Svečanost u Sarajevu

Kasarna Rajlovac: 401 novi vojnik Oružanih snaga BiH položio zakletvu

28.12.2023. u 16:25
28 16