U okviru UN Woman
24

Addiko Bank Sarajevo uručena nagrada za doprinos u dijelu inkluzije i rodne ravnopravnosti u BiH

Sponzorirani članak
Addiko Bank Sarajevo
Addiko Bank Sarajevo
Na centralnom događaju u okviru globalne inicijative UN Woman, Generacija za ravnopravnost, Addiko Bank Sarajevo uručena je nagrada za doprinos u dijelu inkluzije i rodne ravnopravnosti u BiH.

"UN Women ured u Bosni i Hercegovini je intenzivirao rad na globalnoj kampanji Generacija za ravnopravnost, vodeći svjetsku inicijativu za ubrzanje ulaganja i u implementaciju rodne ravnopravnosti. Prepoznali smo djelovanje Addiko banke u pravcu osnaživanja žena, kako kroz projekat 'Ženska Mentorska Mreža' tako i kroz ostale aktivnosti koje sprovode u svojoj lokalnoj zajednici", istakli su iz UN Women ureda.

Govoreći o učešću u ovoj kampanji od globalnog značaja, Aldina Budnjo, direktorica marketinga i korporativnih komunikacije Addiko banke izrazila je zadovoljstvo što je Banka prepoznata kao jedan od odgovornih aktera, koji je kroz svoj angažman i rad ostvario doprinos u podizanju svijesti o važnosti rodne ravnopravnosti, te što je za to i nagrađena.

"Addiko banka se obavezala da će nastaviti sa projektima Ženska Mentorska Mreža, koji organizuje u saradnji sa Deloitte BIH, kao i Addiko SME akademija, s ciljem edukacije i unapređenja mladih žena na početku poslovne karijere, te predstavnica malih i srednjih preduzeća. Projekte realizujemo sa namjerom da utječemo na povećanje impakta žena u poslovnom svijetu i angažmana žena na rukovodećim pozicijama u kompanijama", istakla je Budnjo.

Svjesni važnosti saradnje i zajedničkog djelovanja po pitanju postizanja prave rodne ravnopravnosti, Addiko banka će i u narednom periodu nastaviti aktivno učestvovati u pomenutoj kampanji, a sve u cilju stvaranja društva u kojem će svi imati jednake mogućnosti i prava.