomaže Evropskoj konferenciji poštanskih i telekomunikacionih uprava, s osnovnim zadacima da ojača odnose između njenih članica, da promovira njihovu saradnju i doprinose u stvaranju dinamičnog tržišta u oblasti evropskih poštanskih i elektronskih komunikacija.

Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo Odluku o usvajanju druge faze projekta „Jačanje Strategije direktnog praćenja kratkotrajnog terapijskog tretmana (DOTS) u Bosni i Hercegovini“.

Globalni fond za borbu protiv HIV/AIDS-a, tuberkuloze i malarije odobrio je 3.088.672 američka dolara za implementaciju druge faze ovog programa, koji će implementirati Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP).

Cilj projekta zasnovanog na Strategiji „Stop tuberkulozi“, koji je preporučila Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), jeste jačanje svih komponenti ovog programa, uključujući mrežu laboratorija, sistem evidentiranja i izvještavanja.

Korisnici Projekta bit će Ministarstvo civilnih poslova BiH, entitetska ministarstva zdravstva te druge državne institucije i nevladine organizacije koje se bave pitanjima u vezi s HIV/AIDS-om i tuberkulozom.

Na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa donesena je Odluka o zabrani registracije, uvoza i prometa fitofarmaceutskih sredstava koja sadrže aktivnu tvar bifentrin radi usklađivanja propisa s regulativom Evropske unije u BiH.

Odluka je donesena nakon što je Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja biljaka u saradnji s nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta BiH predložila da se sredstva na bazi bifentrina koriste na teritoriji BiH do 31. decembra 2012.

Vijeće ministara BiH je donijelo Odluku o zabrani registracije, uvoza i prometa fitofarmaceutskih sredstava koja sadrže aktivnu tvar butoksikarboksim, kojom je utvrđeno da se registracija fitofarmaceutskih sredst?va na bazi butoksikarboksima ukine danom stupanja na snagu ove odluke, a da se ostavi period od 12 mjeseci za prodaju unutar BiH, radi utroška preostalih zaliha.

Na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa donesena je Odluka o ponavljanju količina tarifnih kvota u 2010. godini koje se odnose na uvoz sirovog šećera od šećerne trske za rafiniranje u količini od 50.000 tona za firmu „Studen-Agrana“ Rafinerija šećera d.o.o. Brčko, koja je jedini proizvođač rafiniranog šećera u BiH.

Ministri su ovu odluku donijeli u skladu sa Zakonom o dopuni Zakona o carinskoj tarifi BiH, kojim je propisano da će Vijeće ministara BiH najviše dva puta u toku kalendarske godine ponoviti utvrđene kvote za tarifnu oznaku, ako to budu tražile firme instalirane u BiH koje imaju kapacitete za preradu ovog proizvoda i ako se proizvod ne može osigurati po prihvatljivim cijenama na domaćem tržištu.

Na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH usvojen je Akcioni plan za provođenje UNSCR 1325 u Bosni i Hercegovini 2010.-2013. godine, koji je izradila Agencija za ravnopravnost spolova BiH.

Rezoluciju 1325 - „Žene, mir i sigurnost“ donijelo je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija 31. oktobra 2000.

Rezolucija 1325 bavi se, prvi put, utjecajem rata na žene i djevojčice i ženskim doprinosom u rješavanju sukoba i održivom miru. Njen značaj je i u tome što poziva na veće sudjelovanje žena u procesima donošenja odluka.

Provođenjem Akcionog plana doprinijet će se unapređenju načela zaštite ljudskih prava žena i ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini. Akcioni plan usmjeren je na postizanje osam ciljeva, među kojima su: veće sudjelovanje žena na mjestima odlučivanja na svim nivoima vlasti u BiH; porast broja žena u vojnim i policijskim snagama; veće sudjelovanje žena u mirovim misijama, borba protiv trgovine ljudima; poboljšanje mreže podrške i pomoći ženama i djevojčicama koje su bile žrtve za vrijeme ratnih sukoba te unapređenje kapaciteta državnih službi za provođenje UNSCR-a 1325.

Usvojena je Informacija Ministarstva pravde iz Centralne baze podataka o presuđenim predmetima za krivična djela propisana članom 411. ZKP BiH za izvještajni period za cijelu 2009. godinu.

Ministarstvo pravde zaduženo je da po isteku svake kalendarske godine Vijeću ministara dostavi pregled i analizu presuđenih slučajeva na osnovu podataka iz Centralne baze. Zaduženo je Ministarstvo pravde da, u skladu sa Zakonom o sprječavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga, redovno dostavlja izvještaje Ministarstvu sigurnosti za pravosnažne presude protiv počinilaca krivičnih djela neovlaštene proizvodnje, prerađivanja i prodaje opojnih droga i otrova.

Ministarstvo pravde zaduženo je da Informaciju dostavi i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH (VSTV) radi upoređivanja s podacima kojima VSTV BiH raspolaže, a sve u cilju postizanja dogovora o usaglašavanju baza podataka i izvještaja.

Prema podacima iz Centralne evidencije Ministarstva pravde BiH, za krivična djela iz oblasti pranja novca, droge i trgovine ljudima u 2009. godini sudovi su izrekli 196 pravosnažnih presuda. Za pranje novca izrečena je jedna presuda; za izradu, nabavku, posjed, prodaju i davanje na upotrebu sredstava za krivotvorenje novca 58 presuda, a za krivična djela u vezi s prerađivanjem i prodajom opojnih droga i otrova izrečeno je 137 presuda.

Ministarstvo pravde uspostavilo je Centralnu bazu podataka, koja se realizira putem sistema automatskog upravljanja predmetima u sudovima u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku BiH.

Prihvaćena je Informacija Ministarstva finansija i trezora o implementaciji Aneksa C Sporazuma o pitanjima sukcesije, koji regulira pitanja raspodjele finansijske aktive i pasive bivše SFRJ.

Zaduženo je Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine da nastavi aktivnosti na zaštiti interesa BiH, po tužbi Lloyds-a, kod Trgovačkog suda u Beogradu.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH zaduženo je da putem diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH u Sjedinjenim Državama prati i prikupi informacije o toku i postupku stečaja agencija Jugobanke i Beogradske banke u Njujorku.

Zaduženi su Ministarstvo finansija i trezora BiH i Centralna banka BiH da preduzmu sve potrebne mjere radi zaštite interesa BiH u rješavanju preostalih neriješenih dugova bivše SFRJ.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za lijekove i medicinska sredstva, donijelo je Politiku lijekova i medicinskih sredstava u BiH u skladu sa Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH.

Donošenje ove politike rezultirat će odgovarajućom strategijom radi potpunije zaštite zdravlja građana kroz osiguranje kvalitetnih, efikasnih i sigurnih lijekova u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Smatrate li da Željko Komšić može osvojiti još jedan mandat u Predsjedništvu BiH?
Komentari (0)
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: