TRAŽITE FISKALNI RAČUN!!! Traženjem fiskalnog računa spriječićete sivu ekonomiju i mogućnost privatnicima da dio poreza nezakonito uzimaju, šire svoju firmu i otvaraju nova radna mjesta. Traženjem fiskalnog računa pomažete punjenju budžeta, dobrim plaćama budžetlija, otvaranje novih radnih mjesta za zbrinjavanje stranačkog kadra i djelimično smanjivanje zaduživanja kod MMFa jer time krpimo samo dio rupe koja treba za plate stranačkih kadrova.
Prikaži sve komentare (578)