Akcijska ponuda
35

Triglav Fondovi: Investirajte u najveće svjetske kompanije bez ulazne naknade

Ulažite u najveće svjetske kompanije i do 31. marta uštedite do 3% na svaku vašu uplatu
Ulažite u najveće svjetske kompanije i do 31. marta uštedite do 3% na svaku vašu uplatu
Akcijska ponuda Triglav Fondova omogućava da započnete ili proširite svoja ulaganja u portfolio dionica najpoznatijih i najvećih svjetskih kompanija u potpunosti bez ulazne naknade čime do 31. marta 2024. godine štedite do 3% na svaki iznos uplate.

Važno je znati da čuvanje novca bez kamate ili prinosa na ulaganje predstavlja siguran gubitak, jer novac zbog inflacije svaki dan gubi dio svoje vrijednosti. Dodatno, prednost ulaganja u portfolio dionica kao što je Triglav Globalni dionički je što u pravilu u dugom roku omogućava ostvarivanje većih povrata u odnosu na klasičnu štednju u banci.

Fond Triglav Globalni dionički je u 2023. godini* ostvario prinos od 17,66%, dok je ostvareni historijski prinos fonda od osnivanja u periodu od 22. marta 2022. do 25. februara 2024. godine 12,20%.**

Gdje se novac ulaže?

Ulaganjem u Triglav Globalni dionički portfolio, novac ulažete u dionice najrazvijenijih kompanija kao što su Microsoft, Apple, Alphabet (Google), Meta Platforms, Amazon, Adidas, Allianz, Salesforce i druge. Namijenjen je fizičkim i pravnim licima koji žele dugoročno ulagati u najveće svjetske kompanije na razvijenim tržištima koja donose stabilne dugoročne prinose.

Novac vam je uvijek dostupan

Ulaganje u Triglav globalni dionički portfolio nije vremenski ograničeno. To znači da uvijek možete tražiti isplatu dijela ili cijelog iznosa vaših ulaganja, a rok za isplatu vaših sredstava je sedam dana od dostave urednog zahtjeva za isplatu.

Kako ulagati?

Proces ulaganja je veoma jednostavan i sve se završava sa društvom Triglav Fondovi. Dovoljno je da pozovete broj 033/277-270 ili da dostavite svoje podatke u kontakt formi ispod kako biste dobili sve potrebne informacije i na taj način lakše donijeli odluku o investiranju svog novca.

* Podaci o prinosu fonda u 2023. godini odnose se na period 31.12.2022. – 31.12.2023. godine.

** Obračun prinosa zasniva se na podacima o cijeni udjela investicijskog fonda za navedene periode koji su dostupni na internet stranici Društva www.triglavfondovi.ba. Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju očekivanih prinosa u budućnosti. Ulaganje u Fond pretpostavlja preuzimanje određenih rizika. Profitabilnost ulaganja u investicijske fondove u velikoj mjeri zavisi od kretanja na tržištu kapitala i trajanju ulaganja.