Planckova konstanta
578

Nakon 130 godina promijenjena definicija za kilogram

Piše: M. N.
Foto: EPA-EFE
Foto: EPA-EFE
Naučnici su na 26. sastanku Opće konferencije za utege i mjere, koji je održan u Parizu, izglasali novi način na koji će se definirati kilogram, osnovna jedinica za masu.

Ova promjena dogodila se nakon 130 godina, a prema riječima doktora nauka Almira Badnjevića promijenjena je i definicija za Amper, Kelvin i mol, te ostale izvedene jedinice poput Volta, Ohma i Joulea.

"Do sada se definicija kilograma zasnivala na prototipu kilograma (Veliki K), valjku visine 39 mm i promjera 39 mm, napravljenog od legure platine (90 posto) i iridija (10 posto). Nova definicija će se od sada zasnivati na Planckovoj konstanti. Tačnije, naučnici su masi od 1kg suprotstavili silu generiranu preko električne energije, te tu silu iskazali preko Planckove konstante čiju su vrijednost fiksirali s velikom preciznošću. Definicija Ampera je uspostavljena preko elementarnog električnog naboja, Kelvin preko Boltzmanove konstante, dok je mol definisan zahvaljujući Avogadro konstanti. Nadam se da nastavnici i profesori koji uče našu djecu prate ovakve stvari, te da će stupanjem na snagu ovih definicija i oni promijeniti svoje materijale", objasnio je Badnjević.

Stabilnost kilograma je od ključne važnosti jer predstavlja temelj za izvođenje mnogih drugih mjernih jedinica. Međutim, mjerenja su pokazala da je u posljednjih sto godina prakilogram izgubio 50 mikrograma svoje težine, što je podstaklo naučnike da pokušaju razviti novu definiciju kilograma pomoću malene, ali nepromjenjive osnovne jedinice zvane Planckova konstanta.