Inovativnost je pokretač
28

Više nego ikada potrebna je međunarodna trgovinska saradnja: Gdje je u toj jednačini BiH

N. V.
WTCA Istanbul (Foto: WTCA)
WTCA Istanbul (Foto: WTCA)
U trenutku kada se svijet i dalje suočava sa posljedicama koje je na ekonomiju ostavila pandemija koronavirusa, pored brzih i isplativih rješenja, više nego ikada nameće se potreba za partnerstvima i međunarodnom saradnjom.

Gdje se u ovoj jednačini nalazi tržište Bosne i Hercegovine, koji su potencijali za velika privredna udruženja kakvo je čuvena Asocijacija svjetskih trgovinskih centara® (World Trade Centers Association) i na koji način ovakve organizacije doprinose ukupnom razvoju ekonomije razgovarali smo sa Robinom van Puyenbroeckom, izvršnim direktorom WTCA.

Robin van Puyenbroeck (Foto Samantha VPK)
Robin van Puyenbroeck (Foto Samantha VPK)

Kako neka kompanija može da postane članica Asocijacije svjetskih trgovačkih centara?

Mislim da prvo treba naglasiti da je Asocijacija svjetskih trgovinskih centara® (WTCA®) izuzetno raznovrsna organizacija sa preko 300 članica u blizu 100 zemalja, među kojima su građevinski investitori, agencije za ekonomski razvoj, vladine organizacije, univerziteti, aerodromi, logistički centri i industrijski parkovi, konferencijski i sajamski centri, privredne komore i mnogi drugi. Podjednako su dobrodošle prijave za članstvo koje dolaze od privatnog sektora, državnih subjekata i javno-privatnih partnerstava.

Asocijacija ima striktan proces prijavljivanja gdje kandidat podnosi poslovni plan u kojem izlaže svoju viziju predložene WTC lokacije, uz finansijske podatke i preporuke koje potvrđuju lokalnu podršku projektu, i plaća naknadu za podnošenje prijave. Projekt sa WTC licencom može da bude vezan za postojeću infrastrukturu ili da predstavlja novi projekt. Kada naš tim pregleda ove podatke i razgovara sa kandidatom, ako se kandidatura prihvati, prijava se šalje Izvršnom odboru Asocijacije koji je pregleda i odobrava. Kada Odbor odobri prijavu, slijedi sklapanje ugovora o licenci.

Koji su neki od kriterija koje kandidat treba da ispuni da bi bio primljen?

WTCA izdaje licence samo na nivou grada, tako da tražimo potencijalne licencirane članove sa podrškom lokalne uprave kao i lokalne poslovne zajednice. Kandidat mora da pokaže stabilnu dugoročnu viziju projekta, uz odgovarajuće finansije. Pored komponente koja se odnosi na nekretnine, jednako važna komponenta je saradnja sa našom globalnom mrežom WTC lokacija i podsticanje ekonomskog rasta, kao i aktivna ponuda trgovinskih usluga. Ponuda ovih usluga može da podrazumijeva različite stvari, kao što su edukacija ili obuka u oblasti trgovine, organizovanje trgovinskih delegacija, različiti događaji vezani za trgovinu i poslovno povezivanje ili jednostavno podrška lokalnoj poslovnoj zajednici u razvoju međunarodne razmjene i rastu na stranim tržištima.

Kako Asocijacija može da pruži podršku malim i srednjim preduzećima?

Velika većina poslovnih članova i članica naše asocijacije širom svijeta su mala i srednja preduzeća (MSP). Suština snage naše globalne mreže je u tome da omogućava da jedna članica Asocijacije može da kontaktira bilo koju drugu od preko 300 članica u blizu 100 zemalja, u atmosferi povjerenja, kako bi razmotrila mogućnosti za svoje poslovne članove. Imamo sjajna iskustva sa članicama Asocijacije koje zajednički rade na promišljenom istraživanju novih izvoznih tržišta za svoje domaće kompanije.

Na koje načine članovi mogu da koriste WTCA brend i logotip?

Čim pristupi članstvu u WTCA, svaki kandidat, u skladu sa našim smjernicama za brendiranje, može da koristi naš WTC brend i zaštitni znak koji su poznati u cijelom svijetu. WTC logotip zajedno sa odabranim gradom može da koristi na objektima i drugoj infrastrukturi, korporativnim i brošurama za događaje, vizit-kartama i drugim marketinškim i promotivnim materijalima.

WTC Taipei (Foto: WTCA)
WTC Taipei (Foto: WTCA)

Koje su prednosti i mane regiona jugoistočne Evrope kad je riječ o mogućnostima za trgovinu?

To je veoma važno pitanje. Ovaj region ima ogroman potencijal za rast, ne samo sa bogatom industrijskom i trgovačkom historijom, već i sa brojnim inovativnim novim kompanijama koje danas pokreću ekonomiju. Mogućnost leži u većoj trgovini sa susjednim zemljama i, naravno, maksimalnom korištenju blizine tržišta Evropske unije i tržišta širom Mediterana. Ono što naša asocijacija može da ponudi budućem vlasniku licence u Bosni i Hercegovini je i pristup brojnim alternativnim tržištima širom svijeta. Izazov koji ne važi samo za tržišta jugoistočne Evrope jeste stalan fokus na edukaciji kako bi ljudi bili obučeni za poslove današnjice, ali i budućnosti.

Globalna trgovina je pretrpjela mnogo promjena od 2019, a izgleda da cijeli svijet klizi u recesiju. Kako će to uticati na Asocijaciju?

Tačno je da je svijet doživio brojne promjene od 2019. godine. Ono što smo naučili je da moramo da budemo spremni da se suočimo sa mnogo toga nepoznatog i da se stalno mijenjamo. Bilo bi suludo stalno raditi jednu te istu stvar iznova i očekivati drugačije rezultate. Na mnogim mjestima vlada recesija koja utiče na sve, uključujući našu organizaciju. Brinemo o blagostanju kako članova Asocijacije, tako i njihovih poslovnih partnera i osnivača. Stanje ekonomije utiče na sve nas. U okviru globalne mreže, naši članovi se uzajamno podržavaju i dijele ekspertizu i najbolju praksu, a zajedno smo jači. Naša misija je da podstičemo i promovišemo međunarodnu trgovinu i razvoj, što je sada važnije nego ikada.

Da li imate neki savjet za kompanije i biznise o tome kako da maksimalno iskoriste članstvo u Asocijaciji?

Uz stalnu podršku naših regionalnih koordinatora (za region jugoistočne Evrope WTCA je imenovala Danicu Milovanović), podstičemo svoje članove da budu veoma aktivni u okviru globalne mreže. Naše članice su okupljene i u radnim grupama – koji se zovu savjetodavni odbori – za građevinarstvo, poljoprivredu, poslovne klubove, trgovinske usluge i konferencijske i sajamske usluge, što su odlične platforme za umrežavanje. Kao i u svakoj drugoj asocijaciji, važno je ne samo da vi pronađete druge, već i da drugi mogu da pronađu vas. Maksimalno korištenje ove veoma aktivne globalne mreže – uključujući naše najsavremenije resurse i alate i regionalne i globalne događaje - od ključnog je značaja. Isto tako, upotreba našeg čuvenog WTC brenda, poznatog u cijelom svijetu, donosi popularnost i promociju. Nema sumnje da će WTC brend staviti vaš grad na mapu prepoznatljivosti.