Predložili izmjene zakona
24

Poslodavci žele spriječiti zloupotrebu bolovanja, smatraju da bi tako mogli povećati plate

S. Š. U.
Ilustracija: Shutterstock
Ilustracija: Shutterstock
Udruženje poslodavaca FBiH traži od Parlamenta FBiH smanjenje broja dana bolovanja koje plaća poslodavac sa 42 na 15, kako bi bile spriječene zloupotrebe te se posljedično povećale plate zaposlenima.

Udruženje poslodavaca Federacije BiH pozvalo je zastupnike u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH da na prijedlog poslodavaca usvoje amandmane na Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH.

Izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH bit će razmatrane na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH zakazanoj za 26.juli.

Poslodavci predlažu amandman kojim je predložena izmjena kojom se obaveza naknade plaće za vrijeme bolovanja na teret poslodavca smanjuje sa 42 na 15 dana, a teret isplate ostatka bolovanja preuzeli bi fondovi zdravstvenog osiguranja.

Smatraju da bi usvajanjem prijedloga došlo do ujednačavanja zakonodavstva FBiH sa zakonskim propisima koji su na snazi u zemljama Europske unije, te bi se smanjile zloupotrebe bolovanja, na način da bi se ostvarile uštede na osnovu kojih bi plaće radnika mogle biti povećane za 15 posto.

"U više od 30 država naknada bolovanja pada u cijelosti na Fond zdravstvenog osiguranja ili najviše do 15 dana na teret poslodavca. Posljedica trenutnog zakonskog rješenja je zloupotreba korištenja bolovanja. Naime, prema podacima kantonalnih zavoda za zdravstveno osiguranje u FBiH je gotovo 13 posto radnika svaki dan na bolovanju, dok je prosječan broj u državama Europske unije 3,5 posto", naglasili su.

Smatraju da zbog činjenice da poslodavac mora isplatiti platu zamjenskom radniku ne postoji mogućnost za povećanja plaća zaposlenima.

"Kada bi se broj dana bolovanja sveo na europski prosjek, automatski bi se stvorili uslovi za povećanja plaća u iznosu od 15 posto. Tako da je predloženo rješenje od općedruštvenog interesa", ističu poslodavci.

Predlažu i da se poslodavci oslobode obaveze snošenja tereta isplate plaće zbog povrede radnika do koje nije došlo na radnom mjestu i koja nije rezultat radnog angažmana uposlenika, nego da tu obavezu snose zavodi zdravstvenog osiguranja.