Križanje sa magistralom

Postavljaju se semafori na najkritičnijoj raskrsnici u Mostaru

15.03.2024. u 15:33
9 26