Direktna primjena
0

Smjernice VSTV-a primijenjene u identifikaciji potencijalne malodobne žrtve trgovine ljudima

Klix.ba
"Zajedno u borbi protiv trgovine ljudima"
"Zajedno u borbi protiv trgovine ljudima"
Smjernice za postupanje pravosuđa u Bosni i Hercegovini u borbi protiv trgovine ljudima, usvojene od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV), sve više nalaze direktnu primjenu prilikom otkrivanja i procesuiranja ovog krivičnog djela.

Tako su Smjernice primijenjene u slučaju petogodišnje djevojčice iz Njemačke pronađene prije nekoliko dana u BiH, koja je žrtva trgovine ljudima. Kao što se u ovom slučaju potvrdilo, Smjernice imaju poseban značaj prilikom rane identifikacije žrtava trgovine ljudima, pružanja adekvatne stručne pomoći žrtvama, te njihovim zbrinjavanjem.

Navedene Smjernice razvijene su u okviru projekta koji zajednički implementiraju Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV), Ministarstvo sigurnosti/bezbjednosti BiH i Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), podržanog kroz USAID-ov Program podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE).

Usvajanje Smjernica od strane VSTV-a temeljilo se na potrebi izgradnje dugoročnih i održivih mehanizama za efikasno suzbijanje trgovine ljudima, na osnovu kojih bi tužilaštva u BiH imala obavezujuća uputstva glavnih tužioca za postupanje u slučajevima trgovine ljudima, a nadležni sudovi koristan izvor standarda i sudske prakse za postupanje u konkretnim predmetima. Krajnji cilj primjene Smjernica u pravosudnoj praksi jeste poboljšati položaj žrtava trgovine ljudima, uvažavajući standarde zaštite ljudskih prava, zaštite i sigurnost žrtava i članova njihovih porodica i osoba koje pružaju pomoć i podršku žrtvama ovih krivičnih djela.

Tokom projekta, u saradnji sa Centrima za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH i Republike Srpske, održane su edukacije sudija i tužilaca o primjeni Smjernica, kako bi se odlučnije procesuirala krivična djela trgovine ljudima, sa fokusom na efektivniju zaštitu žrtava i procesuiranje učinitelja korisnika usluga žrtava trgovine ljudima, uključujući i pravne osobe odgovorne za ova krivična djela.

"Zajedno u borbi protiv trgovine ljudima"

Kako ističe prof. dr. Eldan Mujanović, voditelj ovog projekta u ime CPRC-a, važno je da se politike suprotstavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini temelje na tzv. "evidence based" principu, tj. da budu zasnovane na objektivnim i pouzdanim pokazateljima.

"Mi smo u okviru ovoga projekta najprije proveli istraživanje sudske prakse procesuiranja trgovine ljudima u BiH, koje je identificiralo određene slabosti i nedostatke u smislu slabe ili nikakve primjene postojećih zakonskih instituta, poput sankcioniranja korisnika usluga žrtava trgovine ljudima ili utvrđivanja odgovornosti pravnih osoba za trgovinu ljudima i općenito nedovoljne zaštite žrtava, o čemu se trenutno možda najviše razgovara u okviru novih politika u pristupu Evropske unije u ovom području, pa smo tek onda u narednom koraku pristupili procesu razvijanja Smjernica sa domaćim stručnjacima iz pravosuđa i akademske zajednice, a koje je VSTV usvojilo upravo radi unaprijeđenja prakse u tim kritičnim oblastima", istakao je Mujanović.

Ključnu ulogu u ovom procesu imalo je Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, pa tako Admir Suljagić, direktor Sekretarijata VSTV, ističe da imajući u vidu značaj problema trgovine ljudima, VSTV duži period preduzima niz strateških aktivnosti koje se sastoje u podršci pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini da mogu efikasno otkrivati, istraživati i procesuirati sve pojavne oblike ovog fenomena.

"U tom smislu, uspostavili smo partnerstvo sa USAID-ovim Programom podrške zaštiti ljudskih prava INSPIRE, Ministarstvom sigurnosti BiH i organizacijama civilnog društva sa ciljem implementacije zajedničkih aktivnosti predviđenih Strategijom suprotstavljanja trgovini ljudima BiH i Akcionim planom za institucije BiH. Sekretarijat VSTV je u prethodnih nekoliko godina radio sa našim partnerima iz udruženja CPRC u cilju provođenja istraživanja prakse procesuiranja krivičnih djela trgovine ljudima pred nadležnim sudovima u BiH, a pružili smo i podršku projektu izrade pravosudnih Smjernica za efikasnije procesuiranje krivičnih djela trgovine ljudima, koje je Vijeće usvojilo tokom 2023. godine, i na osnovu kojih nadležne pravosudne institucije postupaju u praksi. Kroz odgovarajuće procedure VSTV je podržalo i zajedničke aktivnosti edukacije i obuka nosilaca pravosudnih funkcija na temu primjene navedenih Smjernica. Visoko sudsko i tužilačko vijeće će u narednom periodu razvijati partnerstvo sa svim institucijama u Bosni i Hercegovini, međunarodnim i organizacijama civilnog društva koje su aktivne u ovom području i pružit ćemo podršku svim strateškim aktivnostima u cilju eliminacije trgovine ljudima u našoj državi", kazao je Suljagić.

Nedavno je u javnosti objavljena vijest da su Smjernice primijenjene u slučaju identifikacije potencijalne malodobne žrtve trgovine ljudima pa tako, u smislu dosadašnjih iskustava pravosudnih institucija, govorio je i glavni tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine Milanko Kajganić.

"Zajedno u borbi protiv trgovine ljudima"

"U Tužilaštvu BIH smo prepoznali značaj Pravosudnih smjernica za zaštitu žrtava trgovine ljudima, te sam odmah kao Glavni tužilac po usvajanju istih od strane VSTS-a donio Obavezujuća uputstva za sve tužioce u pogledu primjene Smjernica na predmete trgovine ljudima. Znam da su i drugi Glavni tužioci donijeli svoja Obavezna uputstva i vjerujem da će ista biti primjenjivana u predmetima kao što se primjenjuju i u ovom Tužilaštvu. Slučaj djevojčice pronađene u Brodu samo je jedan u nizu gdje je Tužilaštvo BIH primijenilo Smjernice i Obavezna uputstva s ciljem zaštite prava žrtava. Prepoznajemo da se radi o teškom krivičnom djelu koje ostavlja dalekosežne posljedice po žrtve i zbog toga, a naročito kada su u pitanju djeca, uvijek ćemo prioritetno postupati i implementirati postojeće pravosudne smjernice za zaštitu žrtava trgovine ljudima", kazao je Kajganić.

Saradnja i koordinacija svih aktera uključenih u prevenciju i suzbijanje trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini je ključna odlika sistemskih aktivnosti koje poduzimaju institucije i organizacije civilnog društva, a jedna od njih je organizacija "Vaša prava BiH" koja je neposredno uključena u asistenciju i podršku žrtvama trgovine ljudima.

"Zahvaljujući ponajprije objavljenim publikacijama, prije svega Smjernicama za postupanje pravosuđa u BiH u predmetima trgovine ljudima, pojačane aktivnosti svih aktera referalnog mehanizma a među njima i Udruženja Vaša prava BiH, koje se od 2004. godine bavi zaštitom žrtava trgovine ljudima u BiH, odnosno pružanjem besplatne pravne pomoći potencijalnim i registrovanim domaćim i stranim žrtvama trgovine ljudima. Ovo udruženje je također podržano od USAID-a, kroz projekt usmjeren preaktivnoj identifikaciji i zaštiti žrtava, ali i dugoročnijem pristupu, koji se ogleda na poboljšanju kapaciteta nacionalnih tijela i organizacija civilnog društva koje surađuju sa ranjivim kategorijama, a sve u cilju poboljšanja mehanizama za sprečavanje trgovine ljudima i zaštitu žrtava trgovine ljudima. Zahvaljujući funkcionalnijem mehanizmu za identifikaciju potencijalnih žrtava trgovine ljudima u BiH, 'Vaša prava BiH' su u posljednjem slučaju mldb. strane žrtve trgovine ljudima u BiH dali svoj doprinos kroz aktivnu ulogu i zajedničke aktivnosti sa nadležnim organima koji su postupali u konkretnom slučaju, a izuzetnu saradnju na svim poljima imamo prije svega sa Ministarstvom sigurnosti BiH, Državnom agencijom za istrage i zaštitu-SIPA, Službom za poslove sa strancima, sigurnim kućama i drugim NVO te posebno sa Tužilaštvom BiH sa kojim je razvijena izuzetna saradnja, poput u posljednja dva registrovana slučaja stranih žrtava trgovine ljudima u BiH", navodi ravni savjetnik iz udruženja "Vaša prava BiH" Zoran Pelemiš.

Svaki novootkriveni slučaj trgovine ljudima, u kojem je žrtvi pružena zaštita i sigurnost, a učinitelj adekvatno procesuiran, pokazatelj je poboljšanja sistematskog pristupa i uspješnosti primjene obavezujućih Smjernica, kao i svih drugih aktivnosti i napora usmjerenih u suzbijanje ovog krivičnog djela.