Poraz sistema
55

U FBiH uvođenje jednošalterskog sistema obećavaju od 2015., a do danas je sve mrtvo slovo na papiru

B. R.
Ilustracija: Shutterstock
Ilustracija: Shutterstock
Prošlo je osam godina od kada je u entitetu Federacija Bosna i Hercegovina najavljeno olakšanje za sistem registracije firmi koji bi trebao olakšati investitorima u formi tzv. jednošalterskog sistema (one-stop shop). Od 2015. do danas nije učinjeno skoro ništa.
Suštinski takav sistem bi trebao olakšati budućim investitorima, koji bi trebali doći na jedno mjesto i svu potrebnu papirologiju završiti u kratkom periodu i na jednom mjestu.

U Finansijsko-informatičkoj agenciji Federacije Bosne i Hercegovine (FIA) su istakli zašto ovaj entitet još nema jednošalterski sistem poslovanja i registracije firmi.

Uspostavljanje ovog sistema je predviđeno Reformskom agendom kao setom mjera za ekonomski i socijalni razvoj FBiH. Ovaj sistem podrazumijeva da se sva dokumentacija za pokretanje obrta može završiti na jednom mjestu. Primjer kako to dobro funkcioniše su Tešanj, Žepče i Teslić.

U Vladi FBiH su prije dvije godine za naš portal napomenuli da je riječ o zahtjevnom projektu, za čiju je realizaciju potrebno izmijeniti više od 30 propisa.

U FIA-i su podsjetili da ih je entitetska vlada u martu prošle godine obavezala da imaju savjetodavnu i vodeću ulogu u postupku uspostave jednošalterskog poslovanja. Potom su ukazali na to šta je obaveza Ministarstva pravde FBiH.

"Federalno ministarstvo pravde je zaduženo da pripremi prijedlog izmjena i dopuna Zakona o registraciji poslovnih subjekata, i to u smislu da osim advokata i notara, podnosilac prijave za upis u sudski registar može biti i FIA", objasnili su.

FIA je od Ministarstva pravde zatražila tumačenje da li kao ovlašteni predstavnik/zastupnik, tj. punomoćnik osnivača subjekta upisa može podnijeti prijavu za upis u sudski registar, uz prethodno ovlaštenje Vlade FBiH za vršenje takvih poslova.

Ministarstvo pravde je u odgovoru na ovo pitanje istaklo da se pojmovi "'ovlašteni predstavnik/zastupnik i punomoćnik' mogu tumačiti isključivo u skladu s odredbama Zakona o parničnom postupku koji ne prepoznaje ulogu FIA-e".

"Ministarstvo se nije očitovalo"

U FIA-i tvrde da su se više puta obraćali Ministarstvu pravde FBiH da im dostave informacije o fazi pripreme izmjena i dopuna Zakona o registraciji poslovnih subjekata, kao i to da su predlagali zajednički sastanak o aktivnostima za realizaciju vladinih zaključaka. Međutim, kako su istakli, Ministarstvo se do danas nije očitovalo po ovom pitanju.

Ukazali su da postoji i radna grupa za izradu prijedloga izmjena i dopuna propisa za realizaciju prošlogodišnjih zaključaka. FIA je 26. juna 2023. Vladi FBiH uputila informaciju kojom ju je obavijestila o aktivnostima koja je provela, uz napomenu da Ministarstvo pravde FBiH nije obavijestilo FIA-u o poduzimanju konkretnih aktivnosti u pripremi prijedloga Zakona.

"Sve u svrhu preuzimanja savjetodavne i vodeće uloge FIA-e u uspostavljanju jednošalterskog poslovanja, tj. realizacije zaključaka", dodaju.

"Nismo u mogućnosti pristupiti uspostavi jednošalterskog sistema"

Objasnili su zašto su predložili da se ti zaključci stave van snage i zašto nisu u mogućnosti pristupiti uspostavi jednošalterskog sistema.

"(FIA) je predložila da se zaključci stave van snage, jer je očigledno da FIA, i pored izražene zainteresovanosti i svih uloženih napora, bez adekvatne podrške u pogledu poduzimanja konkretnih aktivnosti u pripremi izmjena i dopuna Zakona, nije u mogućnosti pristupiti uspostavi jednošalterskog poslovanja i registracije poslovnih subjekata", konstatovali su i FIA-i.

Uspostava jednošalterskog sistema podrazumijeva i digitalizaciju, tj. mogućnost elektronske registracije firme. Drugi entitet ima jednošalterski sistem kojim se znatno olakšava pokretanje obrta. U Kantonu Sarajevo je prošle godine usvojen Zakon o Kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju, a kojim je predviđeno uspostavljanje jednošalterskog sistema.

Koliko je sistem trom pokazuju obrazloženja i pravdanja o nezainteresiranosti određenih službi da se ovo pitanje riješi. A da paradoks bude veći, za uvođenje jednošalterskog sistema nema političkih blokada, nema entitetskog glasanja niti uslovljavanja. Dovoljna je samo volja da se privredni ambijent poboljša i da zainteresirani investitori na raspolaganju imaju efikasan sistem pokretanja biznisa.