Izbora (ne)će biti?
282

Bevanda komentirao zašto nije odobrio još dva miliona KM za povećanje naknade biračkim odborima

S. Š. U.
Ministar finansija BiH Vjekoslav Bevanda (Foto: T. S./Klix.ba)
Ministar finansija BiH Vjekoslav Bevanda (Foto: T. S./Klix.ba)
Nakon današnje sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na kojoj je jednoglasno usvojen Nacrt budžeta institucija BiH za 2022. godinu, javnosti se obratio ministar finansija BiH Vjekoslav Bevanda.

Ministar Bevanda istakao je da je budžet institucija BiH usvojen nakon što je država mjesecima bila na privremenom finansiranju, te kako je najteže raditi ministarstvu finansija BiH jer radi na finansiranju svih ostalih institucija.

"Znate da je naš budžet podržan Globalnim fiskalnim okvirom za koji su bili potrebni mjeseci da bi se usvojio. Bit će upućen Predsjedništvu i to postaje akt Predsjedništva kao ovlaštenog predlagatelja budžeta za Parlamentarnu skupštinu BiH. Nadam se da će to biti brzo", istakao je Bevanda.

Potvrdio je da će osnovica plata zaposlenima u institucijama BiH biti vraćena na nivo iz 2012. godine, što je bio i zahtjev sindikata u proteklom periodu.

"Ono što mene čini sretnim, iako to neko može tumačiti bujanjem administracije, jeste da je u budžetu prošlo povećanje osnovice za uposlene i to je vraćanje osnovice na nivo iz 2012. godine. Do sada ono što je bilo sa ovakvom osnovicom, rezultiralo je velikim brojem odlazaka kvalitetnog kadra. Ja trenutno u ministarstvu imam dva odjela u kojima niko ne radi", kazao je ministar.

Bevanda je naglasio kako se prethodnih mjeseci o temi finansiranja Općih izbora pisalo više nego o svim drugim temama zajedno.

"Hoće li biti izbora, šta to Bevanda koči i sve ostalo. Da vam kažem. Morate imati definirani izvor iz kojeg ćete nešto delegirati. Mi smo danas na Vijeću ministara jednoglasno usvojili odluku o korištenju dijela sredstava, od dozvola za korištenije usluga radio-frekvencijskog spektra putem mobilnih pristupnih sistema, i ova sredstva su namijenjena CIK-u za finansiranje Općih izbora. Ovo su sredstva koja idu čisto za finansiranje izbora. Sve što ide za plate, naknade je druga kategorija. Sve ono što je CIK kroz budžetsku proceduru koja traje jako dugo uputilo prema ministarstvu finansija, sadržano je u ovom budžetu, sve ovo što je napisano", rekao je Bevanda.

Predstavnici medija ministra finansija pitali su i da li će Vijeće ministara u narednom periodu reagirati zbog sve veće inflacije zbog koje se čini da je više novca u budžetima. Bevanda je istakao kako ne smatra da je to posljedica isključivo inflacijskih kretanja već i drugih pozitivnih trendova.

"Mislim da tu ima odgovornosti poduzetnika koji sve urednije izvršavaju svoje obaveze i discipline u naplati javnih prihoda, a i kroz promet generira se i povećanje indirektnih poreza", istakao je.

Kazao je da je ranije CIK uputilo zahtjev ne ministarstvu finansija nego predsjedavajućem Vijeća ministara.

"Drugi zahtjev isto tako. Mi smo se negativno očitovali na to, da se daju još dva miliona za povećanje naknada odborima dok imamo uposlenika kojima deset godina nije povećana plata. Svaki proračunski korisnik nije mogao bez analitike napisati da mu treba toliko i toliko sredstava", istakao je Bevanda.

Niti jednu odluku o utrošku sredstava ministar finansija BiH ističe da ne može donijeti sam.

"Bevanda treba uraditi ovo ili ono. Nema Bevanda ovlaštenja da to radi. Kakofonija pola godine u vezi CIK-a, a u istovremeno nikakva reakcija da su svi prekršili državni Zakon o fiskalnom vijeću", zaključio je ministar finansija.