Bolji ambijent
1

UP FBiH: Izmjenama i dopunama pet zakona do lakšeg poslovanja

Klix.ba
Foto: N. G./Klix.ba
Foto: N. G./Klix.ba
Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine predstavilo je na današnjoj konferenciji za medije izmjene i dopune pet zakona čije bi usvajanje doprinijelo poboljšanju poslovnog ambijenta u FBiH. Izmjene i dopune pet zakona dostavljene su Parlamentu Federacije BiH, a poslodavci očekuju da budu usvojeni što prije.

"Predloženim izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenom osiguranju, o fiskalnim sistemima, privatizaciji preduzeća, profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljvaju i zapošljavanju lica s invaliditetom i cestovnom prometu, poslodavcima u FBiH bi u značajnoj mjeri bilo olakšano poslovanje. S druge strane, usvajanjem ovih izmjena i dopuna ne bi dovelo u pitanje finansiranje budžeta i fondova", kazao je Mladen Pandurević, direktor Udruženja poslodavaca FBiH.

U prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, UPFBiH predlaže da umjesto dosadašnjih 42, poslodavci plaćaju 15 dana bolovanja svojih uposlenika, što je evropski prosjek.

Izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima FBiH predlaže se ukidanje fiskalnih kasa u veleprodaji, čime bi se olakšalo poslovanje, ali i ujednačila pravna regulativa u BiH, jer veleprodajni objekti u RS nisu dužni imati fiskalne kase.

Kada su u pitanju izmjene i dopune Zakona o privatizaciji preduzeća FBiH, UPFBiH traži da se u procesu privatizacije obavezno navode podaci o imovini koja je predmet prodaje, imovinskim pravima i teretima na imovini koja je predmet prodaje, potraživanjima koja se namiruju prodajom imovine, procentualnom učešću založene imovine u predmetu prodaje i procentualnom učešću namirenja založnih povjerilaca iz sredstava dobijenih prodajom založene imovine, uslovima prodaje, izjave svih založnih povjerilaca koji imaju založno pravo na imovini koja je predmet prodaje, da su saglasni sa prodajom založene imovine i namirenjem iz kupoprodajne cijene, te druge podatke od značaja za prodaju imovine, kao i da kupljena imovina u procesu male privatizacije ima prioritet u uknjižavanju.

Foto: N. G./Klix.ba
Foto: N. G./Klix.ba

Izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica s invaliditetom, iz UPFBiH predlažu da se kvota sa postojećih 16 uposlenika na kojih se mora uposliti jedna osoba sa invaliditetom poveća na 20 uposlenika. Kao i da poslodavci imaju pravo svoju kvotnu obavezu zapošljavanja lica s invaliditetom ispuniti i jednom od alternativnih mogućnosti.

Pri čemu bi se alternativne kvote ispunjavale na način da poslodavci stipendiraju jednog učenika ili studenta s invaliditetom, obavljanje staža ili prakse jednog učenika ili studenta s invaliditetom, kupovinom roba ili usluga od poslovnih subjekata za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom u vrijednosti zapošljavanja jedne osobe sa invaliditetom te sufinansiranje dijela troškova plaće za lice s invaliditetom koje se zapošljava u jednom od poslovnih subjekata za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom.

Kada su u pitanju izmjene i dopune Zakona o cestovnom prijevozu FBiH, UPFBiH predlaže olakšavanje uslova i procedura za ispunjavanje uslova za profesionalne vozače motornih vozila. Prema postojećem Zakonu npr. za dobijanje profesionalne dozvole za upravljanje autobusima vozačima je potrebno minimalno šest godina.