gooUser1696951365
Spol
Ženski
Boja avatara
c1c1c1
Banovan
Ne
Registrovan
10.10.2023.
Komentari
510
Komentari korisnika
PSEUDOURIDINE - N1-methyl-pseudouridine (m1) - Svjedoci smo umiranja prijatelja i poznanika, clanova porodice, ljudi koji su strahom i PRISILAMA vlasti gurnuti u nepoznato, primili su NEISPITANI i NESIGURNI pelc. Danas imamo TURBO KARCINOME i ostale peripetije sa zdravljem priredjene mRNA pelcom! u PRilogu link https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38583833/
PSEUDOURIDINE - N1-methyl-pseudouridine (m1) - Svjedoci smo umiranja prijatelja i poznanika, clanova porodice, ljudi koji su strahom i PRISILAMA vlasti gurnuti u nepoznato, primili su NEISPITANI i NESIGURNI pelc. Danas imamo TURBO KARCINOME i ostale peripetije sa zdravljem priredjene mRNA pelcom! u PRilogu link https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38583833/
PSEUDOURIDINE - N1-methyl-pseudouridine (m1) - Svjedoci smo umiranja prijatelja i poznanika, clanova porodice, ljudi koji su strahom i PRISILAMA vlasti gurnuti u nepoznato, primili su NEISPITANI i NESIGURNI pelc. Danas imamo TURBO KARCINOME i ostale peripetije sa zdravljem priredjene mRNA pelcom! u PRilogu link https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38583833/
PSEUDOURIDINE - N1-methyl-pseudouridine (m1) - Svjedoci smo umiranja prijatelja i poznanika, clanova porodice, ljudi koji su strahom i PRISILAMA vlasti gurnuti u nepoznato, primili su NEISPITANI i NESIGURNI pelc. Danas imamo TURBO KARCINOME i ostale peripetije sa zdravljem priredjene mRNA pelcom! u PRilogu link https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38583833/
PSEUDOURIDINE - N1-methyl-pseudouridine (m1) - Svjedoci smo umiranja prijatelja i poznanika, clanova porodice, ljudi koji su strahom i PRISILAMA vlasti gurnuti u nepoznato, primili su NEISPITANI i NESIGURNI pelc. Danas imamo TURBO KARCINOME i ostale peripetije sa zdravljem priredjene mRNA pelcom! u PRilogu link https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38583833/
PSEUDOURIDINE - N1-methyl-pseudouridine (m1) - Svjedoci smo umiranja prijatelja i poznanika, clanova porodice, ljudi koji su strahom i PRISILAMA vlasti gurnuti u nepoznato, primili su NEISPITANI i NESIGURNI pelc. Danas imamo TURBO KARCINOME i ostale peripetije sa zdravljem priredjene mRNA pelcom! u PRilogu link https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38583833/
PSEUDOURIDINE - N1-methyl-pseudouridine (m1) - Svjedoci smo umiranja prijatelja i poznanika, clanova porodice, ljudi koji su strahom i PRISILAMA vlasti gurnuti u nepoznato, primili su NEISPITANI i NESIGURNI pelc. Danas imamo TURBO KARCINOME i ostale peripetije sa zdravljem priredjene mRNA pelcom! u PRilogu link https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38583833/
PSEUDOURIDINE - N1-methyl-pseudouridine (m1) - Svjedoci smo umiranja prijatelja i poznanika, clanova porodice, ljudi koji su strahom i PRISILAMA vlasti gurnuti u nepoznato, primili su NEISPITANI i NESIGURNI pelc. Danas imamo TURBO KARCINOME i ostale peripetije sa zdravljem priredjene mRNA pelcom! u PRilogu link https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38583833/
PSEUDOURIDINE - N1-methyl-pseudouridine (m1) - Svjedoci smo umiranja prijatelja i poznanika, clanova porodice, ljudi koji su strahom i PRISILAMA vlasti gurnuti u nepoznato, primili su NEISPITANI i NESIGURNI pelc. Danas imamo TURBO KARCINOME i ostale peripetije sa zdravljem priredjene mRNA pelcom! u PRilogu link https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38583833/
PSEUDOURIDINE - N1-methyl-pseudouridine (m1) - Svjedoci smo umiranja prijatelja i poznanika, clanova porodice, ljudi koji su strahom i PRISILAMA vlasti gurnuti u nepoznato, primili su NEISPITANI i NESIGURNI pelc. Danas imamo TURBO KARCINOME i ostale peripetije sa zdravljem priredjene mRNA pelcom! u PRilogu link https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38583833/