Da li će se ugraditi srpski položaji i obeležiti uspešne akcije iz rata?
@Ramayana to je bilo vrlo inventivno, i možda da kažem više iz obijesti jer nismo znali čime da pucamo više
Prikaži sve komentare (57)