Poziv za prijavu
32

Projekat Challenge to Change 3: Nova prilika za inovativne privredne subjekte, ne propustite je

Privredni subjekti iz Bosne i Hercegovine i Švedske sa inovativnim poslovnim idejama, proizvodima ili uslugama koje mogu dovesti do smanjenja nezaposlenosti, povećanja konkurentnosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH, imaju priliku dobiti bespovratna sredstva iz Challenge fonda.

Ovakvo što moguće je u okviru 2. poziva za prijavu aplikacija.

Za potencijalne aplikante na raspolaganju je budžet čiji je indikativni iznos 480.000 eura, a rok za dostavljanje aplikacija je 22. maj 2023. godine do 16 sati.

Za potencijalne korisnike iz kategorije startupa, koji su registrovani najmanje 6 mjeseci, a najduže dvije godine, predviđen je maksimalni iznos granta do 10.000 eura, dok je za korisnike iz kategorije zrelih privrednih subjekata do 250 zaposlenih, koji posluju dvije godine i više, maksimalan iznos grant sredstava do 30.000 eura. Aplikanti su obavezni obezbijediti i minimalno vlastito učešće od 50 posto ukupne vrijednosti predloženog projekta.

Period implementacije projekta ne može trajati kraće od tri mjeseca i duže od 12 mjeseci.

Mogućnost prijavljivanja na javni poziv provodi se isključivo putem online apliciranja na elektronski sistem za apliciranje i evaluaciju (eMSAE) koji se nalazi na web stranici www.c2c.ba, gdje je dostupan i Vodič za aplikante, koji je sastavni dio Aplikativnog paketa. Aplikacije koje budu dostavljene putem pošte (štampana forma), putem faksa ili na neki drugi način, neće biti uzete u razmatranje, niti će biti predmet ocjenjivanja.

U cilju dodatnog informisanja potencijalnih aplikanata, nakon info sesija u Banjoj Luci, na Palama, u Prijedoru, Sarajevu, Širokom Brijegu, Tešnju i Travniku, održat će se i online info sesije u četvrtak, 11. maja 2023. godine, u 12 sati.

Link za prijavu dostupan je na stranici www.c2c.ba; https://forms.office.com/e/NjBL1y6RxU

Projekt Challenge to Change 3.0 je trogodišnji projekt ukupne vrijednosti 3 miliona eura, koji finansira Švedska. Projekat implementira Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA u partnerstvu sa Agencijom za razvoj preduzeća EDA. Partner u projektu je i Region Ostergotland, Istočna Švedska.