Veoma značajan projekat
92

Pogled ka zvijezdama još uvijek nije moguć: Kada će Trebevićki opservatorij konačno oživjeti

S. Š.
Foto: Arhiv/Klix.ba
(Foto: Arhiv/Klix.ba)
Projekat obnove astronomskog opservatorija na Trebeviću oživio je 2021. godine, ali nakon što je početkom ove godine usvojena i informacija o elaboratu obnove opservatorija - još uvijek se nije krenulo sa samom rekonstrukcijom. Provjerili smo i zašto.
Naime, Gradsko vijeće Grada Sarajeva je prije dvije godine donijelo odluku o pristupanju projektu obnove astronomskog opservatorija na Trebeviću jer je projekat ocijenjen kao veoma važan za bogaćenje turističke ponude, ali i razvoja nauke te kao jedan od najprogresivnijih projekata Grada Sarajeva.

Projekat obnove je dobio zeleno svjetlo te je usvojen i elaborat o njemu, a u elaboratu se navodi kako su ponuđena tri rješenja na koji način bi se rekonstrukcija izvela.

Rekonstrukcija bi, dakle, prema planu obnove koštala milion i po KM, blizu dva miliona KM ili - u trećem slučaju - 2.116.103 KM.

Naime, kako je za Klix.ba saopćeno iz Gradskog vijeća Grada Sarajeva, po usvajanju odluke o obnovi opservatorija, pokrenute su aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih uslova te definisanju najoptimalnijeg modela obnove i upravljanja budućom opservatorijom.

Naime, prije nego što dođemo do toga kada će realizacija biti i pokrenuta, važno je naglasiti značaj ovog projekta. Na to su upravo ukazali iz Grada Sarajeva.

"Elaboratom je dokazana velika društvena opravdanost cijelog projekta sa stanovišta razvoja nauke, obrazovanja, te turizma kako za Grad i regiju, tako i za čitavu Bosnu i Hercegovinu. Projekat ove vrste prije svega predstavlja uzdizanje BiH na naučnoj ljestvici u Evropi i nudi proširene mogućnosti saradnje na projektima koje u oblasti naučno-istraživačkog rada finansira EU", ističu iz Grada Sarajeva.

Naredne godine bi se moglo krenuti sa obnovom opservatorija

Projekat obnove opservatorija daleko je od jednostavnog, najviše iz razloga što se objekat nalazi u gotovo ruševnom stanju. Osim toga, potrebno je regulisati određena imovinska i pravna pitanja.

"U prethodnom periodu, vođene su intenzivne aktivnosti na rješavanju imovinsko pravnih odnosa za objekat Zvjezdarnice sa Zavodom za izgradnju KS i Vladom KS te očekujemo skoro pozitivno rješavanje ovog pitanja. Prethodno je ishodovana saglasnost za korištenje platoa i pristupnog puta od Sarajevo šuma, a podnesen je i zahtjev od Općine Stari Grad za rješavanje imovinskih prava za objekat Bistrik kule (austrougarska tvrđava), koja je jedan od dva objekta koji čine astronomski kompleks", odgovorili su iz Grada Sarajeva.

Osim toga, Grad je predao zahtjev za urbanističku saglasnost Općini Stari Grad za objekat Zvjezdarnice te očekuju "zeleno svjetlo" i na tom polju.

"Grad Sarajevo je odlučan da ovaj projekat uspješno realizuje na dobrobit građana Sarajeva, razvoja nauke i turizma. U 2024. godini planiraju se započeti konkretne aktivnosti sa rekonstrukcijom i izgradnjom objekata, nabavkom potrebne opreme i u konačnici, stavljanje u funkciju", zaključak je iz Grada Sarajeva.

Osim već navedenih prednosti i značaja kakav ovaj projekat nosi, važno je naglasiti da će obnovom astronomskog opservatorija Bosna i Hercegovina biti vraćena u ovu sferu nauke gdje i nije toliko zastupljena, gotovo nikako. To će, nadalje, ponovo vratiti BiH na mapu astronomski značajnih projekata te, možda, postati i mjesto koje će okupljati velika imena u ovom segmentu.

Već smo na izmaku 2023. godine i ne preostaje nam ništa drugo do da vidimo da li će naredna godina biti godina kada ćemo napokon "pogledati ka zvijezdama".